Shooting and Weapons Training in Tallinn | Tondi Shooting Range

Baltikumi suurimas siselasketiirus on:

Üle 1000 ruutmeetri, distants 40 meetrit.

Seminariruumid koolituseks, ürituseks ja sünnipäevaks

Taktikamajas laskmine kahes suunas.

Parim relva valik - ligi 50 erinevat relva.

Lasketiiru paketid ja koolitused

Relvaloataotleja koolitus

Kursus toimub 12.10-19.10.2016 ning on mõeldud neile, kes soovivad taotleda politseist endale relvaluba. Meil omandad kõik vajalikud teadmised ja oskused, et läbida politseis edukalt relvaeksam. Lisaks saad baasteadmised edasiseks relvaõppeks. Õpe toimub auditooriumis, lasketiirus instruktori juhendamisel ning iseseisvalt e-õppe abil.

Programm sisaldab:

 1. Kolmel õhtul teooria loengut;
 2. Ligipääsu e-õppe süsteemile;
 3. Relva käsitsemise koolitust;
 4. Lasketreeningut ning selle tarbeks 30 padrunit.

Relvaloataotleja koolituse ajakava:

Kolmapäev 12.10.16, 18.00 – 21.00
Neljapäev   13.10.16, 18.00 – 21.00
Kolmapäev 19.10.16, 18.00 – 21.00

Kui soovite relvaluba, siis on taotlemiseks vaja Prefektuuri esitada:

 1. Pass või ID-kaart, elamisluba (välismaalane);
 2. Perearsti poolt väljastatud tervisetõend (mitte vanem kui 3 kuud);
 3. 2 fotot mõõtmetega 30×40 mm (fotod peavad olema paberkandjal);
 4. Jahitunnistus (kui relva soovitakse osta jahipidamiseks);
 5. Spordiorganisatsiooni liikmelisust tõendav dokument (kui relva soovitakse osta spordialaga tegelemiseks);
 6. Enne loa taotlemist tuleb tasuda riigilõiv. Riigilõivu tasumisest on vabastatud laskespordiga tegelev spordiorganisatsioon ning nimelise tulirelvaga autasustatud isik, relvaloa väljastamise eest (vt täpsemalt riigilõivuseaduse § 41).

Soovitame tegutseda relvaloa taotlemisel ja relvaluba omadest tegutseda järgmiselt:

 1. Esita Prefektuuri kõik vajalikud dokumendid;
 2. Vali oma eksamile lähim koolitus;
 3. Õpi intensiivselt enne eksamit;
 4. Sooritades eksam positiivsele tulemusele, jätka treeninguid;
 5. Parima tulemuse saamiseks liitu mõne spordiklubiga, kõige lähedasem reaalsele elule on IPSC laskesport;
 6. Treeni, harjuta ning Sul ei lähe kunagi relva vaja enda kaitseks kasutada!

Meie koolituse valimise põhjused:

 • Koolitajad ise töötavad või on töötanud politseis ja Sisekaitseakadeemias õpetamise ja relvadega seotud ametikohtadel.
 • Õpetame ka hetkel teenistuses olevaid inimesi.
 • Saate ligipääsu e-õppe testidele!
 • Koolitusel kasutatavad relvad ja distants on nagu Prefektuuri eksamil – 25m.
 • Õppekava on EHIS-es registreeritud, meie koolituskulud saate lisada tuludeklaratsiooni täitmisel ametlike kuludena ning saate 20% tagasi!
 • Koolitusel osalenutel on võimalus meie kaudu osta soodsamalt varustust.

Toimumiskoht: Tondi Lasketiir (Pärnu mnt 142A, Tallinn)

Maksumus: 160.00 EUR

Registreeru koolitusele otse kodulehel või laskmine@laskmine.ee või 5646 2128

Meeskonna turvalisus

Suvi läbi, erinevad suvemõtted veel peas, tööle keskendumine raske… Need tunded on tuttavad meile kõigile – spetsialistidest juhtideni. Tahaks tunda ennast vajaliku ja värskena, tugevdada meeskonnatunnet ning leppida kokku uutes ühistes tööalastes eesmärkides. Tänaseks igapäevaseks saanud kultuuride ja religioonide põrkumise ohus ei teeks paha tõsta meeskonnaliikmete teadlikkust ka turvalisuse küsimustes – kuidas käituda nii koduses Eestis kui ka välisriikides, seda nii eraelu kui ka tööalastes olukordades. Selle võib võtta kokku mõttena meeskonna turvalisus.

Meeskonna turvalisus

Meeskonnatunde tugevdamisel annab osalejate väike pingutus tavapäratus keskkonnas lisaväärtust, mida tavalise ühise lõuna, SPA-külastuse või oma ettevõttesse tellitud koolitaja abil saada ehk ei õnnestu. Tallinnas asuvasse Tondi lasketiiru on võimalik tulla oma meeskonnaga ning ühiselt saada kasulikke nõuandeid, panna ennast ekstreemsetes oludes proovile, ületada iseennast. Andes uue hingamise oma üldisele meeskonnatunnetusele, tõstavad koolitusel osalejad samas ka oma lähedaste ja meeskonna turvatunnet.

Turvatunne ja seda mõjutavad tegurid

Kas oled kunagi mõelnud, kuidas langetakse kuriteo ohvriks ning miks osad langevad aga teised mitte? Miks satutakse erinevate rünnakute ohvriks? Miks inimesed saavad äkkrünnaku korral hulgaliselt viga? Kas tänane kultuuridevaheline konflikt Euroopas ja mujal on midagi uut või unustatud vana? Kuidas tegutseda ohtlikes situatsioonides ning millised on meie esmased enesekaitse vahendid – kes teab vastust? Kuid muutunud kultuuriruumis vajame teadmiste värskendust ka täiesti igapäevastes olukordades. Kas oskame käituda reisil olles või ka koduses Eestis selliselt, et teisest religioonist või kultuurist pärit inimest ei solva? Kui tegemist on rahvusvahelise ettevõtte või klientidega, siis kas teame neile olulisi kombeid ning nende tähtsaimad pühi või sündmusi? Erineva kultuuriruumi ja tavade tundmine aitab kaasa Sinu äri kasvule, edukale suhtlemisele ning kindlasti turvalisusele.

Tondi Lasketiiru Relvade- ja Taktikaõppekeskus

Tondi lasketiir saab Sind siin aidata erinevate ideede ja koolitustega. Ühelt poolt saame pakkuda relvade ja ohutusega seotud koolitusi, teisalt kogu turvalisust puudutavaid üldisemaid koolitusi kuni selleni, kuidas tegutseda äkkrünnaku olukorras. Pöörame mh suur tähelepanu IT-turvalisusele, alates salasõnade kasutamisest kuni avaliku profiili turvalisuseni. Meie koolitajad on oma valdkonna professionaalid ning endised ja tänased politseiametnikud ja kaitseväelased. Õppekavad lähtuvad täiskasvanute koolitamisele esitatud nõuetest ning on EHISes registreeritud. Õppekavasid ajakohastame lähtuvalt järjest muutuvatest välistingimustest ning täienduskoolitustel osalejate tagasisidest.

Meeskonna turvalisuse koolituse õppekava näidis ettevõttele on üleval siin

Meeskonnatunde tugevdamiseks läbi ühise spordiala või tegevuse saame Tondi Lasketiirus korraldada teile nii võistluseid, kuhu saate kaasata ka oma koostööpartnerid, ning toetada teid oma ettevõtte- või sõpruskonnapõhise laskemeeskonna loomisel. IPSC laskespordist loe siit

IPSC turvakursus

IPSC turvakursus toimub 17-18.09.16 Koolitus annab teile turvalise laskuri litsentsi ja saate MTÜ Eesti Practical-laskmise Ühing (EPLÜ) kodulehelt valida omale klubi. Tondi Lasketiir korraldab koolitust koostöös EPLÜ liikme Rifle & Pistol klubiga

Väga hästi on IPSC laskespordi iseloomustus ära toodud EPLÜ koduleheküljel: “Practical laskmine erineb olulisel määral kõigist teistest laskespordialadest – lisaks lasketäpsusele peab laskuri poolt kasutatav relv olema tugevajõuline ning laskur peab suutma seda kiiresti ja efektiivselt käsitseda. Neile kolmele komponendile – Jõud, Täpsus ja Kiirus (ladina keeles Diligentia, Vis, Celeritas) lisandub veel relva kasutamise taktikaline külg.” Loe edasi IPSC Eesti kodulehelt…

IPSC koolitus Tondi Lasketiirus kestab 20 tundi ja koosneb neljast osast:

I osa Teooria:

 1. Seadusandlus,
 2. Practical-võistluste ülesehitus ja sellel osalemine
 3. Practicali ajalugu,Põhimõtted ning Reeglid,
 4. Turvalisuse nõuded,
 5. Rajakäsklused,
 6. Põhitehnikad, Relvad ja varustus,
 7. Practicali vahendid,
 8. Tulemusarvestus,
 9. Padrunite ümberlaadimine

II osa Praktika (laadimata relvaga)

 1. Relva käsitsemine
 2. Laskeasendid
 3. Tõrgete kõrvaldamine
 4. Taktika, strateegiad

III Praktiline laskmine

 1. Laetud relva käsitsemine
 2. Salve vahetus
 3. Tõrgete kõrvaldamine
 4. Erinevad laskeharjutused
IV osa Laskeeksam
Turvakursuse teisel päeval toimub laskeeksam. Laskeeksam sisaldab eneses kolme laskeharjutust, mille kursusel osalejad peavad IPSC reegleid järgides ning oma võimetele vastavalt sooritama. Antud eksam on level 1 tasemel võistlus.
Koolituse ajakava:
17.09.2016 kell 10.00 – 18.00
18.09.2016 kell 10.00 – 16.00
Koolitaja: Lauri Abel
Hind: 100.00 EUR

Hind sisaldab 100 padrunit, vajadusel saab kohapealt laskemoona juurde osta.
NB! Vajadusel võimalik soodsalt ööbida. Info: laskmine@laskmine.ee

Registreeru koolitusele:

Telefon +372 564 621 28, laskmine@laskmine.ee või Kodulehelt registreerudes

Meie koolituste valimise põhjused:

 1. Omame EHIS registreeringut ning deklaratsioonis kajastatav IPSC kursus koolituskuluna
 2. Tegeleme igapäevaselt koolituste korraldamisega
 3. Korraldame ka relvaloa taotleja koolitusi
 4. Oleme töötanud või töötame jõustruktuurides (Politsei, Kaitsevägi, Sisekaitseakadeemia, Kaitseliit)
 5. Omame taktikamajaga lasketiiru, kus võimalik tulistada ainsana Eesti sisetiirudes kahes suunas.
 6. Saame pakkuda IPSC varustust ja taseme koolitusi vastavalt laskuri soovile
 7. Oleme korraldanud erineva tasemega IPSC laskevõistlusi ja üritusi
 8. Olime EPLÜ asutamise juures ning tegelenud selle laskespordiga algusest saati.

Head võidupüha ja jaani!

Kallid Tondi Lasketiiru sõbrad ja kliendid. Head võidupüha ning jaanipäeva, oleme ka oma meeskonnaga tähistamas neid kahte olulist suvist sündmust, sellega seoses oleme suletud  23.06-24.06.16. Loomulikult saab broneerida online endiselt!

Sig-Saueri demopäev

Kokkuvõte Sig-Saueri demopäevalt, uskumatult suur rahvahulk käis läbi ning kõigil soovijatel oli võimalik proovida erinevaid Sig-Saueri tulirelvasid. Ega paremat valikut pole varem Eestis demonstreeritud ning tehase esindajad jäid väga rahule suurest huvist, mida nad ei osanud siin oodata. Tondi Lasketiir ootab kõiki huvilisi proovima peadselt ka uut kompakt mudelit, mis eriti hea kaasas kandmiseks.

image image image image image image image image image image image

Relv enesekaitseks

Kui otsite kaasaskandmiseks – enesekaitseks relva siis peaks see vastama põhinõudele ehk olema võimalikult märkamatu, õhuke, kerge ja piisava kaliibriga, et peatada vastast. Margi eelistus on juba maitseasi sest olgem ausad kõik tänased relvad on võrdselt hea tehnoloogiaga. Levinumad: Glock, Walther, Heckler&Koch, SigSauer

Sõbrapäev Tondi Lasketiirus

Tule sõbrapäevaks sõbraga Tondi Lasketiiru ning saa osa mõnusast elamusest! Helist 555 85 416 või sale@laskmine.ee

Mõnus pakett Sulle ja Su sõbrale: Be My Valentine, ning võimalus lisaks broneerida aegasid pühapäevaks. Tule tee oma sõbrale või sõbrannale adrenaliini rikas kingitus!

Tegutse kiirelt sest vabu aegu ei ole lõpmata palju

HELISTA JA BRONEERI KOHE 555 85 416

Relv IPSC laskespordiks

IPSC laskesport ehk laskmine, kus lisaks täpsusele on vaja ka kiirust nii liikumisel, relva käsistsemisel kui ka salve vahetusel. Üldiselt sobib siia öelda, et parim valik metallraamiga püstol, mis sobib teile kätte. Välja võib tuua CŽ 75 SP01 ja SP01 Tactical, Sig-Sauer 226 erinevad mudelid, Tanfoglio ja STI. Esimeseks IPSC relvaks soovitame CŽ75 SP mudeli – miks? Vastus lihtne see relv pakub pikaks ajaks teile tegevust sest omaduste poolest annab sealt välja kasvada! Kui vaadata siis IPSC maailma tipud lasevad samuti CŽ-ga!

Relvaloa kursus nädalavahetusel

Relvaloa taotleja kursus toimub 27.02-28.02.2016.a Kursus on mõeldud neile, kes soovivad taotleda politseist endale relvaluba, siit saab kõik vajalikud teadmised ja oskused, et läbida politseis edukalt eksam. Lisaks saab kursuselt kaasa pagasi edasiseks.

Ajavahemik:

 • 27.02.2016 kell 10.00 – 18.00
 • 28.02.2016 kell 10.00 – 14.00

Meie poolt pakutavate koolituste valimise põhjused:

 • Oleme registreeritud Eesti Hariduse infosüsteemis koolitusasutusena
 • Koolitajad ise töötavad või on töötanud Politseis ja Sisekaitseakadeemias õpetamise ja relvadega seotud töökohtadel
 • Õpetame ka hetkel teenistuses olevaid inimesi.
 • Koolitusel kasutatavad relvad ja distants on nagu Politsei Prefektuuri eksamil – 25m
 • Koolitusel osalenutel võimalus meie kaudu osta soodsamalt varustust
 • Kursus on mõeldud neile, kes soovivad taotleda politseist endale relvaluba, siit saab kõik vajalikud teadmised ja oskused, et läbida politseis edukalt eksam. Lisaks saab kursuselt kaasa pagasi edasiseks.
 • Programm sisaldab ka lasketreeningut ning selle tarbeks 30 padrunit.
 • Sisaldab ligipääsu e-õppe kasutamiseks ühe nädalase perioodi jooksul – Teie poolt valitud ajal. Soovitame nädal enne eksamit seda võimalust kasutada ning teste lahendades korrata veel üle koolitusel õpitu. Lisaks on e-õppe keskkonnas foorum, kus saab veel üle küsida arusaamatust tekitanud kohad.
 • Kaugemalt tulijatel võimalus ööbida soodsalt Tallinnas Tatari 53 Hotellis, 1 kahe inimese tuba 34eur öö koos hommikusöögiga ja parkimine tasuta. Võimalus broneerida kahene tuba koos hommikusöögiga, toa hind ühele 19euri, parkimine tasuta. Ööbimise broneerimiseks kirjutage : virge@laskmine.ee

Kursuse hind: 160€

Registreeru: kodulehelt, helistades 56462128 või laskmine@laskmine.ee