kodukaitse Archives - Tondi Lasketiir

Varustusevöö ja test

Väike mõttearendus teemal, kas ja kui palju erinevail töövahendeid peab korrakaitsja kaasas kandma ning kui kiiresti toimub otsuse langetamine ja tegevusvahendi valimine ootamatus ja tervisele ohtu tekitavas olukorras.

Kõigile targutajatele politseinike varustuse ja kriisisituatsioonis otsuse vastuvõtmise kohta

Tänane patrullpolitseiniku varustus on selline, millega ta saab kõik olukorrad lahendada. Olemas on enesekaitsegaas geelina, nui, käerauad. Rohkem sinna ei mahu – mina olen suurema ümbermõõduga, aga ruumi jääb ikka väheks. Võite googledada erinevate riikide varustusevöösid – komplekt on pea kõikjal sama. Ka põhjus on sama, et nende vahenditega on võimalik situatsioon alati lahendada. Toome juurde veel ühe dimensiooni, kõiki neid erivahendeid peab oskama käsitseda ja kasutada ehk treening pluss koolitus.

Otsuse vastuvõtmine ja reageerimine

Vastavalt olukorrale võtab politseinik vastu otsuse, täpselt sellise nagu ta seda oma kogemuste ja oskuste baasilt hindab. Rõhutan veel, et kogu varustus peab olema selliselt kättesaadav ja kasutatav, et Sul on nende asukoht lihasmälus. Lisaks töötab kahe kõrva vahel asuv superarvuti, mis suudab sekundiga valida tegutsemise viisi, anda käsu vahendi järele ning reageerida.

Inimkatse kodustes tingimustes

Proovige ristsõna lahendada selliselt: kõik täishäälikud roheline, kaashäälikud sinine, O-ga algavad punased ja T-ga algavad kollased. Laduge ilusti pliiatsid vööle ja siis haarake vastavalt…. Kui olete vale valinud, siis peate tagasi panema ja õige valima.  Kokku on aega esimese tähe kirjutamiseks 5 sekundit. Aega muidugi keegi juurde ei anna, kui ei jõudnud vastust kirjutada, siis see lahter jääb tühjaks. Peale väikest tugitoolisporti arutame edasi, kui palju peaks vahendeid kaasas olema ja kas ning milline oli otsus ühes või teises situatsioonis. 

Tulirelv ja selle kasutamine

Tulirelv enesekaitseks versus noarünnak leidis aset Tallinna kesklinnas. Nugadega relvastatud inimene kõndis Raekojaplatsist Vabaduseväljakuni ja sattus vastamisi politseipatrulliga, kelle korraldustele ta ei allunud vaid ründas politseiametnikku.  Politseiametnik kasutas tulirelva ründaja peatamiseks, kes hukkus kaitsetegevuse käigus. Loe Postimehest

Tulirelv ja selle kasutamine enesekaitseks

Tulirelv ja selle kasutamisest on räägitud korduvalt ja erinevates kontekstides. Iga sündmusega reguleeritakse ja leitakse järjest õigemaid lahendusi. Varasemalt pidime koolitajatena tõestama hädakaitse mõtet, et tulirelv versus külmrelv on adekvaatne reageering ja puuduvad hödakaitse piiride ületamise tunnused. Peale tänast, kus sellist olukorda oli sunnitud lahendama politseiametnik, kinnitab AK otseeetris PPA peadirektor sama põhimõtet. Samas peab tähelepanu pöörama asjaolule, et õigust ei mõista politsei vaid kohus, seega ei saa teha antud sündmusest mingeid põhjapanevaid järeldusi. Tulirelva või üldse muu vahendi kasutamist enesekaitseks ehk hädakaitseks reguleerib KarS§ 28. Siit lähtub, et tegu ei ole õigusvastane, kui isik tõrjub vahetut või vahtetult ees seisvat rünnet õigushüvele – ei ole vahet, kas enda või kellegi kolmanda isiku suhtes. Õigushüve saab siis olla hädakaitse puhul ainult inimese rünne inimese elu ja tervise vastu. Siit järeldub ka õigus, et kui rünnatakse vahendiga, mis põhjustab terviserikke või surma, võib seda tõrjuda samuti vahend või vahenditega, millel samasugune tagajärg ründajale.

Ümbritseva ja kolmandate isikute turvalisuse tagamine

Tulirelva valdaja, omanik või ametiisik peab relva kasutades tagama ümbritsevate isikute turvalisuse. See tähendab konkreetselt seda, et ei tohi tekitada vigastusi väljaspool sündmust seisvatele isikutele. Siit lõigust tuleb ka küsimus vastusele, mis esitati AK-s peadirektorile: miks lasti rindkeresse, mitte jalga? Vastus on väga lihtne, arvestades ohtu, mida tekitati ründe tõrjumisega ja millise soovimatu tulemuse oleks võinud tekitada “hulkuv kuul” versus ründaja elu ja tervis. Me saame tegelikult ümbritsevat ohtu seadmata tulirelva kasutada ainult seda tehes suurimasse ossa ja viia miinimumini eksimused. See suurim osa inimesel on kere. Seepärast on ka tulirelv igasuguse sündmuse lahendamisel viimane võimalus!

Hoiatuslask

Minus tekitab alati igasugune teema hoiatuslasust suurt kõhedust. Miks on vaja teha see kolmandaid isikuid ohtu seadev tegevus? Näide: Kasutades enesekaitsegaasi, me ei lase enne seda juga taeva poole või maha. Me võtame ballooni välja ja ainus eesmärk on kasutada. Sama kehtib tulirelva puhul, haarame selle ainsa eesmärgiga – tõrjuda ohtu, mitte seada ohtu kolmandaid isikuid. Ei hakka siin rääkima maa külgetõmbejõust ja kukkuvast kuulist. Pigem igasugune sihtimatult ekslev kuul on ohtlik, seega haarame relva ainult kasutamiseks viimase võimalusena. Tulirelv ei ole ese, millega anda oma sõnadele kaalu või võimsust!

Märkamine ja appihüüd

Siit sündmusest koorub välja ka teine pool – me ei teadvuste tihti enda lähedase muret ega appihüüdusid. Nähes sõbra, tuttava, mõne võhivõõra appihüüdu sotsiaalmeedias või muus kontektis, siis tuleb sellele reageerida. Hea näide on Tartus ühes koolis toimunu, seal reageeriti ning hullem hoiti ära. Me ei tohi mööda vaadata või ignoreerida. Kahjuks sellised appihüüud on tihti tagantjärgi tarkus meile aga korduvalt või isegi kindlalt olemas enne tegu. Sama kinnitas ka Jaanuse sündmusele eelnenud postitused sotsiaalmeedias. (loe postimehest) Antud tegu liigub rohkem AMOK sündmusele lähemale, kui tahaksime sest lihtsalt märgid, mis viitavad sellele suunale on vägagi otsesed. Selliseid sündmusi saab kahjuks lahendada ainult ründaja kiire neutraliseerimise või enese kindlustamisega ruumi. Politseinikel viimast võimalust pole vaid peavad valima esimese tee. Loe tegutsemine äkkrünnaku korral

Kokkuvõte

Tegemist oli väga raske ja traagilise sündmusega, mis lõppes ühe osapoole hukkumisega ja kindlasti seda inimest tagasi ei too ning kõige raskem on lähedastel.

Samas oleks võinud olla see sündmus ka hullem sest nugadega relvastatud inimene liikus rahvarohkes avalikus ruumis, teadmata tema kaugemat eesmärki. Ennetamiseks antud tragöödia puhul oleks olnud appihüüu märkamine sotsiaalmeedias ja sellele reageerimine.

Tulirelva kasutamine tervise ja elu kaitsmiseks on õigustatud juhul, kui rünne vastab ohtlikusele. Antud juhul noarünnaku tekitatud kahjud on samuti ohtlikud inimese elule ja tervisele – seega adekvaatne.

 

 

Taktikaline laskmine

Taktikaline laskmine Tallinnas Tondi Lasketiirus

Taktikaline laskmine kujutab endast liikumist ja positsioonide muutmist laskmise käigus. Vahepeal peab tulistama ka liikumise pealt, oleneb, kuidas parasjagu instruktor seljataga suunab ja annab korraldusi.

Vaata koolitusi siit

 

Ohutus relvade keelamisega?

Kas ja kuidas suudame oma lähedasi kaitsta? Kas keelates relvad, me suurendame turvalisust? Ostes omale relva, kas siis suureneb meie turvalisus või tekitame endale piltliku turvatunde? Kas vastab tõele ohutus relvade keelamisega?

Esmalt soovitan vaadata antud videot:

Olete video ära vaadanud, mis mõtted tekkisid? Kui oleks antud hetkel olnud tsiviilkäibes relvad keelatud, kas see oleks päästnud noore elu? Kahtlen selles, sest ebaseadusliku relva saab kätte kurjategija vajadusel ikka. Samas, kui keelame relvade omamise, võtame ära ka seaduse kuulekatelt inimestelt võimaluse ennast kaitsta. Siit tulenevalt tekivadki küsimused. Kas relvasid tuleks keelustada või mitte? Kas relvade keelustamisega tagame ohutust või mitte? Kas relvad on ohtlikud või inimesed nendega?

Ohutus relvade keelamisega. Põgusalt enesekaitse relvadest.

Me ei suuda keeldudega kaitsta inimesi inimeste eest ning kõik muud vahendid, mida lubame või keelame seadustega – võtame ära just võimaluse nõrgemal ennast kaitsta kurja soovija eest.

Milline peaks olema enesekaitse relv? Kerge, stabiilne ning lihtsalt käsitsetav. Lihtsalt käsitsemise all peab silmas pidama asjaolu, et mingeid liigseid hoobasid ega riive ei oleks. Kaal on ka üks tähtsamaid momente, sest relv ei tohi kuidagi pükse ega kabuuri oma raskusega alla tõmmata. Tihti on kergete relvade puhul probleemiks liialt suur tagasilöök või relva ebaloomulik käitumine lasu hetkel, näiteks relvaraua liialt üles liikumine. Enesekaitseks relvasid on nii Glockil, SigSauer ja Waltheril. Väga hea tulemuse andis meil Walther PPS, kaliibriga 9×19 kaliibriga.

Tule osale arutelus ja mõtle kaasa Tondi Lasketiiru FB lehel.

Meeskonna turvalisus

Suvi läbi, erinevad suvemõtted veel peas, tööle keskendumine raske… Need tunded on tuttavad meile kõigile – spetsialistidest juhtideni. Tahaks tunda ennast vajaliku ja värskena, tugevdada meeskonnatunnet ning leppida kokku uutes ühistes tööalastes eesmärkides. Tänaseks igapäevaseks saanud kultuuride ja religioonide põrkumise ohus ei teeks paha tõsta meeskonnaliikmete teadlikkust ka turvalisuse küsimustes – kuidas käituda nii koduses Eestis kui ka välisriikides, seda nii eraelu kui ka tööalastes olukordades. Selle võib võtta kokku mõttena meeskonna turvalisus.

Meeskonna turvalisus

Meeskonnatunde tugevdamisel annab osalejate väike pingutus tavapäratus keskkonnas lisaväärtust, mida tavalise ühise lõuna, SPA-külastuse või oma ettevõttesse tellitud koolitaja abil saada ehk ei õnnestu. Tallinnas asuvasse Tondi lasketiiru on võimalik tulla oma meeskonnaga ning ühiselt saada kasulikke nõuandeid, panna ennast ekstreemsetes oludes proovile, ületada iseennast. Andes uue hingamise oma üldisele meeskonnatunnetusele, tõstavad koolitusel osalejad samas ka oma lähedaste ja meeskonna turvatunnet.

Turvatunne ja seda mõjutavad tegurid

Kas oled kunagi mõelnud, kuidas langetakse kuriteo ohvriks ning miks osad langevad aga teised mitte? Miks satutakse erinevate rünnakute ohvriks? Miks inimesed saavad äkkrünnaku korral hulgaliselt viga? Kas tänane kultuuridevaheline konflikt Euroopas ja mujal on midagi uut või unustatud vana? Kuidas tegutseda ohtlikes situatsioonides ning millised on meie esmased enesekaitse vahendid – kes teab vastust? Kuid muutunud kultuuriruumis vajame teadmiste värskendust ka täiesti igapäevastes olukordades. Kas oskame käituda reisil olles või ka koduses Eestis selliselt, et teisest religioonist või kultuurist pärit inimest ei solva? Kui tegemist on rahvusvahelise ettevõtte või klientidega, siis kas teame neile olulisi kombeid ning nende tähtsaimad pühi või sündmusi? Erineva kultuuriruumi ja tavade tundmine aitab kaasa Sinu äri kasvule, edukale suhtlemisele ning kindlasti turvalisusele.

Tondi Lasketiiru Relvade- ja Taktikaõppekeskus

Tondi lasketiir saab Sind siin aidata erinevate ideede ja koolitustega. Ühelt poolt saame pakkuda relvade ja ohutusega seotud koolitusi, teisalt kogu turvalisust puudutavaid üldisemaid koolitusi kuni selleni, kuidas tegutseda äkkrünnaku olukorras. Pöörame mh suur tähelepanu IT-turvalisusele, alates salasõnade kasutamisest kuni avaliku profiili turvalisuseni. Meie koolitajad on oma valdkonna professionaalid ning endised ja tänased politseiametnikud ja kaitseväelased. Õppekavad lähtuvad täiskasvanute koolitamisele esitatud nõuetest ning on EHISes registreeritud. Õppekavasid ajakohastame lähtuvalt järjest muutuvatest välistingimustest ning täienduskoolitustel osalejate tagasisidest.

Meeskonna turvalisuse koolituse õppekava näidis ettevõttele on üleval siin

Meeskonnatunde tugevdamiseks läbi ühise spordiala või tegevuse saame Tondi Lasketiirus korraldada teile nii võistluseid, kuhu saate kaasata ka oma koostööpartnerid, ning toetada teid oma ettevõtte- või sõpruskonnapõhise laskemeeskonna loomisel. IPSC laskespordist loe siit

Relvaseaduse eelnõu ettepanekud

Andmaks panuse ohutuma ja turvalisema kodu ning ühiskonna loomisele koostasime samuti analüüsi Relvaseaduse eelnõu muutmise osas ning lisasime ka oma ettepanekud.

Relvaseaduse eelnõu seletuskirjast: eesmärk on lahendada relvade ja laskemoona käitlemisel tõstatunud probleemid ning täpsustada seaduste sõnastust. Eelnõu kohaselt muudetakse RelvS-is relva soetamisloa ja relvaloa regulatsiooni. Relva soetamisloa või relvaloa kehtetuks tunnistamise, relvaloa andmise, relvaloa või relvakandmisloa vahetamise sätete muutmise eesmärk on viia seaduse tekst kooskõlla PS-i § 19 lõikes 1 sätestatud õigusega vabale eneseteostusele

Tõnis Orumaa kommentaar: Alati tuleb kõiki eelnõusid lugema hakata selle eesmärgist, siit see siis ka tuleb, õigus vabale eneseteostusele. Lugedes eelnõu teksti, siis viide vabale eneseteostusele langeb pigem põhiseadusega vastuolus olevatele punktidele, mitte aga üldise reguleerimisega seotud osale. See osa, kus varasemalt oli võimalik ametnikel kaalutleda, tehakse täis keeluga ning kehtestatakse absoluutseid piiranguid. Kuhu jääb siis vaba eneseteostus?

Relvaseaduse eelnõu seletus: Ebaseaduslike relvadega on Euroopas viimasel ajal üha enam toime pandud terrorikuritegusid. Seetõttu on Euroopa Liidu liikmesriigid üheskoos oluliselt tugevdanud võitlust ebaseadusliku relvakaubanduse vastu, mille oluline osa on ka relvade varastamise võimaluste vähendamine ning teabevahetuse parandamine varastatud relvade leidmiseks.

Tõnis Orumaa kommentaar: Eelnõu koostaja toob ise välja, et ebaseaduslike relvadega on toime pandud terrorikuritegusid, miks siis antud eelnõus kirjeldame turvalisuse kasvu sellega, et piirata seaduslike relvaomanike – neid kes sellises kriisi situatsioonis suudaks vastu astuda ning kasvõi tõmmata tuli enda peale või segades rünnaku teostaja plaane relvastatud vastuhakuga?

Relvaseaduse eelnõu seletus: Kehtiva regulatsiooni kohaselt saab turvalisuse tagamiseks soetada sellist tüüpi relvasid, mida turvalisuse tagamiseks kasutada ei tohiks (näiteks võib selleks soetada vintraudse või sileraudse püssi). Lasketäpsuse ja laskekauguse poolest sobivad vintraudsed ja sileraudsed püssid jahi pidamiseks ja spordi tegemiseks, mitte enese ja vara kaitseks.
Eelnõuga muudetakse RelvS-i selliselt, et vähemalt 18-aastane isik võib turvalisuse tagamiseks (enese ja vara kaitseks) soetada gaasipüstoli ning vähemalt 21-aastane isik võib lisaks sellel soetada ühe turvalisuse tagamiseks sobiliku relva – püstoli või revolvri. Relvaloa ja soetamisloa taotlemisel on isik ka edaspidi kohustatud esitama kirjaliku avalduse, märkides selles soetada soovitava relva otstarbe, margi või liigi või konkreetse relva.

Tõnis Orumaa kommentaar: Peab nõustuma eelnõu koostajatega selles osas, et vintraudne püss ei ole tänasel päeval mõistlik enesekaitse relv. Samas sileraudse püssi puhul jään eriarvamusele, sest tuleks tulla natuke linnast välja maale. Kui minu hoovi tuleb kas vigane või haige kiskja, siis pean suutma elusid ja vara (koduloomi) kaitsta viimase eest.
Teise poolena toon sisse selle ühe relva poliitika, õige on, et mitut relva korraga kasutada ei saa, aga jällegi eelnõu koostaja on võtnud endale õiguse panna relvaomanik fakti ette. Väike selgitus, miks on vaja enamat, kui ühte tulirelva enesekaitseks – esiteks kaasas kandmiseks ülikonna või muu sarnase all on vajalik kompaktne ning õhuke tulirelv, mis ei paistaks ega punnitaks kuskilt välja, sest meil EV-s kehtib kohustus kanda relva varjatult. Teiseks, kui liigun ohtlikus piirkonnas või olen millegi tõttu ohustatud, siis oleks vaja jällegi täismõõdus püstolit või revolvrit.
Kokkuvõtteks enesekaitseks eriliikide tulirelvade piiramise osas, miks ei rakenda ametnikud kaalutlusõigust ning ei sea siis mõistlikke piiranguid, miks peab seadus ametnikule ette kirjutama täpselt, mida ja kellele anda tohib? Kogu selle väikese sihtrühma 28 000 inimese elu muutmise asemel võiks äkki veel väiksemale sihtrühmale ehk ametnikele anda kaalutlusõiguse alaseid loenguid ning leppida kokku põhimõtteline relva poliitika, samas õigusega teha kaalutletud otsus sõltuvalt inimesest. Tallinna linnas ei näe mina isiklikult vajadust enesekaitse relvana sileraudset püssi, aga maapiirkonnas on see kindlasti vajalik abivahend enesekaitseks.
Üks näide oma elust: Kähriku surmamiseks, oma koera kaitseks koduhoovis tegin 15 lasku 9x19ga, siis sain koera küljest kähriku lahti. Järgmisel päeval muidugi leidsin ka kähriku elutu keha ning matsin maha, aga selleks hetkeks oli see ründepaigast liikunud mitusada meetrit edasi. Pumppüssist oleks piisanud ühest lasust ning samuti oleks seda teha olnud ohutum.

RelvS Eelnõu § 1 punkti 14 kohaselt täiendatakse: RelvS-i § 35 lõiget 2 punktiga 6, milles sätestatakse, et soetamisloa või relvaloa saamiseks on taotleja kohustatud esitama dokumendi, mis tõendab vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse läbimist, mille on korraldanud tervishoiutöötajate riiklikus registris registreeritud esmaabikoolitaja, kellele on väljastatud koolitusluba esmaabikoolituse läbiviimiseks. Seni kontrolliti esmaabi andmise oskusi relvaeksami käigus teoreetilistele küsimustele vastamisega. Praktilisi esmaabi oskusi ei kontrollitud, sest Politsei- ja Piirivalveametil kui eksami vastuvõtjal puudub vastav kompetents. Arvestades seda, et relv on kõrgendatud ohu allikas, peab iga relvaomanik oskama esmaabi anda. Seetõttu ei kontrolli eelnõuga kavandatavate muudatuste jõustumisel enam politsei relvaeksami käigus relvaloa taotleja teoreetilisi teadmisi esmaabi andmise kohta, vaid relvaloa saamise eeldusena lisandub esmaabi koolituse läbimise nõue. Nõude sisseseadmine ei suurenda relvaloa taotlemise kulusid isikutel, kelle on esmaabikoolitus varem läbitud ning kui neil on koolituse läbimise kohta säilinud koolituse läbimist tõendav dokument. Arvestades asjaolu, et esmaabi koolituse läbimine on autojuhtimise õiguse saamise eeldus ja paljud tööandajad korraldavad enda töötajatele esmaabikoolitusi, siis võib eeldada, et enamik relvaloa taotlejaid on esmaabikoolituse varem läbinud. Samamoodi mootorsõidukijuhi esmaabikoolitusega on sätestatud koolituse maht 16 tundi, see peaks olema piisav, et omandada elementaarsed oskused enda või teiste abistamiseks.

Tõnis Orumaa kommentaar: Nõustun jällegi eelnõu koostajatega, et relv on tõesti kõrgendatud ohu allikas. Kuna mootorsõidukijuhi teema oli sisse toodud, siis miks pean juhilubade saamiseks käima teooria ja praktilise sõidu tundides ning alles siis saan õiguse minna eksamile, aga relva puhul on vajalik tunda ainult esmaabi? Kui silmas on peetud seda, et relva ohutuse kontroll ja kolm lasku märklehe suunas annab ülevaate inimese oskustest relvaga ümberkäimise kohta, siis pean eelnõu koostajaid kurvastama – EI ANNA.

Relvaseaduse eelnõu § 1 punkti 28 kohaselt täiendatakse RelvS-i § 41 lõigetega 31–33 Nimetatud lõigetes sätestatakse, et relvaloa või relvakandmisloa, millel on märgitud relva otstarbena üksnes turvalisuse tagamine (enese ja vara kaitseks), vahetamisel selle kehtivuse lõppemise tõttu, tuleb sooritada RelvS-i § 35 lõikes 5 nimetatud tulirelva käsitsemise katse.

Tõnis Orumaa kommentaar: Kus kohast tuleb turvalisus, kas sellest, et relvaomanik käib korra 5a jooksul laskekatsel ja peab saama 3 auku märklehte? Kas see hakkab tulevikus näitama relvaomaniku pädevust, et oskab relva käsitseda ning ei ole ohtlik endale ja teistele? Milleks me muudame seadust muutmise pärast ning reaalselt ei muutu midagi?
Kui relvaomanikul ei ole kohustust käia järjepidevalt harjutamas siis jäävad nad endiselt passiivseteks relvaomanikeks! Kui ma isiklikult pole kuus 25 padrunit lasknud, siis julgen öelda, et olen ebapädev relvaomanik ning parem, kui ma relva endaga kaasas ei kanna, sest ma olen ohtlik mitte küll endale aga ümbritsevale maailmale.
Näitena on jahiseltsidel olemas instruktorid, kes võtavad vastu jahi laskekatseid ning veenduvad, et inimene oskaks relvaga ohutult ringikäia – kui on soov riigi halduskoormust vähendada.
Mind isiklikult hakkas huvitama, kes on see spetsialist, kes julges sellise soovituse anda käsitsemise oskuste kontrolliks, et tagada relvaomanike mitte passiivne olek?

Kokkuvõtteks: Antud RelvS eelnõu ei muuda kuidagi relvade käitlemist turvalisemaks ega tõsta ühiskonna turvalisust. Eesmärgina toodud vaba eneseteostus käib ainult siiani olnud põhiseadusega mitte vastavuses olevate paragrahvide kohta, mitte tavarelvaomaniku õiguste suurendamiseks. Eelnõuga võetakse ametnikelt kaalutlemise õigus ning inimene ei saa vajaduspõhiselt relva soetada edaspidi enese ja vara kaitseks. Ei suurene ka relvaomaniku vastutus õppida ja harjutada relvade käsitsemist järjepidevalt, selle asemel seatakse eelduseks 16 tunnise esmaabi koolituse läbimine. Kogu eelnõu eesmärk, mis puudutab enesekaitse relvade omanikke on jätta alles 1 püstol või revolver relvaomaniku kohta ning ülejäänud relvad kokku korjata. Ühtegi sisulist põhjendust ega argumenti ei ole toodud muude paragrahvide osas, mis ei puuduta otseselt riigikohtu lahendeid. Viited artiklitele, terrorirünnakutele jms on lihtsalt tähelepanu hajutamine. Kui oleks olnud ükskõik mis terrorismiga seotud rünnaku puhul kasvõi üks oskustega relvaomanik oleks hukkunuid ja kannatanuid vähem!

Tõnis Orumaa poolt ettepanekud:
1. Mitte kehtestada ühe relva poliitikat. Relvasoetusluba ja hiljem relvaluba väljastada vajaduse põhiselt ehk ametniku poolt kasutatud kaalutlusõiguse alusel.

2. Enne relvaeksamit lisaks esmaabile kehtestada ka koolituse läbimise kohustus relva tundmise, käsitsemise, laskmise ja seadusandluse osas – analoogne jahimeeste, laskesportlaste kui ka eelnõus viidatud autokooliga.

3. Enesekaitse relva omanikele kehtestada analoogselt jahimeestega test relva praktilise käsitsemise ja laskmise osas iga kahe-kolme aasta tagant, kaasates selleks laskeinstruktoreid era ja kolmandast sektorist.