relvakoolitus Archives - Tondi Lasketiir

IPSC turvakursus

IPSC turvakursus toimub 16.12.2017 – 17.12.2017 Koolitus annab teile turvalise laskuri litsentsi ja saate MTÜ Eesti Practical-laskmise Ühing (EPLÜ) kodulehelt valida omale klubi. Tondi Lasketiir korraldab koolitust koostöös EPLÜ liikme Rifle & Pistol klubiga

Väga hästi on IPSC laskespordi iseloomustus ära toodud EPLÜ koduleheküljel: “Practical laskmine erineb olulisel määral kõigist teistest laskespordialadest – lisaks lasketäpsusele peab laskuri poolt kasutatav relv olema tugevajõuline ning laskur peab suutma seda kiiresti ja efektiivselt käsitseda. Neile kolmele komponendile – Jõud, Täpsus ja Kiirus (ladina keeles Diligentia, Vis, Celeritas) lisandub veel relva kasutamise taktikaline külg.” Loe edasi IPSC Eesti kodulehelt…

IPSC koolitus Tondi Lasketiirus kestab 20 tundi ja koosneb neljast osast:

I osa Teooria:

 1. Seadusandlus,
 2. Practical-võistluste ülesehitus ja sellel osalemine
 3. Practicali ajalugu,Põhimõtted ning Reeglid,
 4. Turvalisuse nõuded,
 5. Rajakäsklused,
 6. Põhitehnikad, Relvad ja varustus,
 7. Practicali vahendid,
 8. Tulemusarvestus,
 9. Padrunite ümberlaadimine

II osa Praktika (laadimata relvaga)

 1. Relva käsitsemine
 2. Laskeasendid
 3. Tõrgete kõrvaldamine
 4. Taktika, strateegiad

III Praktiline laskmine

 1. Laetud relva käsitsemine
 2. Salve vahetus
 3. Tõrgete kõrvaldamine
 4. Erinevad laskeharjutused
IV osa Laskeeksam
Turvakursuse teisel päeval toimub laskeeksam. Laskeeksam sisaldab eneses kolme laskeharjutust, mille kursusel osalejad peavad IPSC reegleid järgides ning oma võimetele vastavalt sooritama. Antud eksam on level 1 tasemel võistlus.
Koolituse ajakava:
16.12.2017 kell 10.00 – 18.00
17.12.2017 kell 10.00 – 16.00
Koolitaja: Lauri Abel
Hind: 100.00 EUR

Hind sisaldab 100 padrunit, vajadusel saab kohapealt laskemoona juurde osta.
NB! Vajadusel võimalik soodsalt ööbida. Info: laskmine@laskmine.ee

Registreeru koolitusele:

Telefon +372 564 621 28, laskmine@laskmine.ee või Kodulehelt registreerudes

Meie koolituste valimise põhjused:

 1. Omame EHIS registreeringut ning deklaratsioonis kajastatav IPSC kursus koolituskuluna
 2. Tegeleme igapäevaselt koolituste korraldamisega
 3. Korraldame ka relvaloa taotleja koolitusi
 4. Oleme töötanud või töötame jõustruktuurides (Politsei, Kaitsevägi, Sisekaitseakadeemia, Kaitseliit)
 5. Omame taktikamajaga lasketiiru, kus võimalik tulistada ainsana Eesti sisetiirudes kahes suunas.
 6. Saame pakkuda IPSC varustust ja taseme koolitusi vastavalt laskuri soovile
 7. Oleme korraldanud erineva tasemega IPSC laskevõistlusi ja üritusi
 8. Olime EPLÜ asutamise juures ning tegelenud selle laskespordiga algusest saati.

Relvaloataotleja koolitus

Kursus toimub 06.12-13.12.2017 ning on mõeldud neile, kes soovivad taotleda politseist endale relvaluba. Meil omandad kõik vajalikud teadmised ja oskused, et läbida politseis edukalt relvaeksam. Lisaks saad baasteadmised edasiseks relvaõppeks. Õpe toimub auditooriumis, lasketiirus instruktori juhendamisel ning iseseisvalt e-õppe abil.

Programm sisaldab:

 1. Kolmel õhtul teooria loengut;
 2. Ligipääsu e-õppe süsteemile;
 3. Relva käsitsemise koolitust;
 4. Lasketreeningut ning selle tarbeks 30 padrunit.

Relvaloataotleja koolituse ajakava:

Kolmapäev 06.12.17, 18.00 – 21.00
Neljapäev   07.12.17, 18.00 – 21.00
Kolmapäev 13.12.17, 18.00 – 21.00

Kui soovite relvaluba, siis on taotlemiseks vaja Prefektuuri esitada:

 1. Pass või ID-kaart, elamisluba (välismaalane);
 2. Perearsti poolt väljastatud tervisetõend (mitte vanem kui 3 kuud);
 3. 2 fotot mõõtmetega 30×40 mm (fotod peavad olema paberkandjal);
 4. Jahitunnistus (kui relva soovitakse osta jahipidamiseks);
 5. Spordiorganisatsiooni liikmelisust tõendav dokument (kui relva soovitakse osta spordialaga tegelemiseks);
 6. Enne loa taotlemist tuleb tasuda riigilõiv. Riigilõivu tasumisest on vabastatud laskespordiga tegelev spordiorganisatsioon ning nimelise tulirelvaga autasustatud isik, relvaloa väljastamise eest (vt täpsemalt riigilõivuseaduse § 41).

Soovitame tegutseda relvaloa taotlemisel ja relvaluba omadest tegutseda järgmiselt:

 1. Esita Prefektuuri kõik vajalikud dokumendid;
 2. Vali oma eksamile lähim koolitus;
 3. Õpi intensiivselt enne eksamit;
 4. Sooritades eksam positiivsele tulemusele, jätka treeninguid;
 5. Parima tulemuse saamiseks liitu mõne spordiklubiga, kõige lähedasem reaalsele elule on IPSC laskesport;
 6. Treeni, harjuta ning Sul ei lähe kunagi relva vaja enda kaitseks kasutada!

Meie koolituse valimise põhjused:

 • Koolitajad ise töötavad või on töötanud politseis ja Sisekaitseakadeemias õpetamise ja relvadega seotud ametikohtadel.
 • Õpetame ka hetkel teenistuses olevaid inimesi.
 • Saate ligipääsu e-õppe testidele!
 • Koolitusel kasutatavad relvad ja distants on nagu Prefektuuri eksamil – 25m.
 • Õppekava on EHIS-es registreeritud, meie koolituskulud saate lisada tuludeklaratsiooni täitmisel ametlike kuludena ning saate 20% tagasi!
 • Koolitusel osalenutel on võimalus meie kaudu osta soodsamalt varustust.
 • Saate teadmisi ka tavaolukordadeks, kuidas ennast kaitsta ja mida teha erinevates situatsioonides – parem omada oskusi, kui kahetsust!

Toimumiskoht: Tondi Lasketiir (Pärnu mnt 142A, Tallinn)

Maksumus: 160.00 EUR

Registreeru koolitusele otse kodulehel või laskmine@laskmine.ee või 5646 2128

Tulirelv ja selle kasutamine

Tulirelv enesekaitseks versus noarünnak leidis aset Tallinna kesklinnas. Nugadega relvastatud inimene kõndis Raekojaplatsist Vabaduseväljakuni ja sattus vastamisi politseipatrulliga, kelle korraldustele ta ei allunud vaid ründas politseiametnikku.  Politseiametnik kasutas tulirelva ründaja peatamiseks, kes hukkus kaitsetegevuse käigus. Loe Postimehest

Tulirelv ja selle kasutamine enesekaitseks

Tulirelv ja selle kasutamisest on räägitud korduvalt ja erinevates kontekstides. Iga sündmusega reguleeritakse ja leitakse järjest õigemaid lahendusi. Varasemalt pidime koolitajatena tõestama hädakaitse mõtet, et tulirelv versus külmrelv on adekvaatne reageering ja puuduvad hödakaitse piiride ületamise tunnused. Peale tänast, kus sellist olukorda oli sunnitud lahendama politseiametnik, kinnitab AK otseeetris PPA peadirektor sama põhimõtet. Samas peab tähelepanu pöörama asjaolule, et õigust ei mõista politsei vaid kohus, seega ei saa teha antud sündmusest mingeid põhjapanevaid järeldusi. Tulirelva või üldse muu vahendi kasutamist enesekaitseks ehk hädakaitseks reguleerib KarS§ 28. Siit lähtub, et tegu ei ole õigusvastane, kui isik tõrjub vahetut või vahtetult ees seisvat rünnet õigushüvele – ei ole vahet, kas enda või kellegi kolmanda isiku suhtes. Õigushüve saab siis olla hädakaitse puhul ainult inimese rünne inimese elu ja tervise vastu. Siit järeldub ka õigus, et kui rünnatakse vahendiga, mis põhjustab terviserikke või surma, võib seda tõrjuda samuti vahend või vahenditega, millel samasugune tagajärg ründajale.

Ümbritseva ja kolmandate isikute turvalisuse tagamine

Tulirelva valdaja, omanik või ametiisik peab relva kasutades tagama ümbritsevate isikute turvalisuse. See tähendab konkreetselt seda, et ei tohi tekitada vigastusi väljaspool sündmust seisvatele isikutele. Siit lõigust tuleb ka küsimus vastusele, mis esitati AK-s peadirektorile: miks lasti rindkeresse, mitte jalga? Vastus on väga lihtne, arvestades ohtu, mida tekitati ründe tõrjumisega ja millise soovimatu tulemuse oleks võinud tekitada “hulkuv kuul” versus ründaja elu ja tervis. Me saame tegelikult ümbritsevat ohtu seadmata tulirelva kasutada ainult seda tehes suurimasse ossa ja viia miinimumini eksimused. See suurim osa inimesel on kere. Seepärast on ka tulirelv igasuguse sündmuse lahendamisel viimane võimalus!

Hoiatuslask

Minus tekitab alati igasugune teema hoiatuslasust suurt kõhedust. Miks on vaja teha see kolmandaid isikuid ohtu seadev tegevus? Näide: Kasutades enesekaitsegaasi, me ei lase enne seda juga taeva poole või maha. Me võtame ballooni välja ja ainus eesmärk on kasutada. Sama kehtib tulirelva puhul, haarame selle ainsa eesmärgiga – tõrjuda ohtu, mitte seada ohtu kolmandaid isikuid. Ei hakka siin rääkima maa külgetõmbejõust ja kukkuvast kuulist. Pigem igasugune sihtimatult ekslev kuul on ohtlik, seega haarame relva ainult kasutamiseks viimase võimalusena. Tulirelv ei ole ese, millega anda oma sõnadele kaalu või võimsust!

Märkamine ja appihüüd

Siit sündmusest koorub välja ka teine pool – me ei teadvuste tihti enda lähedase muret ega appihüüdusid. Nähes sõbra, tuttava, mõne võhivõõra appihüüdu sotsiaalmeedias või muus kontektis, siis tuleb sellele reageerida. Hea näide on Tartus ühes koolis toimunu, seal reageeriti ning hullem hoiti ära. Me ei tohi mööda vaadata või ignoreerida. Kahjuks sellised appihüüud on tihti tagantjärgi tarkus meile aga korduvalt või isegi kindlalt olemas enne tegu. Sama kinnitas ka Jaanuse sündmusele eelnenud postitused sotsiaalmeedias. (loe postimehest) Antud tegu liigub rohkem AMOK sündmusele lähemale, kui tahaksime sest lihtsalt märgid, mis viitavad sellele suunale on vägagi otsesed. Selliseid sündmusi saab kahjuks lahendada ainult ründaja kiire neutraliseerimise või enese kindlustamisega ruumi. Politseinikel viimast võimalust pole vaid peavad valima esimese tee. Loe tegutsemine äkkrünnaku korral

Kokkuvõte

Tegemist oli väga raske ja traagilise sündmusega, mis lõppes ühe osapoole hukkumisega ja kindlasti seda inimest tagasi ei too ning kõige raskem on lähedastel.

Samas oleks võinud olla see sündmus ka hullem sest nugadega relvastatud inimene liikus rahvarohkes avalikus ruumis, teadmata tema kaugemat eesmärki. Ennetamiseks antud tragöödia puhul oleks olnud appihüüu märkamine sotsiaalmeedias ja sellele reageerimine.

Tulirelva kasutamine tervise ja elu kaitsmiseks on õigustatud juhul, kui rünne vastab ohtlikusele. Antud juhul noarünnaku tekitatud kahjud on samuti ohtlikud inimese elule ja tervisele – seega adekvaatne.

 

 

Lasketreening tagab tulemuse

Miks on tähtis lasketreening? Kirjutan lasketreeningust sest näeme ja nõustame igapäevaselt relvaomanikke, kes tahaksid juba joosta, kukerpallitada ja lasta samaaegselt, kuid põhiline vundament ladumata. Tihti “täpi toksimiseks” kutsutavat tegevust ei taheta eriti teha ning tundub parajalt igav.

Tondi Lasketiir pakub igavuse peletamiseks head abivahendit, milleks on duellipuu, kuna metallkettad, mida lastakse on piisavalt väikesed, siis saab treenida täpsuslaskmist, mitte just väga igaval moel! Vaata meil kasutusel olevat duellipuud siit videost!

Kordaks siis üle põhitegevused, millele tähelepanu pöörata:

 1. Asend – Kindlalt kahe jalaga maas, põlved ei ole lukus, paralleelselt sihtmärgiga.
 2. Relvahaare – relv kindlalt käes ja kontaktis terves ulatuses käega. pöidlad vaatavad relvarauaga samasse suunda!
 3. Sihtimine – Sihikud horisontaalselt ja vertikaalselt paigas, tegevus, millele on vaja mõelda ja mida ei tohi unustada
 4. Päästmine – Sujuv päästiku ühtlane survestamine, millele mõelda ei tohi!
 5. Järelsihtimine – Ära lase relva peale lasku kohe alla, hoia veel 2-3 sekundit!

Kui Sul veel ei ole relva ja tahad proovida, siis vali mõni laskmispakett, relvaloa taotlemisel saame samuti abiks olla, loe siit

Kui oled relvaomanik, siis tule relva käsitsemise koolitusele!

Meeskonna turvalisus

Suvi läbi, erinevad suvemõtted veel peas, tööle keskendumine raske… Need tunded on tuttavad meile kõigile – spetsialistidest juhtideni. Tahaks tunda ennast vajaliku ja värskena, tugevdada meeskonnatunnet ning leppida kokku uutes ühistes tööalastes eesmärkides. Tänaseks igapäevaseks saanud kultuuride ja religioonide põrkumise ohus ei teeks paha tõsta meeskonnaliikmete teadlikkust ka turvalisuse küsimustes – kuidas käituda nii koduses Eestis kui ka välisriikides, seda nii eraelu kui ka tööalastes olukordades. Selle võib võtta kokku mõttena meeskonna turvalisus.

Meeskonna turvalisus

Meeskonnatunde tugevdamisel annab osalejate väike pingutus tavapäratus keskkonnas lisaväärtust, mida tavalise ühise lõuna, SPA-külastuse või oma ettevõttesse tellitud koolitaja abil saada ehk ei õnnestu. Tallinnas asuvasse Tondi lasketiiru on võimalik tulla oma meeskonnaga ning ühiselt saada kasulikke nõuandeid, panna ennast ekstreemsetes oludes proovile, ületada iseennast. Andes uue hingamise oma üldisele meeskonnatunnetusele, tõstavad koolitusel osalejad samas ka oma lähedaste ja meeskonna turvatunnet.

Turvatunne ja seda mõjutavad tegurid

Kas oled kunagi mõelnud, kuidas langetakse kuriteo ohvriks ning miks osad langevad aga teised mitte? Miks satutakse erinevate rünnakute ohvriks? Miks inimesed saavad äkkrünnaku korral hulgaliselt viga? Kas tänane kultuuridevaheline konflikt Euroopas ja mujal on midagi uut või unustatud vana? Kuidas tegutseda ohtlikes situatsioonides ning millised on meie esmased enesekaitse vahendid – kes teab vastust? Kuid muutunud kultuuriruumis vajame teadmiste värskendust ka täiesti igapäevastes olukordades. Kas oskame käituda reisil olles või ka koduses Eestis selliselt, et teisest religioonist või kultuurist pärit inimest ei solva? Kui tegemist on rahvusvahelise ettevõtte või klientidega, siis kas teame neile olulisi kombeid ning nende tähtsaimad pühi või sündmusi? Erineva kultuuriruumi ja tavade tundmine aitab kaasa Sinu äri kasvule, edukale suhtlemisele ning kindlasti turvalisusele.

Tondi Lasketiiru Relvade- ja Taktikaõppekeskus

Tondi lasketiir saab Sind siin aidata erinevate ideede ja koolitustega. Ühelt poolt saame pakkuda relvade ja ohutusega seotud koolitusi, teisalt kogu turvalisust puudutavaid üldisemaid koolitusi kuni selleni, kuidas tegutseda äkkrünnaku olukorras. Pöörame mh suur tähelepanu IT-turvalisusele, alates salasõnade kasutamisest kuni avaliku profiili turvalisuseni. Meie koolitajad on oma valdkonna professionaalid ning endised ja tänased politseiametnikud ja kaitseväelased. Õppekavad lähtuvad täiskasvanute koolitamisele esitatud nõuetest ning on EHISes registreeritud. Õppekavasid ajakohastame lähtuvalt järjest muutuvatest välistingimustest ning täienduskoolitustel osalejate tagasisidest.

Meeskonna turvalisuse koolituse õppekava näidis ettevõttele on üleval siin

Meeskonnatunde tugevdamiseks läbi ühise spordiala või tegevuse saame Tondi Lasketiirus korraldada teile nii võistluseid, kuhu saate kaasata ka oma koostööpartnerid, ning toetada teid oma ettevõtte- või sõpruskonnapõhise laskemeeskonna loomisel. IPSC laskespordist loe siit

Relvaloa kursus nädalavahetusel

Relvaloa taotleja kursus toimub 27.02-28.02.2016.a Kursus on mõeldud neile, kes soovivad taotleda politseist endale relvaluba, siit saab kõik vajalikud teadmised ja oskused, et läbida politseis edukalt eksam. Lisaks saab kursuselt kaasa pagasi edasiseks.

Ajavahemik:

 • 27.02.2016 kell 10.00 – 18.00
 • 28.02.2016 kell 10.00 – 14.00

Meie poolt pakutavate koolituste valimise põhjused:

 • Oleme registreeritud Eesti Hariduse infosüsteemis koolitusasutusena
 • Koolitajad ise töötavad või on töötanud Politseis ja Sisekaitseakadeemias õpetamise ja relvadega seotud töökohtadel
 • Õpetame ka hetkel teenistuses olevaid inimesi.
 • Koolitusel kasutatavad relvad ja distants on nagu Politsei Prefektuuri eksamil – 25m
 • Koolitusel osalenutel võimalus meie kaudu osta soodsamalt varustust
 • Kursus on mõeldud neile, kes soovivad taotleda politseist endale relvaluba, siit saab kõik vajalikud teadmised ja oskused, et läbida politseis edukalt eksam. Lisaks saab kursuselt kaasa pagasi edasiseks.
 • Programm sisaldab ka lasketreeningut ning selle tarbeks 30 padrunit.
 • Sisaldab ligipääsu e-õppe kasutamiseks ühe nädalase perioodi jooksul – Teie poolt valitud ajal. Soovitame nädal enne eksamit seda võimalust kasutada ning teste lahendades korrata veel üle koolitusel õpitu. Lisaks on e-õppe keskkonnas foorum, kus saab veel üle küsida arusaamatust tekitanud kohad.
 • Kaugemalt tulijatel võimalus ööbida soodsalt Tallinnas Tatari 53 Hotellis, 1 kahe inimese tuba 34eur öö koos hommikusöögiga ja parkimine tasuta. Võimalus broneerida kahene tuba koos hommikusöögiga, toa hind ühele 19euri, parkimine tasuta. Ööbimise broneerimiseks kirjutage : virge@laskmine.ee

Kursuse hind: 160€

Registreeru: kodulehelt, helistades 56462128 või laskmine@laskmine.ee

Relvaloa taotlemine

Relva soetamisloa saamiseks või relvaloa vahetamiseks või pikendamiseks tuleb taotlejal pöörduda teenindusse.

Tingimused

Relva võib soetada Eesti Vabariigi kodanik või välismaalane, kellel on kehtiv Eesti elamisluba või kes elab Eestis elamisõiguse alusel. Relva võib soetada alates 18-aasta vanuselt, osade relvaliikide puhul alates 21-aasta vanuselt.
Füüsilisele isikule on lubatud relva soetada, omada ja vallata jahipidamiseks, enese ja vara kaitseks, spordiga tegelemiseks, kutsealal tegutsemiseks ja kollektsioneerimiseks.
Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • pass või ID-kaart
 • elamisluba (välismaalane)
 • perearsti poolt väljastatud tervisetõendi
 • 2 fotot mõõtmetega 30×40 mm (fotod peavad olema paberkandjal)
 • jahitunnistus (kui relva soovitakse osta jahipidamiseks)
 • spordiorganisatsiooni liikmelisust tõendav dokument (juhul kui relva soovitakse osta spordialaga tegelemiseks)

 

Riigilõivu määrad:

 • Relvasoetamisloa taotluse läbivaatamine – 13 EUR
 • Relvasoetamisloa pikendamine – 4 EUR
 • Relvaloa väljastamine – 13 EUR
 • Relvaloa vahetamine – 4 EUR
 • Paralleelrelvaloa väljastamine – 13 EUR
 • Relvakandmisloa väljastamine – 13 EUR
 • Relvaeksam – 13 EUR
 • Relva- ja padrunikollektsioneerimisloa taotlemine – 13 EUR
 • Tegevusloa taotlemine relvade ja laskemoonaga seonduvatel tegevusaladel – 260 EUR
 • Euroopa tulirelvapass (kehtib ainult koos relvaloaga) – 13 EUR

Täpsemat infot riigilõivude tasumise kohta leiab siit.

Taotlusi relva ostuks vajaliku soetamisloa saamiseks või olemasoleva relvaloa vahetamiseks / pikendamiseks võtavad vastu teenindused.

Relva soetamisel ja relvaloa vahetamisel ei pea relva teenindusse ettenäitamiseks kaasa võtma. Relva olemasolu kontrollitakse relvaomanikuga kokkuleppelisel ajal relvahoiukohas. Relvaomanikud, kes soovivad võõrandada neile kuuluvaid relvi politseiasutuses pädeva ametniku juuresolekul (RelvS § 64 lg 1) , peavad aga jätkuvalt pöörduma politseijaoskonna lubadeametnike poole.

Taotletud luba väljastatakse samuti teenindusest.

NB! Enne relva soetamiseks teenindusse pöördumist, soovitame tutvuda relvaseaduses sätestatud relvasoetamisloa ja relvaloa andmist välistavate asjaoludega.

Allikas: www.politsei.ee