Meeskonna turvalisus, selle suurendamine ning suunamine tulemusele

Baltikumi suurimas siselasketiirus on:

Üle 1000 ruutmeetri, distants 40 meetrit.

Seminariruumid koolituseks, ürituseks ja sünnipäevaks

Taktikamajas laskmine kahes suunas.

Parim relva valik - ligi 50 erinevat relva.

posted by

Suvi läbi, erinevad suvemõtted veel peas, tööle keskendumine raske… Need tunded on tuttavad meile kõigile – spetsialistidest juhtideni. Tahaks tunda ennast vajaliku ja värskena, tugevdada meeskonnatunnet ning leppida kokku uutes ühistes tööalastes eesmärkides. Tänaseks igapäevaseks saanud kultuuride ja religioonide põrkumise ohus ei teeks paha tõsta meeskonnaliikmete teadlikkust ka turvalisuse küsimustes – kuidas käituda nii koduses Eestis kui ka välisriikides, seda nii eraelu kui ka tööalastes olukordades. Selle võib võtta kokku mõttena meeskonna turvalisus.

Meeskonna turvalisus

Meeskonnatunde tugevdamisel annab osalejate väike pingutus tavapäratus keskkonnas lisaväärtust, mida tavalise ühise lõuna, SPA-külastuse või oma ettevõttesse tellitud koolitaja abil saada ehk ei õnnestu. Tallinnas asuvasse Tondi lasketiiru on võimalik tulla oma meeskonnaga ning ühiselt saada kasulikke nõuandeid, panna ennast ekstreemsetes oludes proovile, ületada iseennast. Andes uue hingamise oma üldisele meeskonnatunnetusele, tõstavad koolitusel osalejad samas ka oma lähedaste ja meeskonna turvatunnet.

Turvatunne ja seda mõjutavad tegurid

Kas oled kunagi mõelnud, kuidas langetakse kuriteo ohvriks ning miks osad langevad aga teised mitte? Miks satutakse erinevate rünnakute ohvriks? Miks inimesed saavad äkkrünnaku korral hulgaliselt viga? Kas tänane kultuuridevaheline konflikt Euroopas ja mujal on midagi uut või unustatud vana? Kuidas tegutseda ohtlikes situatsioonides ning millised on meie esmased enesekaitse vahendid – kes teab vastust? Kuid muutunud kultuuriruumis vajame teadmiste värskendust ka täiesti igapäevastes olukordades. Kas oskame käituda reisil olles või ka koduses Eestis selliselt, et teisest religioonist või kultuurist pärit inimest ei solva? Kui tegemist on rahvusvahelise ettevõtte või klientidega, siis kas teame neile olulisi kombeid ning nende tähtsaimad pühi või sündmusi? Erineva kultuuriruumi ja tavade tundmine aitab kaasa Sinu äri kasvule, edukale suhtlemisele ning kindlasti turvalisusele.

Tondi Lasketiiru Relvade- ja Taktikaõppekeskus

Tondi lasketiir saab Sind siin aidata erinevate ideede ja koolitustega. Ühelt poolt saame pakkuda relvade ja ohutusega seotud koolitusi, teisalt kogu turvalisust puudutavaid üldisemaid koolitusi kuni selleni, kuidas tegutseda äkkrünnaku olukorras. Pöörame mh suur tähelepanu IT-turvalisusele, alates salasõnade kasutamisest kuni avaliku profiili turvalisuseni. Meie koolitajad on oma valdkonna professionaalid ning endised ja tänased politseiametnikud ja kaitseväelased. Õppekavad lähtuvad täiskasvanute koolitamisele esitatud nõuetest ning on EHISes registreeritud. Õppekavasid ajakohastame lähtuvalt järjest muutuvatest välistingimustest ning täienduskoolitustel osalejate tagasisidest.

Meeskonna turvalisuse koolituse õppekava näidis ettevõttele on üleval siin

Meeskonnatunde tugevdamiseks läbi ühise spordiala või tegevuse saame Tondi Lasketiirus korraldada teile nii võistluseid, kuhu saate kaasata ka oma koostööpartnerid, ning toetada teid oma ettevõtte- või sõpruskonnapõhise laskemeeskonna loomisel. IPSC laskespordist loe siit