Varustusevöö ja test - Tondi Lasketiir

Baltikumi suurimas siselasketiirus on:

Üle 1000 ruutmeetri, distants 40 meetrit.

Seminariruumid koolituseks, ürituseks ja sünnipäevaks

Taktikamajas laskmine kahes suunas.

Parim relva valik - ligi 50 erinevat relva.

posted by

Väike mõttearendus teemal, kas ja kui palju erinevail töövahendeid peab korrakaitsja kaasas kandma ning kui kiiresti toimub otsuse langetamine ja tegevusvahendi valimine ootamatus ja tervisele ohtu tekitavas olukorras.

Kõigile targutajatele politseinike varustuse ja kriisisituatsioonis otsuse vastuvõtmise kohta

Tänane patrullpolitseiniku varustus on selline, millega ta saab kõik olukorrad lahendada. Olemas on enesekaitsegaas geelina, nui, käerauad. Rohkem sinna ei mahu – mina olen suurema ümbermõõduga, aga ruumi jääb ikka väheks. Võite googledada erinevate riikide varustusevöösid – komplekt on pea kõikjal sama. Ka põhjus on sama, et nende vahenditega on võimalik situatsioon alati lahendada. Toome juurde veel ühe dimensiooni, kõiki neid erivahendeid peab oskama käsitseda ja kasutada ehk treening pluss koolitus.

Otsuse vastuvõtmine ja reageerimine

Vastavalt olukorrale võtab politseinik vastu otsuse, täpselt sellise nagu ta seda oma kogemuste ja oskuste baasilt hindab. Rõhutan veel, et kogu varustus peab olema selliselt kättesaadav ja kasutatav, et Sul on nende asukoht lihasmälus. Lisaks töötab kahe kõrva vahel asuv superarvuti, mis suudab sekundiga valida tegutsemise viisi, anda käsu vahendi järele ning reageerida.

Inimkatse kodustes tingimustes

Proovige ristsõna lahendada selliselt: kõik täishäälikud roheline, kaashäälikud sinine, O-ga algavad punased ja T-ga algavad kollased. Laduge ilusti pliiatsid vööle ja siis haarake vastavalt…. Kui olete vale valinud, siis peate tagasi panema ja õige valima.  Kokku on aega esimese tähe kirjutamiseks 5 sekundit. Aega muidugi keegi juurde ei anna, kui ei jõudnud vastust kirjutada, siis see lahter jääb tühjaks. Peale väikest tugitoolisporti arutame edasi, kui palju peaks vahendeid kaasas olema ja kas ning milline oli otsus ühes või teises situatsioonis.