Shooting and Weapons Training in Tallinn | Tondi Shooting Range

Baltikums största inomhusskjutbana.


Anläggningar totalt på mera än 1000 m2.
Möjlighet att skjuta på 40 meters avstånd mot måltavla.


Undervisningslokal passar för både kurser och för att arrangera olika evenemang. (Kalashnikov, M4, SVT, SKS, Vepr, Mosin Nagant, Remington 700).


I taktikhuset kan man flytta mellan väggarna och använda vapen i olika öppningar.