Tingimused

Tondi Lasketiiru kasutaja- ja klienditingimused

Eesmärk:
1.1. Käesoleva Kasutaja- ja klienditingimuste eesmärgiks on sätestada Lasketiiru kasutajalepingu põhimõtted Lasketiiru teenuseid kasutava Kliendi suhtes.
1.2. Kasutaja- ja klienditingimused kohalduvad Külastuskaardi ja ühekordse teenuse ostmisel sõlmitavale lepingule.

Põhimõisted:
2.1. Kasutaja- ja klienditingimustes kasutatakse alltoodud mõisteid järgnevas tähenduses:
2.1.1. „Broneerimisreeglid“ – kasutaja- ja klienditingimuste osa, mis sätestab teenuse ostmisel eelregistreerimise korra ja tingimused;
2.1.2. „Lasketiir“ – teenusepakkuja Tondi Lasketiir OÜ;
2.1.3. „Klient“ – Külastuskaardi või ühekordse teenuse ostmise alusel Lasketiiru teenuseid kasutav isik;
2.1.4. „Külastuskaart“ – Lasketiiru mitmekorra kaart püsikliendile;
2.1.5. „Laskepakett“ – Lasketiiru poolt pakutav teenus, millega seotud õigused teenuse kasutamiseks on määratletud Hinnakirjas ning toodud Lasketiiru kodulehel.
2.1.6. „Kasutaja-ja klienditingimused“ – käesolevad kasutaja- ja klienditingimused, mis kehtivad nii Külastukaardi kui ühekordse teenuse ostmise korral Lasketiiru teenuseid kasutavale Kliendile.

Lasketiiru kasutamine
3.1. Kliendil on õigus kasutada Lasketiiru ja selles pakutavaid teenuseid vastavalt oma Laskepaketile sätestatud tingimustel või vastavalt Külastuskaardile kehtivatele tingimustele. Klient järgib Lasketiiru kasutamisel Lasketiiru personali juhiseid.
3.2. Lasketiirus osutavad teenuseid ainult Lasketiiru poolt volitatud isikud. Kliendil on keelatud osutada Lasketiirus mistahes teenuseid kolmandatele isikutele ilma Lasketiiru kirjaliku nõusolekuta.
3.3. Lasketiiru võivad kasutada isikud alates 16.eluaastast. 12-15aastased (k.a.) isikud kasutavad Lasketiiru vaid koos täisealise isikuga ja/või nõusolekuga (nt Laskepaketid „Juunior ja Seenior“, „Laste Sünnipäev“ või „Noorte Sünnipäev“). Alla 12-aastastel isikutel ei ole lubatud Lasketiiru kasutada.
3.4. Klient pääseb Lasketiiru varasema broneeringu alusel. Lasketiirul on õigus nõuda isikuttõendava dokumendi ettenäitamist varasema broneeringu kinnitamiseks ja/või Kliendi vanuse kinnitamiseks.
3.5. Kui Kliendil ei ole võimalik varasemalt broneeritud ajal Lasketiiru poolt pakutavat teenust kasutada, peab ta oma broneeringu „Broneerimisreeglites“ sätestatud korras tühistama.
3.6. Broneeringut mitte omaval Kliendil on võimalik Lasketiiru poolt pakutavaid teenuseid kasutada vaid vabade aegade olemasolul.
3.7. Lasketiirul on igal ajal õigus teha Laskepakettides ja teistes pakutavates teenustes muudatusi.
3.8. Erakorralistel või Lasketiirust mitteolenevatel põhjustel (nt instruktori haigestumisel, pommiohu, tulekahju, õnnetusjuhtumi, nende ohu vms korral), on Lasketiirul õigus varasemalt teenuse kasutamiseks broneeritud ajad üles öelda või piirata teenuse kasutamisvõimalusi. Sellest teavitatakse Klienti esimesel võimalusel.
3.9. Lasketiiru personal nõustab ja juhendab Klienti pakutavate teenuste, sh seadmete kasutamisega seonduvates küsimustes ning hoiab kasutatavad seadmed töökorras. Klient kasutab seadmeid vastavalt nende kasutusotstarbele ja Lasketiiru personalilt saadud instruktsioonidele.
3.10. Klient käitub Lasketiirus headele kommetele vastavalt ning suhtub Lasketiirus asuvasse varasse heaperemehelikult. Lasketiirus ei ole lubatud suitsetamine ega alkoholi või mõnuainete tarbimine. Lasketiiru ei lubata lemmikloomi. Lasketiiru personalil on õigus mis tahes eelnevat kohustust või reeglit eirav Klient ajutiselt Lasketiirust kõrvaldada või esitada kahjunõue.

Ostu- ja müügitingimused
4.1. Lasketiiru Klient tasub Lasketiirule teenuse eest arve alusel vastavalt hinnakirjas sätestatud tasude suurusele. Lasketiirus kohapeal on teenuse eest võimalik maksta sularahas või pangakaardiga. Lasketiiru kodulehel on võimalus aja broneerimisel tasuda pangalingi kaudu.
4.2. Lepingujärgse mistahes tasu maksmisega viivitamise korral on Lasketiirul õigus nõuda viivist 0.15% tasumisele kuuluvast summast päevas iga maksega viivitatud päeva eest kuni võlgnetava summa täieliku tasumiseni.
4.3. Lasketiirul on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:
– kaup on laost otsa saanud;
– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
– kui Klient ei vasta Lasketiiru poolt kehtestatud tingimustele.
4.4. Kui Lasketiirul ei ole võimalik tellimust täita, võtab Lasketiir Kliendiga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui Klient on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.
4.5. Lasketiiru tarnepartner on Itella Estonia OÜ (Itella SmartPost). Maksimaalne tarneaeg on 8 tööpäeva. Tellitud toode edastatakse pakiautomaadi teenuse kaudu.


Maksmine
5.1. Lasketiiru veebipoes müüdavate toodete hinnad on toodud Eurodes ilma transpordikuluta. Käibemaksu ei lisandu. Hinnad veebipoes ja müügisalongis Tallinnas võivad erineda.
5.2. Maksta saab Swedbanki, SEB Panga, LHV panga, Luminor, Pocopay ja Coop Panga internetipanga kaudu. Samuti Paypal’i äpi kaudu.
5.3. Peale tellimuse esitamist klikkige soovitud panga lingile, mis suunab Teid valitud internetipanka. Sisestage oma kasutajatunnus ja paroolid ning sisenege internetipanka. Internetipangas näete juba täidetud maksekorraldust, kus on kirjas summa, mis kuulub tasumisele ostetud toodete või teenuste eest. Kinnitage või tühistage maksekorraldus.
5.4. Pärast makse sooritamist palume mitte sulgeda brauseri akent, vaid vajutada nuppu TAGASI KAUPMEHE JUURDE, mis juhatab Teid tagasi Lasketiiru e-poodi. Näete kinnitust oma makse sooritamise kohta, mis saadetakse ka Teie meiliaadressile.
5.5. Lasketiiru e-poes tellimust vormistades ning makset sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud ja nõustub Kasutaja- ja klienditingimustega.
5.6. Ostude eest on võimalik tasuda ka pangaülekandega ja võtta kauba vastu Kliendi poolt valitud aadressil. Selleks tuleb makseviisiks valida „Arvega“ ning peale ostu sooritamist, tuleb Kliendi e-posti arve. Arvel on leitav tellitud teenuste nimekiri, tellimuse number ning arve maksmiseks vajalikud rekvisiidid. Peale tellimuse eest tasumist ning ülekande laekumist Lasketiiru pangakontole, väljastatakse kaup Kliendi poolt valitud aadressile.
5.7. Kliendi nõustamiseks ja lisainfo saamiseks on avatud veebipoe klienditugi e-posti teel sale@laskmine.ee või telefonil +372 5558 5416 (E-R 12.00–20.00, L-P 12.00 – 18.00)

Privaatsuspoliitika
6.1. Lasketiir vastutab Kliendi isikuandmete eest, mis esitatakse ostude sooritamisel ning neid kasutatakse vaid tellimuse täitmisel ja kliendisuhte hoidmisel.
6.2. Lasketiir edastab maskete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja maksekeskus AS-le.
6.3. Kliendi esitatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohaletoimetamiseks Teie nime, telefoninumbrit ning kohaletoimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.
6.4. Lasketiir jätab endale õiguse saata Kliendile informatsiooni uute pakkumiste kohta.
6.6. Kliendil on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi Lasketiiru poolt saadetavaid pakkumisi ning nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist või seni kogutud andmete kustutamist Lasketiiru andmebaasist.
6.7. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest sätestatust on Lasketiirul Kliendi nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poe kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus:
– saata Kliendile e- poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on e- poe kasutajate turvalisuse huvides;
– säilitada Kliendi paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud Kliendi tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida Klient sessiooni käigus ei lõpetanud.
6.8. Kliendil on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates Lasketiirule vastavasisulise e- maili või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e- postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

Broneerimisreeglid
7.1. Broneerides teenuse aja Lasketiiru kodulehelt, tasub klient teenuse eest koheselt vastavalt hinnakirjas sätestatud tasu suurusele.
7.2. Broneeringu tühistamisel tuleb Lasketiiru teavitada 24 tundi ette. Kui klient ei teata broneeringu tühistamisest 24 tundi ette või jätab broneeritud ajaks kohale ilmumata, on Lasketiirul õigus jätta teenuse eest makstud tasu tagastamata.
7.3. Lasketiir peab tagama Kliendile broneeritud teenuse toimumise selleks kokkulepitud ajal. Vastasel juhul peab Lasketiir teavitama klienti vähemalt 24 tundi ette, leidma Kliendile järgmise sobiva aja teenuse osutamiseks või tagastama teenuse eest tasutud summa.

Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine
8.1. Kasutaja- ja klienditingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad osapooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
8.2. Kõik Kasutaja- ja klienditingimustest tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel ja kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

Konfidentsiaalsus ja isikuandmete töötlemine
9.1. Lasketiir vastutab kliendi isikuandmete eest, mis esitatakse ostude sooritamisel ning neid kasutatakse vaid tellimuse täitmisel ja kliendisuhte hoidmisel.
9.2. Kliendi esitatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
9.3. Lasketiir jätab endale õiguse saata Kliendile informatsiooni uute pakkumiste kohta.
9.4. Kliendil on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi Lasketiiru poolt saadetavaid pakkumisi ning nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist või seni kogutud andmete kustutamist Lasketiiru andmebaasist.
9.5. Lasketiir töötleb Kliendi isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruses ja muudes kohalduvatesõigusaktides sätestatud nõuete kohaselt.

Lõppsätted
10.1. Lasketiirul on õigus läbi viia kampaaniaid, mille käigus antavad soodustused kehtivad ainult kampaaniatingimustes määratud ajavahemikul ning laienevad vaid isikutele, kes vastavad kampaaniatingimustes toodud määrustele.


Sulge

Korduma Kippuvad Küsimused

Kus Relvade ja Taktikaõppekeskus asub?

Asume Tondi Elektroonika hoovi peal, kõrge punase maja keldris. Sissepääs on hoovi poolt

 

Milliste ühistrantsportidega on võimalus tulla  Tallinna kesklinnast Relvade ja Taktikaõppekeskusesse?

a.    Trammid nr. 3 ja 4, peatus “Tondi”
b.    Bussid nr. 5, 18, 36, peatus “Kalev”
c.    Takso

 

Mis on SLICE?

SLICE makseviis võimaldab 75-800€ ostude eest tasuda kolmes võrdses osas intressi ja teenustasude vabalt. Sa ei maksa sentigi rohkem kui on toote tegelik maksumus! SLICE makseviisi saad valida ostmise viimases etapis ehk kassa lehel ja seda juhul kui ostu summa jääb vahemikku 75-800 eurot. Esimese osamakse teed alles kuu pärast ostu sooritamist ja teise ning kolmanda makse sellele järgnevatel kuudel. SLICE makseviisiga tasumine on kiire ja mugav. Ostu kinnitamine toimub vaid mõne hetkega ja pole vaja sõlmida krediidilepingut. SLICE makseviisiga tasumise võimalus on märgitud iga toote juures SLICE’i logoga!

Teenust pakub Inbank AS

Sulge
et

Памятка получения разрешения на оружие

Памятка получения разрешения на оружие

29.03.2020

Хотите получить разрешение на оружие? Уже готовы сдать экзамен на оружие? Здесь памятка получения разрешения на оружие. Теперь Вы можете получить всю необходимую информацию в одном месте. Вот краткий обзор того, что Вам нужно знать и как действовать перед сдачей экзамена на оружие, как выглядит экзамен на оружие и какие знания и навыки у Вас должны быть для успешной сдачи.

 

Что необходимо сделать, прежде чем идти на сдачу экзамена на оружие?

“Разрешение на оружие, выданное физическому лицу, предоставляет владельцу разрешения право на оборот внесенного в разрешение оружия, или оружия такого же вида и боеприпасов к нему” – Закон об оружии § 34 часть 2.

Перед первичным ходатайством о разрешении на приобретение оружие необходимо пройти:

 • медицинский контроль у семейного врача

Помните, что справка Вашего семейного врача при подаче заявления на получение разрешения на оружие должна быть не старше трех месяцев.

 • курсы по оказанию первой помощи

Обучение по оказанию первой помощи должно быть по объёму не менее 16 часов. Важно, чтобы обучение по оказанию первой медицинской помощи проводилось медицинским работником, который прошел соответсвующий курс для преподавания и имеет сертификат. Вы можете проверить квалификацию преподавателя в Регистре медицинских работников.
Продление разрешения на оружие не требует повторной подачи сертификата прохождения курса о первой помощи.

 

Ходатайствовать разрешение на оружие в полиции можно:

Через самообслуживание:

 • Чтобы получить разрешение на оружие, войдите в систему самообслуживания по адресу relvataotlus.politsei.ee ;
 • Вы можете оплатить через банковскую ссылку государственную пошлину;
 • Загрузить копии необходимых документов в приложение:
  • справка о состоянии здоровья, выданная семейным врачом (не старше 3 месяца назад);
  • охотничий сертификат, если вам нужно оружие для охоты;
  • подтверждение членства в спортивной организации, если вам нужно оружие для занятия спортом;
  • Разрешение на коллекционирование оружия, если Вы хотите купить оружие для коллекционирования.

В пункте обслуживания:

Перед подачей ходатайства в пункте обслуживания необходимо уплатить государственную пошлину.

В пункт обслуживания нужно взять с собой:

 • удостоверяющий личность документ;
 • медицинская справка, выданная семейным врачом (не старше 3 месяца);
 • охотничье свидетельство, если оружие требуется для охоты;
 • документ, подтверждающий членство в спортивной организации, если оружие требуется для спортивной деятельности;
 • разрешение на коллекционирование оружия, если оружие приобретается для коллекции;
 • ходатайство – можно заполнить в пункте обслуживания или взять с собой заранее заполненное ходатайство.

 

А Вы знали, что…

Полицейский, помощник полицейского, тюремный служащий, член Кайтселиита не должны представлять документ, подтверждающий прохождение курсов по оказанию первой помощи.

 

Если Вы иностранец, имеющий вид на жительство в Эстонии или проживающий в Эстонии, и Вы хотите подать заявление на получение разрешения на оружие в Эстонии, Вы также должны представить заверенную компетентным органом справку о наказаниях страны Вашего гражданства.

 

Итак, Вы уже готовы к экзамену на оружие?

Почти. После того, как Вы подали заявление на получение разрешения на оружие, сотрудник полиции свяжется с Вами и согласует время и место проведения экзамена. Как только Ваше заявление достигло стадии экзамена, Вы можете оплатить госпошлину. Информацию о госпошлине смотрите здесь.

Сдача экзамена на ношение оружия

Экзамен на оружие проводится в двух частях. Первая часть – тест по теории, а вторая часть – тест на обращение огнестрельным оружием и стрельба из огнестрельного оружия (винтовка/ружье, пистолет или револьвер).

 

Теоретическая часть – тест

Тест остоит из 10 вопросов в виде теста, с несколькими вариантами ответов, на решение которых выделяется 30 минут (при участии переводчика – 45 минут). Экзамен будет считаться пройденным, если вы правильно ответили хотя бы на 8 из 10 вопросов. Результат теста сообщают Вам в устной форме сразу же после проверки ответов и это фиксируется в экзаминационном протоколе.Экзамен проводится на эстонском языке. Если Вы не влдеете эстонским языком, Вы можете взять с собой переводчика (за свой счёт). Полиция услуги перевода не предоставляет.

 

Практическая часть – обращение с оружием и стрельба

Экзаменируемый допускается к стрелковому тесту только в случае успешной сдачи теоретического теста. Тест проводится в присутствии экзаменационной комиссии в тире и состоит из двух частей. В ходе теста проверяются навыки обращения с огнестрельным оружием и навыки стрельбы в соответствии с тем видом огнестрельного оружия, о котором лицо ходатайствует (ружье, пистолет или револьвер).

 

 • Сначала проверяется способность проверять  безопасность оружия (при необходимости разряжать заряженное) и правильно обращаться с оружием.
  Если экзаменируемый обращается с оружием небезопасно или неправильно, эезамен прекоащается и тест считается не пройденым.

 

 • Затем следует стрельба с рубежа 25 метров из того типа оружия, о котором лицо ходатайствует (ружье, пистолет или револьвер). Если во время стрельбы допущены грубые ошибки, или стрельба ведётся небезопасно, то тест по стрельбе прекращается, и считается непройденым. Стрельба проводится в вертикальном положении без опоры, по спортивной мишени с расстоянии 25 метров. Из оружия со стволом менее 63,5 миллиметра стрельба ведётся по спортивной мишени с расстоянии 10 метров. Для стрельбы выделяют 3 патрона. Из трёх выстрелов (пистолета и ли револьвера) по крайней мере два должны поразить мишень в цель (1 – 10 очка). При стрельбе из ружья все три выстрела должны попадать в целевые диапазоны 6–10. Результат стрельбы сообщается в устной форме сразу после проверки результатов и заносится в протокол. Если тест по стрельбе не пройден, его можно повторить не ранее, чем через пять дней, но не позднее, чем через два месяца с даты прохождения теоретического теста. Если тест по стрельбе не будет в течение этого срока сдан, то позднее необходимо заново сдавать тест по теории.

Государственная пошлина должна быть заранее оплачена.

Проверка навыков обращения с огнестрельным оружием и тест по стрельбе проводится только на эстонском языке и без переводчика.

 

Подготовка к подаче заявления на получение разрешения на оружие

Полиция  не проводит обучающие курсы перед экзаменом на ношение оружия.  Тем не менее, они рекомендуют учебные материалы, которые должны быть усвоены:

 • Закон об оружии
 • Пенитенциарный кодекс (необходимая оборона, крайняя необходимость, связанная с обращением с оружием уголовная ответственность)
 • Нормы и меры по приведению огнестрельного оружия в непригодное к стрельбе состояние (прикладное постановление Европейской комиссии (EL) 2015/2403 от 15.12.2015)
 • Темы и вопросы экзамена на ношение оружия

 

Тир Тонди организовал специальный курс подготовки для получения разрешения на оружие. Курс состоит из трех теоретических вечерних лекций (18:00-21: 00), обучения обращению с оружием, стрельбе и электронного самообучения. В электронной среде обучения у Вас есть возможность решать тесты по экзамену на оружие. Узнайте больше об обучении здесь.

 

Обстоятельства, исключающие предоставление разрешения на оружие

Лицо, рассматривающее ходатайство, не позднее чем в течение двух месяцев проверит обстоятельства, исключающие выдачу разрешения на оружие (Закона об оружии §36), в том числе:

 • расстройства психики и поведения, обусловленные употреблением наркотических и психотропных веществ
 • тяжелое психическое расстройство
 • физический недостаток, препятствующий правильному обращению с оружием, о котором лицо ходатайствует
 • уклонение от военной службы
 • ограниченная дееспособность и нахождение под опекой
 • наличие уголовного наказания

 

Используемые источники:

Департамент полиции и погранохраны

Государственный вестник Riigitataja