EV100 laskevõistlus

Võistluspakett sisaldab:

 1. Koolitust, relvade ja ohutusreeglite tutvustust ning relva käsitsemist.
 2. 3 erinevat relva
 3. 31 padrunit

Relvadest kasutame ja laseme:

 • Pumppüss Winchester                    5 lasku (+3 proovilasku)
 • Püstolkuulipilduja BT 9APC        10 lasku (+5 proovilasku)
 • Revolver Taurus     5 lasku  (+3 proovilasku)

Kestvus:

Kõik kokku ca 1h tegevust lasketiirus

 

Autasustamine:

 1. 15.01.2019
 2. Üldarvestuses autasustatakse kolme paremat karikatega (individuaal, asutus ja naised)
 3. Igas kategoorias autasustatakse kolme paremat ja kolme parimat naist medalitega
 4. Iga kuu loositakse osalenute vahel välja Tondi Lasketiiru meeneid.

Kõigil Tondi Lasketiiru EV 100 üritustel osalemisega toetad teenistuses langenud või raskelt vigastada saanud Eesti kaitseväelaste lapsi!

35 

Tule pane ennast proovile! EV100 laskevõistlus Tondi Lasketiirus on mõeldud kõigile, ei ole vaja relvaluba, ei ole vaja eelnevat kogemust relvadega, meie instruktorid õpetavad Sind relvi ohutult ja õigesti käsitsema ning juhendavad laskmise käigus. Tegime laskevõistluse just selliseks, et kõik suudaksid tulla osalema.

 

EV100 laskevõistlus koosneb kolmest erinevast alast:

 1. Sportlaskmine revolvriga
 2. Taktikaline laskmine BT9APC-ga
 3. Pumppüssiga laskmine kukkuvate metallmärkide pihta

Enne igat võistlusseeriat lastakse proovilasud, harjutuste ülesehitus:

 1. Revolvri laskmine toimub püstiseslaskeasendis, ilma tuge kasutamata, 15m kauguselt ringmärki ja arvesse lähevad 5 võistluslasku.
 2. Taktikaline laskmine püstolkuulipilduja APC9-ga toimub erinevatelt distantsidelt ja erinevate märklehtede pihta. Rada koosneb 5-st märklehest ja igasse märklehte lastakse 2 lasku. Märklehel on 3 sektorit, mis annavad vastavalt 5; 3 ja 1 punkti. Iga möödalask annab 10 punkti trahvipunkti. Tulemus saadakse punktide summa ja kulunud aja koefitsendist.
 3. Pumppüssi laskmine on sarnaselt taktikalise laskmisega aja ja tulemuse peale. Sinu vastas on 5 metallist märklehte (popperit), mis kukuvad tabamust saades maha. Iga kukkunud popperi eest saad Sa 10 punkti ja iga püsti jäänud popper annab 10 trahvipunkti.

 

Start antakse helisignaaliga ja tulemus saadakse punktide summa ja kulunud aja koefitsendist.

 

Võistluspakett sisaldab:

 1. Esmalt koolitust, relvade ja ohutusreeglite tutvustust ning relva käsitsemist.
 2. Relvadest kasutame ja laseme:
 • Ühelt positsioonilt 5 lasku pumppüssiga Winchester metallmärkidesse (+3 prooviks)
 • Taktikaline laskmine 10 lasku püstolkuulipilduja BT 9APC taktikalistesse märklehtedesse (+5 prooviks)
 • Sportlaskmine 5 lasku revolver Taurus sportmärki (+3 prooviks)

 

Arvestus:

 1. Individuaalne
 2. Ettevõtete ja asutuste võistkondlik ( 4 liikmeline)

 

Autasustamine:

 1. Toimub 15.01.2019
 2. Üldarvestuses autasustatakse kolme paremat karikatega (individuaalarvestuses saab oma tulemust parandada kuni juubeliaasta lõpuni.)
 3. Igas kategoorias autasustatakse kolme paremat ja kolme parimat naistest medalitega
 4. Iga kuu loositakse osalenute vahel välja Tondi Lasketiiru meeneid ja kinkekaarte

 

Vaata ka paketti 100 lasku Eesti Auks!

 

Kõigil Tondi Lasketiiru EV100 üritustel osalemisega toetad teenistuses langenud või raskelt vigastada saanud Eesti kaitseväelaste lapsi!