Ehdot

SULJE

Usein kysytyt kysymykset

SULJE
fi

Relvaseadus püstoli ja revolveri kohta jahirelvana

Relvaseadus püstoli ja revolveri kohta jahirelvana

04.09.2017

Kuigi Relvaseadus e (RelvS) muudatus jõustus juba 01.06.2013 ning anti vastavalt RelvS §29 lg 3 õigus jahipidamiseks kasutada lisaks kergesti lülitatava kaitseriiviga sileraudsetele, vintraudsetele ja kombineeritud püssidele ka püstoleid ning revolvreid, pole see teema lihtsalt RelvS ühe muudatusega lõppenud. Endiselt tekitab antud teema segadust ning mõjutab relva jahirelvaks registreerimisel ka jälgima lisa nõudeid. Olgu see siis juba alguses toodud kaitseriivi kohustus või suuremas koguses laskemoona hoidmis sest Relvaseaduse §46 lg5 p3 lubab hoida kodus iga vintraudsejahirelva kohta 300 padrunit. Lisaks sellele, et jahitulirelva võib isik soetada, seda omada ja vallata tingimusel, et isikul on jahitunnistus tuleb ka vaadata milliseid norme näeb ette Jahiseadus.

 

Esmalt tuleks kindlaks teha jahipidamise mõiste, et edasi minna loogiliselt ka jahipidamise juurde püstoli ja revolvriga. Jahiseaduse (lühend:JahiS§23 lg1 annab mõistele selgituse, et selleks loetakse nii uluki jälitamist, püüdmist, tabamist kui ka surmamist, võrdsustatuks loetakse ka jahitulirelvaga looduses viibimist. Samas mitte alati ning selgust toob sama JahiS §-i lg3 p4, mis uue punktina lisab laadimata kabuuris asetseva jahitulirelva mõiste ehk siis sellise metsas viibimise mida ei loeta jahiks. Antud mõistet aga tõlgendatakse Jahiseaduses ja Relvaseaduses erinevalt, kui RelvS mõistab laetud relvana relva, millel asub padrun padrunipesas, siis jahiseadus mõistab laetud relva all ka relva millele on kinnitatud padrunitega salv. Laetud relva mõiste avab Jahiseaduse alusel välja antud Jahieeskirja §7 lg3, mis ütleb, et laadimata jahirelvaks loetakse relva, millel ei ole padruneid rauas ega relvale kinnitatud salves. (Revolvri puhul siis trumlis ehk trummelsalves). Tagasi Jahiseaduse juurde tulles vaatame, milleks võib püstolit ja revolvrit jahil kasutada. JahiS §26 lg1 p2 piirab antud relvade kasutamise vaid püütud väikeuluki surmamiseks ehk teisisõnu püünises oleva väikeuluki surmamiseks.

 

Kokkuvõttes Jahiseaduse järgi ei tohi kasutada püstolit ega revolvrit suurulukite surmamiseks ega erinevatel jahipidamisviisidel (hiilimis-, varitsus-, peibutus-, aju-, otsi-, urujahi ega uluki püüdmisel).

 

Kokkuvõtvalt muudab püstoli ja revolvri jahitulirelvaks registreerimisel relvaomanikule, relvadele ning nende kandmisele ja hoidmisele kehtestatud tingimusi:

 

  • relvaomanikul peab olema jahitunnistus
  • relvadel peab olema kaitseriiv
  • tohib hoida kuni 300 padrunit iga jahitulirelva kohta
  • laadimata ja kabuuris asetseva jahitulirelvaga metsas liikumist ei peeta jahipidamiseks
  • relva loetakse laetuks, kui sellega on ühendatud padrunitega laetud salv
  • laetud relvaga metsas liikumine on jahipidamine
  • võib kasutada vaid püütud väikeuluki surmamiseks