Tingimused

Tondi Lasketiiru kasutaja- ja klienditingimused

Eesmärk:
1.1. Käesoleva Kasutaja- ja klienditingimuste eesmärgiks on sätestada Lasketiiru kasutajalepingu põhimõtted Lasketiiru teenuseid kasutava Kliendi suhtes.
1.2. Kasutaja- ja klienditingimused kohalduvad Külastuskaardi ja ühekordse teenuse ostmisel sõlmitavale lepingule.

Põhimõisted:
2.1. Kasutaja- ja klienditingimustes kasutatakse alltoodud mõisteid järgnevas tähenduses:
2.1.1. „Broneerimisreeglid“ – kasutaja- ja klienditingimuste osa, mis sätestab teenuse ostmisel eelregistreerimise korra ja tingimused;
2.1.2. „Lasketiir“ – teenusepakkuja Tondi Lasketiir OÜ;
2.1.3. „Klient“ – Külastuskaardi või ühekordse teenuse ostmise alusel Lasketiiru teenuseid kasutav isik;
2.1.4. „Külastuskaart“ – Lasketiiru mitmekorra kaart püsikliendile;
2.1.5. „Laskepakett“ – Lasketiiru poolt pakutav teenus, millega seotud õigused teenuse kasutamiseks on määratletud Hinnakirjas ning toodud Lasketiiru kodulehel.
2.1.6. „Kasutaja-ja klienditingimused“ – käesolevad kasutaja- ja klienditingimused, mis kehtivad nii Külastukaardi kui ühekordse teenuse ostmise korral Lasketiiru teenuseid kasutavale Kliendile.

Lasketiiru kasutamine
3.1. Kliendil on õigus kasutada Lasketiiru ja selles pakutavaid teenuseid vastavalt oma Laskepaketile sätestatud tingimustel või vastavalt Külastuskaardile kehtivatele tingimustele. Klient järgib Lasketiiru kasutamisel Lasketiiru personali juhiseid.
3.2. Lasketiirus osutavad teenuseid ainult Lasketiiru poolt volitatud isikud. Kliendil on keelatud osutada Lasketiirus mistahes teenuseid kolmandatele isikutele ilma Lasketiiru kirjaliku nõusolekuta.
3.3. Lasketiiru võivad kasutada isikud alates 16.eluaastast. 12-15aastased (k.a.) isikud kasutavad Lasketiiru vaid koos täisealise isikuga ja/või nõusolekuga (nt Laskepaketid „Juunior ja Seenior“, „Laste Sünnipäev“ või „Noorte Sünnipäev“). Alla 12-aastastel isikutel ei ole lubatud Lasketiiru kasutada.
3.4. Klient pääseb Lasketiiru varasema broneeringu alusel. Lasketiirul on õigus nõuda isikuttõendava dokumendi ettenäitamist varasema broneeringu kinnitamiseks ja/või Kliendi vanuse kinnitamiseks.
3.5. Kui Kliendil ei ole võimalik varasemalt broneeritud ajal Lasketiiru poolt pakutavat teenust kasutada, peab ta oma broneeringu „Broneerimisreeglites“ sätestatud korras tühistama.
3.6. Broneeringut mitte omaval Kliendil on võimalik Lasketiiru poolt pakutavaid teenuseid kasutada vaid vabade aegade olemasolul.
3.7. Lasketiirul on igal ajal õigus teha Laskepakettides ja teistes pakutavates teenustes muudatusi.
3.8. Erakorralistel või Lasketiirust mitteolenevatel põhjustel (nt instruktori haigestumisel, pommiohu, tulekahju, õnnetusjuhtumi, nende ohu vms korral), on Lasketiirul õigus varasemalt teenuse kasutamiseks broneeritud ajad üles öelda või piirata teenuse kasutamisvõimalusi. Sellest teavitatakse Klienti esimesel võimalusel.
3.9. Lasketiiru personal nõustab ja juhendab Klienti pakutavate teenuste, sh seadmete kasutamisega seonduvates küsimustes ning hoiab kasutatavad seadmed töökorras. Klient kasutab seadmeid vastavalt nende kasutusotstarbele ja Lasketiiru personalilt saadud instruktsioonidele.
3.10. Klient käitub Lasketiirus headele kommetele vastavalt ning suhtub Lasketiirus asuvasse varasse heaperemehelikult. Lasketiirus ei ole lubatud suitsetamine ega alkoholi või mõnuainete tarbimine. Lasketiiru ei lubata lemmikloomi. Lasketiiru personalil on õigus mis tahes eelnevat kohustust või reeglit eirav Klient ajutiselt Lasketiirust kõrvaldada või esitada kahjunõue.

Ostu- ja müügitingimused
4.1. Lasketiiru Klient tasub Lasketiirule teenuse eest arve alusel vastavalt hinnakirjas sätestatud tasude suurusele. Lasketiirus kohapeal on teenuse eest võimalik maksta sularahas või pangakaardiga. Lasketiiru kodulehel on võimalus aja broneerimisel tasuda pangalingi kaudu.
4.2. Lepingujärgse mistahes tasu maksmisega viivitamise korral on Lasketiirul õigus nõuda viivist 0.15% tasumisele kuuluvast summast päevas iga maksega viivitatud päeva eest kuni võlgnetava summa täieliku tasumiseni.
4.3. Lasketiirul on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:
– kaup on laost otsa saanud;
– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
– kui Klient ei vasta Lasketiiru poolt kehtestatud tingimustele.
4.4. Kui Lasketiirul ei ole võimalik tellimust täita, võtab Lasketiir Kliendiga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui Klient on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.
4.5. Lasketiiru tarnepartner on Itella Estonia OÜ (Itella SmartPost). Maksimaalne tarneaeg on 8 tööpäeva. Tellitud toode edastatakse pakiautomaadi teenuse kaudu.


Maksmine
5.1. Lasketiiru veebipoes müüdavate toodete hinnad on toodud Eurodes ilma transpordikuluta. Käibemaksu ei lisandu. Hinnad veebipoes ja müügisalongis Tallinnas võivad erineda.
5.2. Maksta saab Swedbanki, SEB Panga, LHV panga, Luminor, Pocopay ja Coop Panga internetipanga kaudu. Samuti Paypal’i äpi kaudu.
5.3. Peale tellimuse esitamist klikkige soovitud panga lingile, mis suunab Teid valitud internetipanka. Sisestage oma kasutajatunnus ja paroolid ning sisenege internetipanka. Internetipangas näete juba täidetud maksekorraldust, kus on kirjas summa, mis kuulub tasumisele ostetud toodete või teenuste eest. Kinnitage või tühistage maksekorraldus.
5.4. Pärast makse sooritamist palume mitte sulgeda brauseri akent, vaid vajutada nuppu TAGASI KAUPMEHE JUURDE, mis juhatab Teid tagasi Lasketiiru e-poodi. Näete kinnitust oma makse sooritamise kohta, mis saadetakse ka Teie meiliaadressile.
5.5. Lasketiiru e-poes tellimust vormistades ning makset sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud ja nõustub Kasutaja- ja klienditingimustega.
5.6. Ostude eest on võimalik tasuda ka pangaülekandega ja võtta kauba vastu Kliendi poolt valitud aadressil. Selleks tuleb makseviisiks valida „Arvega“ ning peale ostu sooritamist, tuleb Kliendi e-posti arve. Arvel on leitav tellitud teenuste nimekiri, tellimuse number ning arve maksmiseks vajalikud rekvisiidid. Peale tellimuse eest tasumist ning ülekande laekumist Lasketiiru pangakontole, väljastatakse kaup Kliendi poolt valitud aadressile.
5.7. Kliendi nõustamiseks ja lisainfo saamiseks on avatud veebipoe klienditugi e-posti teel sale@laskmine.ee või telefonil +372 5558 5416 (E-R 12.00–20.00, L-P 12.00 – 18.00)

Privaatsuspoliitika
6.1. Lasketiir vastutab Kliendi isikuandmete eest, mis esitatakse ostude sooritamisel ning neid kasutatakse vaid tellimuse täitmisel ja kliendisuhte hoidmisel.
6.2. Lasketiir edastab maskete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja maksekeskus AS-le.
6.3. Kliendi esitatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohaletoimetamiseks Teie nime, telefoninumbrit ning kohaletoimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.
6.4. Lasketiir jätab endale õiguse saata Kliendile informatsiooni uute pakkumiste kohta.
6.6. Kliendil on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi Lasketiiru poolt saadetavaid pakkumisi ning nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist või seni kogutud andmete kustutamist Lasketiiru andmebaasist.
6.7. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest sätestatust on Lasketiirul Kliendi nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poe kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus:
– saata Kliendile e- poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on e- poe kasutajate turvalisuse huvides;
– säilitada Kliendi paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud Kliendi tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida Klient sessiooni käigus ei lõpetanud.
6.8. Kliendil on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates Lasketiirule vastavasisulise e- maili või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e- postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

Broneerimisreeglid
7.1. Broneerides teenuse aja Lasketiiru kodulehelt, tasub klient teenuse eest koheselt vastavalt hinnakirjas sätestatud tasu suurusele.
7.2. Broneeringu tühistamisel tuleb Lasketiiru teavitada 24 tundi ette. Kui klient ei teata broneeringu tühistamisest 24 tundi ette või jätab broneeritud ajaks kohale ilmumata, on Lasketiirul õigus jätta teenuse eest makstud tasu tagastamata.
7.3. Lasketiir peab tagama Kliendile broneeritud teenuse toimumise selleks kokkulepitud ajal. Vastasel juhul peab Lasketiir teavitama klienti vähemalt 24 tundi ette, leidma Kliendile järgmise sobiva aja teenuse osutamiseks või tagastama teenuse eest tasutud summa.

Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine
8.1. Kasutaja- ja klienditingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad osapooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
8.2. Kõik Kasutaja- ja klienditingimustest tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel ja kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

Konfidentsiaalsus ja isikuandmete töötlemine
9.1. Lasketiir vastutab kliendi isikuandmete eest, mis esitatakse ostude sooritamisel ning neid kasutatakse vaid tellimuse täitmisel ja kliendisuhte hoidmisel.
9.2. Kliendi esitatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
9.3. Lasketiir jätab endale õiguse saata Kliendile informatsiooni uute pakkumiste kohta.
9.4. Kliendil on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi Lasketiiru poolt saadetavaid pakkumisi ning nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist või seni kogutud andmete kustutamist Lasketiiru andmebaasist.
9.5. Lasketiir töötleb Kliendi isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruses ja muudes kohalduvatesõigusaktides sätestatud nõuete kohaselt.

Lõppsätted
10.1. Lasketiirul on õigus läbi viia kampaaniaid, mille käigus antavad soodustused kehtivad ainult kampaaniatingimustes määratud ajavahemikul ning laienevad vaid isikutele, kes vastavad kampaaniatingimustes toodud määrustele.


Sulge

Korduma Kippuvad Küsimused

Kus Relvade ja Taktikaõppekeskus asub?

Asume DONTE hoovi peal, kõrge punase maja -1 korrusel. Sissepääs on hoovi poolt

 

Milliste ühistrantsportidega on võimalus tulla  Tallinna kesklinnast Relvade ja Taktikaõppekeskusesse?

a.    Trammid nr. 3 ja 4, peatus “Tondi”
b.    Bussid nr. 5, 18, 36, peatus “Kalev”
c.    Takso

 

Mis on SLICE?

SLICE makseviis võimaldab 75-800€ ostude eest tasuda kolmes võrdses osas intressi ja teenustasude vabalt. Sa ei maksa sentigi rohkem kui on toote tegelik maksumus! SLICE makseviisi saad valida ostmise viimases etapis ehk kassa lehel ja seda juhul kui ostu summa jääb vahemikku 75-800 eurot. Esimese osamakse teed alles kuu pärast ostu sooritamist ja teise ning kolmanda makse sellele järgnevatel kuudel. SLICE makseviisiga tasumine on kiire ja mugav. Ostu kinnitamine toimub vaid mõne hetkega ja pole vaja sõlmida krediidilepingut. SLICE makseviisiga tasumise võimalus on märgitud iga toote juures SLICE’i logoga!

Teenust pakub Inbank AS

Sulge
et

Ghost Club kutsub: puhkus tugevatele Gruusias 23.02-03.03.18

Ghost Club kutsub: puhkus tugevatele Gruusias 23.02-03.03.18

14.01.2018

Põgene pori eest ja tule veeda aktiivne puhkus Gruusias. Gruusia on veini ja põneva toidu sünnimaa. Kas soovid veeta aktiivset puhkust suusanõlvadel või muul viisil – meil on tegevust kõigile! Naudi kaheksa päeva tõelisi talverõõme – tipptasemel mäenõlvad, suurepärased söögid ja lahke külalisrahvas. Kõigil õhtul võimalik külastada sauna Bakurianis, olla basseinis või nautida massaažibasseini. Meie kasutuses terve nädala korralik buss, millega teha erinevaid väljasõite, keegi ei kiirusta meid – leiame aega ise endale ja selle kauni maa nautimiseks.
Tee endale ja oma kaaslasele Eesti Vabariik 100 puhul kingitus ja liituge reisiseltskonnaga!
 
23.02
kell 16.00 väljasõit Tondi Lasketiiru juurest (Tallinn, Pärnu mnt 142a)
Sõidame bussiga Riiga, võimalus bussile tulla ka Pärnus või mõnes muus suuremas linnas, kokkulepitud kohas Tallinn–Riia maanteel. Teel tutvume üksteisega ja räägime üle Gruusia programmi, alustame regilaulude õppimist Jaak Johansoni juhendamisel. Riiast lendame varahommikuks Tbilisisse.
 
24.02
Ca kell 05.00 jõuame hotelli
kl 13.00 ekskursioon Tbilisi vanalinnas
kl 17.00 tagasi hotellis
kl 18.00 EV100 sünnipäevale pühendatud pidulik kontsert-õhtusöök Avaloni restoranis. Meile esinevad Jaak Johanson ja Krista Citra Joonas. Peale meie poolt korraldatud kontserti jätkavad oma kavaga grusiinid – saab näha nii tantsu kui ka kuulda laulu.
 
25.02
kl 11.00–12.00 teeme check-out’i hotellist
kl 12.00 alustame bussisõitu Bakurianisse, teel väikesed vahepeatused
kl 18.00 jõuame hotelli ja seame ennast sisse. Kerge ühine eine, EESTI saun, basseinid ja massaažibassein jms.

 

26.02
Talispordipäev mägedes (sööstud, slaalomid jne.. Mida kõike teha oskate)
Õhtul vastavalt igaühe soovile aftekas, saun, bassein, kokkuvõtted tegusast päevast.
 
27.02
Talispordipäev mägedes / mootorkelgusafari / hobusaanimatk/Kutaisi
Kõigil kellel soov minna mägedesse suusatama, saavad seda teha – teised saavad liituda tripile Kutaisi ja Nokalakevi. Viimase külastuseks peab kindlasti kaasas olema T-särk, lühikesed püksid ja ujumispüksid. Lubatakse sooja 20C ja aastaringne soe vesi maast väljumas.
Ühiste tegevuste ajakava otsustame kohapeal
Õhtul vastavalt igaühe soovile aftekas, saun, bassein, kokkuvõtted tegusast päevast.

 

28.02
Talispordipäev mägedes / mootorkelgusafari / hobusaanimatk
Ühiste tegevuste ajakava otsustame kohapeal. Gruusia rahvusroogade valmistamise õpituba. Kuidas valmivad tõelised Gruusia pelmeenid hinkhalid ja muu – mida kõike tuleb teada ja teha. Loomulikult saab ise ka käe taignaga kokku teha.
Õhtul vastavalt igaühe soovile aftekas, saun, bassein, kokkuvõtted tegusast päevast.
 
01.03
Talispordipäev mägedes ja Borjomi külastus.
Kes soovib päeva mäel veeta, saab seda teha. Kõigil on võimalus tulla ujuma kuumaveeallikatesse, juua otse maa seest tulevat Borjomi mineraalvett ja tutvuda Borjomi ajalooga.
Viimase õhtu pidu.

 

02.03
Bakuriani–Tbilisi
Tagasi Tbilisisse. Aeg teha sisseoste ning veeta mõnusalt vaba aega enne lennukile naasmist.
Loomulikult on Tbilisis ka laud kaetud Embassy of The Nordic Silk Road´is.
NB! Majutuskohta meil viimaseks ööks ei ole, sest lennukile suundume juba kl 2 ajal öösel.
 
03.03
Tbilisi–Riia–Tallinn. Varastel hommikutundidel suundume lennukile ja kodutee võib alata!
 
HIND: 1 200 EUR/inimene
Hind sisaldab:
 • Transporti Tallinn – Tbilisi – Tallinn ja Georgias kohapeal
 • Majutust
 • Hommiku- ja õhtusööke (Gruusias lihtsalt ei jõua rohkem süüa)
 • Piiramatut sauna- ja veekeskuse külastust Bakurjanis
 • Mootorsaani matka mägedes
 • Ekskurssioone Tbilisis, Borjomis, Kutaisis
 • Hobusaani matka
 • EV100 kontsert-õhtusööki
 • Majutust kahe inimese tubades (peredele võimalik peretuba)
 • Kindlustust
 • Suusainstruktori juhendamist

Hinnale lisanduvad:

 • mäepiletid
 • suusavarustuse rent 25GEL/päev (ca 8€/päev)
 • kõik muud atraktsioonid, mille endale valite

Reisi juhib:

Reisi juhib Tõnis Orumaa, kes on Gruusiat külastanud alates 2007.aastast ning kellel on tekkinud mitmete sealsete kohtadega isiklik side. Seetõttu läheme külla mõnda sõbralikku kloostrisse ning degusteerime just selle pühakoja veine. Tõnisel on tekkinud ajaga arusaam, miks just Gruusiasse rajasid eestlased kunagi oma külasid ning miks need õitsema lõid. Loomulikult ei saa mööda vaadata grusiinide heast toidust ja külalislahkusest. Kõik meie ööbimiskohad on Tõnisel isiklikult üle vaadatud ning veendutud, et just need on meie grupile parimad.
Suusainstruktor:
Meiega tuleb kaasa noor ja hakkaja suusainstruktor Sten-Mark Virro, kes juhendab kõiki soovijaid!

Info ja registreerimine: tonis@laskmine.ee; +372 520 4833