Tingimused

Tondi Lasketiiru kasutaja- ja klienditingimused

Eesmärk:
1.1. Käesoleva Kasutaja- ja klienditingimuste eesmärgiks on sätestada Lasketiiru kasutajalepingu põhimõtted Lasketiiru teenuseid kasutava Kliendi suhtes.
1.2. Kasutaja- ja klienditingimused kohalduvad Külastuskaardi ja ühekordse teenuse ostmisel sõlmitavale lepingule.

Põhimõisted:
2.1. Kasutaja- ja klienditingimustes kasutatakse alltoodud mõisteid järgnevas tähenduses:
2.1.1. „Broneerimisreeglid“ – kasutaja- ja klienditingimuste osa, mis sätestab teenuse ostmisel eelregistreerimise korra ja tingimused;
2.1.2. „Lasketiir“ – teenusepakkuja Tondi Lasketiir OÜ;
2.1.3. „Klient“ – Külastuskaardi või ühekordse teenuse ostmise alusel Lasketiiru teenuseid kasutav isik;
2.1.4. „Külastuskaart“ – Lasketiiru mitmekorra kaart püsikliendile;
2.1.5. „Laskepakett“ – Lasketiiru poolt pakutav teenus, millega seotud õigused teenuse kasutamiseks on määratletud Hinnakirjas ning toodud Lasketiiru kodulehel.
2.1.6. „Kasutaja-ja klienditingimused“ – käesolevad kasutaja- ja klienditingimused, mis kehtivad nii Külastukaardi kui ühekordse teenuse ostmise korral Lasketiiru teenuseid kasutavale Kliendile.

Lasketiiru kasutamine
3.1. Kliendil on õigus kasutada Lasketiiru ja selles pakutavaid teenuseid vastavalt oma Laskepaketile sätestatud tingimustel või vastavalt Külastuskaardile kehtivatele tingimustele. Klient järgib Lasketiiru kasutamisel Lasketiiru personali juhiseid.
3.2. Lasketiirus osutavad teenuseid ainult Lasketiiru poolt volitatud isikud. Kliendil on keelatud osutada Lasketiirus mistahes teenuseid kolmandatele isikutele ilma Lasketiiru kirjaliku nõusolekuta.
3.3. Lasketiiru võivad kasutada isikud alates 16.eluaastast. 12-15aastased (k.a.) isikud kasutavad Lasketiiru vaid koos täisealise isikuga ja/või nõusolekuga (nt Laskepaketid „Juunior ja Seenior“, „Laste Sünnipäev“ või „Noorte Sünnipäev“). Alla 12-aastastel isikutel ei ole lubatud Lasketiiru kasutada.
3.4. Klient pääseb Lasketiiru varasema broneeringu alusel. Lasketiirul on õigus nõuda isikuttõendava dokumendi ettenäitamist varasema broneeringu kinnitamiseks ja/või Kliendi vanuse kinnitamiseks.
3.5. Kui Kliendil ei ole võimalik varasemalt broneeritud ajal Lasketiiru poolt pakutavat teenust kasutada, peab ta oma broneeringu „Broneerimisreeglites“ sätestatud korras tühistama.
3.6. Broneeringut mitte omaval Kliendil on võimalik Lasketiiru poolt pakutavaid teenuseid kasutada vaid vabade aegade olemasolul.
3.7. Lasketiirul on igal ajal õigus teha Laskepakettides ja teistes pakutavates teenustes muudatusi.
3.8. Erakorralistel või Lasketiirust mitteolenevatel põhjustel (nt instruktori haigestumisel, pommiohu, tulekahju, õnnetusjuhtumi, nende ohu vms korral), on Lasketiirul õigus varasemalt teenuse kasutamiseks broneeritud ajad üles öelda või piirata teenuse kasutamisvõimalusi. Sellest teavitatakse Klienti esimesel võimalusel.
3.9. Lasketiiru personal nõustab ja juhendab Klienti pakutavate teenuste, sh seadmete kasutamisega seonduvates küsimustes ning hoiab kasutatavad seadmed töökorras. Klient kasutab seadmeid vastavalt nende kasutusotstarbele ja Lasketiiru personalilt saadud instruktsioonidele.
3.10. Klient käitub Lasketiirus headele kommetele vastavalt ning suhtub Lasketiirus asuvasse varasse heaperemehelikult. Lasketiirus ei ole lubatud suitsetamine ega alkoholi või mõnuainete tarbimine. Lasketiiru ei lubata lemmikloomi. Lasketiiru personalil on õigus mis tahes eelnevat kohustust või reeglit eirav Klient ajutiselt Lasketiirust kõrvaldada või esitada kahjunõue.

Ostu- ja müügitingimused
4.1. Lasketiiru Klient tasub Lasketiirule teenuse eest arve alusel vastavalt hinnakirjas sätestatud tasude suurusele. Lasketiirus kohapeal on teenuse eest võimalik maksta sularahas või pangakaardiga. Lasketiiru kodulehel on võimalus aja broneerimisel tasuda pangalingi kaudu.
4.2. Lepingujärgse mistahes tasu maksmisega viivitamise korral on Lasketiirul õigus nõuda viivist 0.15% tasumisele kuuluvast summast päevas iga maksega viivitatud päeva eest kuni võlgnetava summa täieliku tasumiseni.
4.3. Lasketiirul on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:
– kaup on laost otsa saanud;
– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
– kui Klient ei vasta Lasketiiru poolt kehtestatud tingimustele.
4.4. Kui Lasketiirul ei ole võimalik tellimust täita, võtab Lasketiir Kliendiga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui Klient on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.
4.5. Lasketiiru tarnepartner on Itella Estonia OÜ (Itella SmartPost). Maksimaalne tarneaeg on 8 tööpäeva. Tellitud toode edastatakse pakiautomaadi teenuse kaudu.


Maksmine
5.1. Lasketiiru veebipoes müüdavate toodete hinnad on toodud Eurodes ilma transpordikuluta. Käibemaksu ei lisandu. Hinnad veebipoes ja müügisalongis Tallinnas võivad erineda.
5.2. Maksta saab Swedbanki, SEB Panga, LHV panga, Luminor, Pocopay ja Coop Panga internetipanga kaudu. Samuti Paypal’i äpi kaudu.
5.3. Peale tellimuse esitamist klikkige soovitud panga lingile, mis suunab Teid valitud internetipanka. Sisestage oma kasutajatunnus ja paroolid ning sisenege internetipanka. Internetipangas näete juba täidetud maksekorraldust, kus on kirjas summa, mis kuulub tasumisele ostetud toodete või teenuste eest. Kinnitage või tühistage maksekorraldus.
5.4. Pärast makse sooritamist palume mitte sulgeda brauseri akent, vaid vajutada nuppu TAGASI KAUPMEHE JUURDE, mis juhatab Teid tagasi Lasketiiru e-poodi. Näete kinnitust oma makse sooritamise kohta, mis saadetakse ka Teie meiliaadressile.
5.5. Lasketiiru e-poes tellimust vormistades ning makset sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud ja nõustub Kasutaja- ja klienditingimustega.
5.6. Ostude eest on võimalik tasuda ka pangaülekandega ja võtta kauba vastu Kliendi poolt valitud aadressil. Selleks tuleb makseviisiks valida „Arvega“ ning peale ostu sooritamist, tuleb Kliendi e-posti arve. Arvel on leitav tellitud teenuste nimekiri, tellimuse number ning arve maksmiseks vajalikud rekvisiidid. Peale tellimuse eest tasumist ning ülekande laekumist Lasketiiru pangakontole, väljastatakse kaup Kliendi poolt valitud aadressile.
5.7. Kliendi nõustamiseks ja lisainfo saamiseks on avatud veebipoe klienditugi e-posti teel sale@laskmine.ee või telefonil +372 5558 5416 (E-R 12.00–20.00, L-P 12.00 – 18.00)

Privaatsuspoliitika
6.1. Lasketiir vastutab Kliendi isikuandmete eest, mis esitatakse ostude sooritamisel ning neid kasutatakse vaid tellimuse täitmisel ja kliendisuhte hoidmisel.
6.2. Lasketiir edastab maskete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja maksekeskus AS-le.
6.3. Kliendi esitatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohaletoimetamiseks Teie nime, telefoninumbrit ning kohaletoimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.
6.4. Lasketiir jätab endale õiguse saata Kliendile informatsiooni uute pakkumiste kohta.
6.6. Kliendil on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi Lasketiiru poolt saadetavaid pakkumisi ning nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist või seni kogutud andmete kustutamist Lasketiiru andmebaasist.
6.7. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest sätestatust on Lasketiirul Kliendi nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poe kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus:
– saata Kliendile e- poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on e- poe kasutajate turvalisuse huvides;
– säilitada Kliendi paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud Kliendi tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida Klient sessiooni käigus ei lõpetanud.
6.8. Kliendil on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates Lasketiirule vastavasisulise e- maili või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e- postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

Broneerimisreeglid
7.1. Broneerides teenuse aja Lasketiiru kodulehelt, tasub klient teenuse eest koheselt vastavalt hinnakirjas sätestatud tasu suurusele.
7.2. Broneeringu tühistamisel tuleb Lasketiiru teavitada 24 tundi ette. Kui klient ei teata broneeringu tühistamisest 24 tundi ette või jätab broneeritud ajaks kohale ilmumata, on Lasketiirul õigus jätta teenuse eest makstud tasu tagastamata.
7.3. Lasketiir peab tagama Kliendile broneeritud teenuse toimumise selleks kokkulepitud ajal. Vastasel juhul peab Lasketiir teavitama klienti vähemalt 24 tundi ette, leidma Kliendile järgmise sobiva aja teenuse osutamiseks või tagastama teenuse eest tasutud summa.

Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine
8.1. Kasutaja- ja klienditingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad osapooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
8.2. Kõik Kasutaja- ja klienditingimustest tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel ja kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

Konfidentsiaalsus ja isikuandmete töötlemine
9.1. Lasketiir vastutab kliendi isikuandmete eest, mis esitatakse ostude sooritamisel ning neid kasutatakse vaid tellimuse täitmisel ja kliendisuhte hoidmisel.
9.2. Kliendi esitatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
9.3. Lasketiir jätab endale õiguse saata Kliendile informatsiooni uute pakkumiste kohta.
9.4. Kliendil on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi Lasketiiru poolt saadetavaid pakkumisi ning nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist või seni kogutud andmete kustutamist Lasketiiru andmebaasist.
9.5. Lasketiir töötleb Kliendi isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruses ja muudes kohalduvatesõigusaktides sätestatud nõuete kohaselt.

Lõppsätted
10.1. Lasketiirul on õigus läbi viia kampaaniaid, mille käigus antavad soodustused kehtivad ainult kampaaniatingimustes määratud ajavahemikul ning laienevad vaid isikutele, kes vastavad kampaaniatingimustes toodud määrustele.


Sulge

Korduma Kippuvad Küsimused

Kus Relvade ja Taktikaõppekeskus asub?

Asume DONTE hoovi peal, kõrge punase maja -1 korrusel. Sissepääs on hoovi poolt

 

Milliste ühistrantsportidega on võimalus tulla  Tallinna kesklinnast Relvade ja Taktikaõppekeskusesse?

a.    Trammid nr. 3 ja 4, peatus “Tondi”
b.    Bussid nr. 5, 18, 36, peatus “Kalev”
c.    Takso

 

Mis on SLICE?

SLICE makseviis võimaldab 75-800€ ostude eest tasuda kolmes võrdses osas intressi ja teenustasude vabalt. Sa ei maksa sentigi rohkem kui on toote tegelik maksumus! SLICE makseviisi saad valida ostmise viimases etapis ehk kassa lehel ja seda juhul kui ostu summa jääb vahemikku 75-800 eurot. Esimese osamakse teed alles kuu pärast ostu sooritamist ja teise ning kolmanda makse sellele järgnevatel kuudel. SLICE makseviisiga tasumine on kiire ja mugav. Ostu kinnitamine toimub vaid mõne hetkega ja pole vaja sõlmida krediidilepingut. SLICE makseviisiga tasumise võimalus on märgitud iga toote juures SLICE’i logoga!

Teenust pakub Inbank AS

Sulge
et

Laskmine Tallinnas

16.03.2021

Laskmine Tallinnas – kas saab, kus saab, millal saab ja mida saab?

 

Paljud meelelahutus- ja lõõgastus asutused peavad hetkel pausi. See aga ei tähenda, et Sina peaksid ootele jääma. Laskmine Tallinnas Tondi Lasketiirus on jätkuvalt hoos. Meil on Baltikumi suurim lasketiir ning suur valik erinevaid relvi ning laskmispakette. Meid ei huvita, kas Sa oled algaja või fanatt, tuleb dressides või tikk-kontsadel, kammitud või kammimata juustega. Meid huvitab, et Sa saaksid parima elamuse!

 

Populaarsemad laskmispaketid?

Minu Esimene Pauk ja Shooting Foreplay – laskmine ühele

Need kaks paketti on Sinu sissejuhatus relvade maailma. Minu Esimene Pauk on eriti kompaktne ja sobib ideaalselt neile, kes veidi pelgavad aga samas tunnevad huvi. Sa saad ise endale meeldivad relvad valida ning võime lubada, et hammas saab verele. Heas mõttes – koju sõites planeerid juba järgmist paketti ja külastuskorda! Shooting Foreplay on aga selline “löön jalaga ukse lahti sellesse relvamaailma” pakett. 5 relva ja 40 lasku annavad kindlasti Sulle aimu, kas see maailm on Sinu jaoks see õige või mitte. Paketid sisaldavad:

 

Minu Esimene Pauk – 2 relva, 20 lasku
Relvad: Vabal valikul

Shooting Foreplay – 4 relva, 40 lasku
Relvad:

 • Püstolkuulipildujat BT APC9
 • Pumppüssi Winchester
 • Püstolit Glock 17
 • Revolver Taurus
 • Kalašnikov või M4

Rohkem infot antud laskmispakettide kohta leiad siit!

 

Sõbraga Lasketiiru ja Dünaamiline Duo – laskmine kahele

Sõbraga Lasketiiru pakett on mõeldud kahele BFF’st algajale – püks ja perse koos lasketiirus! Te teete nagunii kõike koos, miks mitte astuda ka relvademaailma üheskoos? Dünaamiline Duo on mõeldud neile kahele Robile ja Bobile, kes ehk korra on juba nina lasketiiru ukse vahelt sisse pistnud. Samas, ei ole see mingi eeldus. Kellel varasem kogemus puudub, siis neile hoiatuseks ütleme vaid seda, et pange end valmis tõeliseks adrenaliini mölluks! Jah, see pakett on nii hea, et te ei suuda pärast mõnda aega enam millelegi muule mõelda. Kõikide meie laskmispakettide juurde kuulub ka instruktaaž ja ohutustehnika tutvustamine. Ning meie instruktorid lasketiirus on valmis vastama kõikidele teie küsimustele. Soovitame enne laskmist kõik küsimused ära küsida – pärast teeb adrenaliin juba oma töö! Paketid sisaldavad:

 

Sõbraga Lasketiiru – 3 relva, 60 lasku
Relvad:

 • Püstol HK P30 või Glock 17 9mm
 • Püstolkuulipilduja BT 9APC punatäpp sihikuga 9mm
 • Karabiin M400 .223

Dünaamiline Duo – 5 relva, 100 lasku
Relvad:

 • Püstol Glock
 • Püstol Sig-Sauer
 • Revolver Taurus
 • Püstolkuulipilduja BT APC9
 • Kalašnikov ( AK-47) või M4

Rohkem infot antud laskmispakettide kohta leiad siit!

 

Koolivaheaeg Tondi Lasketiirus?

Miks mitte! Ei, päriselt ka – meil on selleks puhuks täiesti ainulaadsed lahendused ka olemas. Laskmispakett Juunior ja Seenior ning Noorega Trenni programm. Esimene neist, Juunior ja Seenior laskmispakett on mõeldud lapsevanemale ja lapsele. Kuigi me ootame selle laskmispaketi võlusid nautima ka neid lapsi ja lapsevanemaid, kes juba täiskasvanud on, siis miks mitte tulla koos oma noore võsuga midagi uut proovima? Ja kui juba proovimiseks läks, siis kas poleks aeg uue põneva hobiga tegelema hakata? Loe juba siit lähemalt, mida programm Noorega Trenni endast kujutab ja millised on eesmärgid.

Juunior ja Seenior – 3 relva, 50 lasku
Relvad:

 • Püstol Glock
 • Püstolkuulipilduja BT 9APC
 • SigSauer 522 Target

Rohkem infot paketi kohta leiad siit!

 

Tondi Lasketiiru kinkekaart

Laskmine Tallinnas ei pea olema ainult Sinu lõbu. Saad seda jagada ka teistega – kinkekaart annab selleks võimaluse! Meie e-poest leiad kõikide meie laskmispakettide kinkekaardid. Mitmed neist saad tellida ka füüsilisel kujul, kuid kõiki saad tellida virtuaalselkujul. Mis see tähendab? See tähendab seda, et sooviga maailma rohelisemaks paigaks muuta ning ka meie külastajate ja klientide elu kergemaks teha, on kõik kinkekaardid saadavad ka e-kinkekaardina. Valid endale sobiva kinkekaardi välja, lisad ostukorvi, sisestad saaja nime ning peale ostu sooritamist ongi kinkekaart juba sinu meilikastis olemas. Toodete juures on ka märge, juhul kui tegu on ainult e-kinekaardiga, nii et Sina äraarvamismängu mängima ei pea.

 

Lisaks on kinkekaardina saadaval ka meie koolitused! Nagu näiteks IPSC turvakursus, Relvaloa taotleja koolitus ja Esmaabiandja koolitus. Kaks viimast neist toimuvad osalisel distantsõppel – loengud läbi videosilla, praktikad Tondi Lasketiirus. Koolituste kohta saad lähemalt lugeda juba siit!

 

Kinkekaardid leiad aga siit! No vaata kui palju valikuid!

 

 

Lisaks on Tondi Lasketiirus võimalik pidada erinevaid pidusid ja sündmuseid – nii firmadele kui eraisikutele. Näiteks kui sõber hakkab suvel abielluma, on meie lasketiiru Poissmeeste õhtu pakett üks hea algus poissmeestepeole! Aga ka sünnipäevad ja tähtpäevad võivad meie juures saada erilise meki. Uuri lähemalt juba siit!

Kui aga soovid teada, kuidas relvaeksam toimub, vaata siia!


Broneerimine lasketiiru ning lisainfo telefonil +372 555 85 416 või aadressil sale@laskmine.ee

Tondi Lasketiir tagab ohutuse, Sina tule taga endale hea emotsioon!