Tingimused

Tondi Lasketiiru kasutaja- ja klienditingimused

Eesmärk:
1.1. Käesoleva Kasutaja- ja klienditingimuste eesmärgiks on sätestada Lasketiiru kasutajalepingu põhimõtted Lasketiiru teenuseid kasutava Kliendi suhtes.
1.2. Kasutaja- ja klienditingimused kohalduvad Külastuskaardi ja ühekordse teenuse ostmisel sõlmitavale lepingule.

Põhimõisted:
2.1. Kasutaja- ja klienditingimustes kasutatakse alltoodud mõisteid järgnevas tähenduses:
2.1.1. „Broneerimisreeglid“ – kasutaja- ja klienditingimuste osa, mis sätestab teenuse ostmisel eelregistreerimise korra ja tingimused;
2.1.2. „Lasketiir“ – teenusepakkuja Tondi Lasketiir OÜ;
2.1.3. „Klient“ – Külastuskaardi või ühekordse teenuse ostmise alusel Lasketiiru teenuseid kasutav isik;
2.1.4. „Külastuskaart“ – Lasketiiru mitmekorra kaart püsikliendile;
2.1.5. „Laskepakett“ – Lasketiiru poolt pakutav teenus, millega seotud õigused teenuse kasutamiseks on määratletud Hinnakirjas ning toodud Lasketiiru kodulehel.
2.1.6. „Kasutaja-ja klienditingimused“ – käesolevad kasutaja- ja klienditingimused, mis kehtivad nii Külastukaardi kui ühekordse teenuse ostmise korral Lasketiiru teenuseid kasutavale Kliendile.

Lasketiiru kasutamine
3.1. Kliendil on õigus kasutada Lasketiiru ja selles pakutavaid teenuseid vastavalt oma Laskepaketile sätestatud tingimustel või vastavalt Külastuskaardile kehtivatele tingimustele. Klient järgib Lasketiiru kasutamisel Lasketiiru personali juhiseid.
3.2. Lasketiirus osutavad teenuseid ainult Lasketiiru poolt volitatud isikud. Kliendil on keelatud osutada Lasketiirus mistahes teenuseid kolmandatele isikutele ilma Lasketiiru kirjaliku nõusolekuta.
3.3. Lasketiiru võivad kasutada isikud alates 16.eluaastast. 12-15aastased (k.a.) isikud kasutavad Lasketiiru vaid koos täisealise isikuga ja/või nõusolekuga (nt Laskepaketid „Juunior ja Seenior“, „Laste Sünnipäev“ või „Noorte Sünnipäev“). Alla 12-aastastel isikutel ei ole lubatud Lasketiiru kasutada.
3.4. Klient pääseb Lasketiiru varasema broneeringu alusel. Lasketiirul on õigus nõuda isikuttõendava dokumendi ettenäitamist varasema broneeringu kinnitamiseks ja/või Kliendi vanuse kinnitamiseks.
3.5. Kui Kliendil ei ole võimalik varasemalt broneeritud ajal Lasketiiru poolt pakutavat teenust kasutada, peab ta oma broneeringu „Broneerimisreeglites“ sätestatud korras tühistama.
3.6. Broneeringut mitte omaval Kliendil on võimalik Lasketiiru poolt pakutavaid teenuseid kasutada vaid vabade aegade olemasolul.
3.7. Lasketiirul on igal ajal õigus teha Laskepakettides ja teistes pakutavates teenustes muudatusi.
3.8. Erakorralistel või Lasketiirust mitteolenevatel põhjustel (nt instruktori haigestumisel, pommiohu, tulekahju, õnnetusjuhtumi, nende ohu vms korral), on Lasketiirul õigus varasemalt teenuse kasutamiseks broneeritud ajad üles öelda või piirata teenuse kasutamisvõimalusi. Sellest teavitatakse Klienti esimesel võimalusel.
3.9. Lasketiiru personal nõustab ja juhendab Klienti pakutavate teenuste, sh seadmete kasutamisega seonduvates küsimustes ning hoiab kasutatavad seadmed töökorras. Klient kasutab seadmeid vastavalt nende kasutusotstarbele ja Lasketiiru personalilt saadud instruktsioonidele.
3.10. Klient käitub Lasketiirus headele kommetele vastavalt ning suhtub Lasketiirus asuvasse varasse heaperemehelikult. Lasketiirus ei ole lubatud suitsetamine ega alkoholi või mõnuainete tarbimine. Lasketiiru ei lubata lemmikloomi. Lasketiiru personalil on õigus mis tahes eelnevat kohustust või reeglit eirav Klient ajutiselt Lasketiirust kõrvaldada või esitada kahjunõue.

Ostu- ja müügitingimused
4.1. Lasketiiru Klient tasub Lasketiirule teenuse eest arve alusel vastavalt hinnakirjas sätestatud tasude suurusele. Lasketiirus kohapeal on teenuse eest võimalik maksta sularahas või pangakaardiga. Lasketiiru kodulehel on võimalus aja broneerimisel tasuda pangalingi kaudu.
4.2. Lepingujärgse mistahes tasu maksmisega viivitamise korral on Lasketiirul õigus nõuda viivist 0.15% tasumisele kuuluvast summast päevas iga maksega viivitatud päeva eest kuni võlgnetava summa täieliku tasumiseni.
4.3. Lasketiirul on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:
– kaup on laost otsa saanud;
– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
– kui Klient ei vasta Lasketiiru poolt kehtestatud tingimustele.
4.4. Kui Lasketiirul ei ole võimalik tellimust täita, võtab Lasketiir Kliendiga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui Klient on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.
4.5. Lasketiiru tarnepartner on Itella Estonia OÜ (Itella SmartPost). Maksimaalne tarneaeg on 8 tööpäeva. Tellitud toode edastatakse pakiautomaadi teenuse kaudu.


Maksmine
5.1. Lasketiiru veebipoes müüdavate toodete hinnad on toodud Eurodes ilma transpordikuluta. Käibemaksu ei lisandu. Hinnad veebipoes ja müügisalongis Tallinnas võivad erineda.
5.2. Maksta saab Swedbanki, SEB Panga, LHV panga, Luminor, Pocopay ja Coop Panga internetipanga kaudu. Samuti Paypal’i äpi kaudu.
5.3. Peale tellimuse esitamist klikkige soovitud panga lingile, mis suunab Teid valitud internetipanka. Sisestage oma kasutajatunnus ja paroolid ning sisenege internetipanka. Internetipangas näete juba täidetud maksekorraldust, kus on kirjas summa, mis kuulub tasumisele ostetud toodete või teenuste eest. Kinnitage või tühistage maksekorraldus.
5.4. Pärast makse sooritamist palume mitte sulgeda brauseri akent, vaid vajutada nuppu TAGASI KAUPMEHE JUURDE, mis juhatab Teid tagasi Lasketiiru e-poodi. Näete kinnitust oma makse sooritamise kohta, mis saadetakse ka Teie meiliaadressile.
5.5. Lasketiiru e-poes tellimust vormistades ning makset sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud ja nõustub Kasutaja- ja klienditingimustega.
5.6. Ostude eest on võimalik tasuda ka pangaülekandega ja võtta kauba vastu Kliendi poolt valitud aadressil. Selleks tuleb makseviisiks valida „Arvega“ ning peale ostu sooritamist, tuleb Kliendi e-posti arve. Arvel on leitav tellitud teenuste nimekiri, tellimuse number ning arve maksmiseks vajalikud rekvisiidid. Peale tellimuse eest tasumist ning ülekande laekumist Lasketiiru pangakontole, väljastatakse kaup Kliendi poolt valitud aadressile.
5.7. Kliendi nõustamiseks ja lisainfo saamiseks on avatud veebipoe klienditugi e-posti teel sale@laskmine.ee või telefonil +372 5558 5416 (E-R 12.00–20.00, L-P 12.00 – 18.00)

Privaatsuspoliitika
6.1. Lasketiir vastutab Kliendi isikuandmete eest, mis esitatakse ostude sooritamisel ning neid kasutatakse vaid tellimuse täitmisel ja kliendisuhte hoidmisel.
6.2. Lasketiir edastab maskete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja maksekeskus AS-le.
6.3. Kliendi esitatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohaletoimetamiseks Teie nime, telefoninumbrit ning kohaletoimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.
6.4. Lasketiir jätab endale õiguse saata Kliendile informatsiooni uute pakkumiste kohta.
6.6. Kliendil on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi Lasketiiru poolt saadetavaid pakkumisi ning nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist või seni kogutud andmete kustutamist Lasketiiru andmebaasist.
6.7. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest sätestatust on Lasketiirul Kliendi nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poe kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus:
– saata Kliendile e- poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on e- poe kasutajate turvalisuse huvides;
– säilitada Kliendi paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud Kliendi tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida Klient sessiooni käigus ei lõpetanud.
6.8. Kliendil on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates Lasketiirule vastavasisulise e- maili või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e- postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

Broneerimisreeglid
7.1. Broneerides teenuse aja Lasketiiru kodulehelt, tasub klient teenuse eest koheselt vastavalt hinnakirjas sätestatud tasu suurusele.
7.2. Broneeringu tühistamisel tuleb Lasketiiru teavitada 24 tundi ette. Kui klient ei teata broneeringu tühistamisest 24 tundi ette või jätab broneeritud ajaks kohale ilmumata, on Lasketiirul õigus jätta teenuse eest makstud tasu tagastamata.
7.3. Lasketiir peab tagama Kliendile broneeritud teenuse toimumise selleks kokkulepitud ajal. Vastasel juhul peab Lasketiir teavitama klienti vähemalt 24 tundi ette, leidma Kliendile järgmise sobiva aja teenuse osutamiseks või tagastama teenuse eest tasutud summa.

Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine
8.1. Kasutaja- ja klienditingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad osapooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
8.2. Kõik Kasutaja- ja klienditingimustest tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel ja kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

Konfidentsiaalsus ja isikuandmete töötlemine
9.1. Lasketiir vastutab kliendi isikuandmete eest, mis esitatakse ostude sooritamisel ning neid kasutatakse vaid tellimuse täitmisel ja kliendisuhte hoidmisel.
9.2. Kliendi esitatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
9.3. Lasketiir jätab endale õiguse saata Kliendile informatsiooni uute pakkumiste kohta.
9.4. Kliendil on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi Lasketiiru poolt saadetavaid pakkumisi ning nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist või seni kogutud andmete kustutamist Lasketiiru andmebaasist.
9.5. Lasketiir töötleb Kliendi isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruses ja muudes kohalduvatesõigusaktides sätestatud nõuete kohaselt.

Lõppsätted
10.1. Lasketiirul on õigus läbi viia kampaaniaid, mille käigus antavad soodustused kehtivad ainult kampaaniatingimustes määratud ajavahemikul ning laienevad vaid isikutele, kes vastavad kampaaniatingimustes toodud määrustele.


Sulge

Korduma Kippuvad Küsimused

Kus Relvade ja Taktikaõppekeskus asub?

Asume DONTE hoovi peal, kõrge punase maja -1 korrusel. Sissepääs on hoovi poolt

 

Milliste ühistrantsportidega on võimalus tulla  Tallinna kesklinnast Relvade ja Taktikaõppekeskusesse?

a.    Trammid nr. 3 ja 4, peatus “Tondi”
b.    Bussid nr. 5, 18, 36, peatus “Kalev”
c.    Takso

 

Mis on SLICE?

SLICE makseviis võimaldab 75-800€ ostude eest tasuda kolmes võrdses osas intressi ja teenustasude vabalt. Sa ei maksa sentigi rohkem kui on toote tegelik maksumus! SLICE makseviisi saad valida ostmise viimases etapis ehk kassa lehel ja seda juhul kui ostu summa jääb vahemikku 75-800 eurot. Esimese osamakse teed alles kuu pärast ostu sooritamist ja teise ning kolmanda makse sellele järgnevatel kuudel. SLICE makseviisiga tasumine on kiire ja mugav. Ostu kinnitamine toimub vaid mõne hetkega ja pole vaja sõlmida krediidilepingut. SLICE makseviisiga tasumise võimalus on märgitud iga toote juures SLICE’i logoga!

Teenust pakub Inbank AS

Sulge
et

Minu isa on Rambo – Isadepäeva laskmispakett!

Minu isa on Rambo – Isadepäeva laskmispakett!

12.10.2020

“Minu isa on Rambo” – mõtle, kui kihvti Insta-story või postituse sellest teha saaks? Sinu isa, kes vähimalgi määral väliselt Ramboga ei sarnane, saab oma sisemise Rambo valla lasta ja näitada kõigile, mis puust ta tehtud on? Kui Su isa päriselt ka Rambo on, siis seda enam sooviksime teda oma lasketiirus näha. Mõelge – päris Rambo lasketiirus samanimelistest filmidest tuntud relvadega elu ägedamail seiklusel?

 

Isadepäev on see üks päev aastas, kus kõikidele isadele tehakse justkui ühine kummardus ja öeldakse aitäh. Toimuvad kontserdid, aasta isa väljakuulutamised, ühised ettevõtmised perega jne. Meie pakume sinna kõrvale midagi, mis pikaks ajaks meelde jääb! Tähtsust ei oma see, kas sinu Rambo isa on varem lasketiirus käinud või ei ole. Seadsime paketi selliselt, et Rambo, kes juba lasketiirus vana kala, saaks võimsa elamuse. Samal ajal Rambo isa, kes pole elusees jalga lasketiiru tõstnud, saab ühe korraliku esimese kogemuse. Meie instruktorid on seal, et Rambo isadele kõiki ohutustehnilisi nõudeid ja nõuandeid jagada, relvadest üht-teist rääkida ning tagada kustumatu mälestus 2020 aasta isadepäevast. Me kõik teame, mis 2020 aasta märksõna on, mis kõigile meelde jääb – aga lubame, et “Minu isa on Rambo” laskmispakett teeb Su isast ühe vähestest, kellele esimese asjana 2020.aastast meenub hoopis Isadepäev ja lasketiir.

 

„Minu isa on Rambo“ laskmispakett peidab endas põnevaid relvi!

Ilma naljata – püstolist pumppüssini. Vaatasime kõik Rambo filmid läbi ning tegime endale märkmeid, milliseid relvi filmides näeb. Neid oli palju. Oi oi kui palju. Kuid valisime Rambo-isa jaoks välja viis. Niisiis on paketis näiteks olemas täielikud klassikud – 1911 tüüpi relv ning Kalašnikov. 1911 teeb Tondi lasketiirus oma etteaste Sig Saueri kostüümis. Läbi aastate on erinevad relvatootjad erinevaid 1911 relvi püüdnud toota, kuid Sig Sauer on jäänud kõige truumaks relva eelkäiale Colt 1911’le. Tegemist on võimsa püstoliga, mis kindlasti meie Rambo paketi esimeses pooles mõnusat särtsu lisab. Kalašnikov on samuti aegumatu relv. Tegemist on töökindla relvaga, mis juba alt ei vea.

Viimasel ajal oleme palju rääkinud ka Heckler & Koch’i püstolkuulipildujast HK 5SP. Põhjus on lihtne – see on mugav, kiire ja täpne relv, mis on saanud paljude meie klientide lemmikuks. Ausalt öeldes, on see relv paljude lemmik kogumaailmas. Ka uuema aja Rambo filmides sai sama tüüpi relva näha – enamasti oli selleks HK MP5 või sellest filmi jaoks kohaldatud versioonid. Teate küll – Hollywoodi värk. HK 5SP on MP5 otsene väikevend – see tähendab, MP5 on militaarversioon, mida kasutavad täna mitmed eriväed üle maailma ning 5SP selle sama relva tsiviilversioon.

Rambo isa laskmispakett ei kõlaks kuigi usutavalt, kui sellel puuduks korralik algus ja lõpp.

Paketi stardijoonel ootab snaipripüss NA 308 – AR-tüüpi vintpüss. Me ei liialda, kui ütleme, et Rambo filmid kubisesid AR-tüüpi relvadest. Meie vaatasime oma AR-tüüpi relvad üle ning valisime siia Nord Armsi NA 308. Miks? Tegemist on meie relvaperekonna ühe uuema liikmega ning kui meil juba paketis on olemas tõelised klassikud ja vanad-kalad siis soovisime siia kõrvale tuua nö nooremat verd. NA 308 on Eesti relvatootja Nord Armsi järjekordne kaunitar – nagu nad ise ütlevad – Meistrite poolt kujundatud, professionaalidele loodud! Seega kinnitame, et tegemist on maailmaklassist relvaga, millest laskmine on nauditav ja elevust tekitav. Paketi lõpetame samuti vana hea klassikuga – Winchesteri 12cal pumppüss. See on tõsiselt üks korraliku pauku tegev relv, mis paljude pakettide lõppu sobib nagu valatult. Pumppüssid Ameerika filmides on nagu „Viimne reliikvia“ Eesti Vabariigi aastapäeval – alati olemas. Ja usume ka meie, et pumppüss annab mõnusa viimase lihvi sellele adrenaliinist pakatavale paketile.

 

“Minu isa on Rambo” laskmispakett sisaldab:

 

  • Püstol SigSauer 1911 (kaliiber .45)  – 8 lasku
  • Heckler & Kock 5SP (kaliiber 9×19) – 15 lasku
  • Kalašnikov (7,62×39) – 10 lasku
  • Pumppüss Winchester (kaliiber 12) – 5 lasku
  • AR tüüpi poolautomaatne  snaiper NA308 (kaliiber .308) – 5 lasku

 

Kokku: 43 lasku

INIMESTE ARV: 1
KESTVUS: ca 1h

HIND: 85€ – KUNI 01.11.2020 ON VÕIMALIK PAKETTI SOETADA SOODUSHINNAGA 65€!!!

 

Saadaval ka kinkekaardina – leiad selle siit!

 

Kohapeal tutvustavad ohutustehnikat ja relvi Tondi Lasketiiru instruktorid. Kogu tegevus toimub instruktorite juhendamisel.

 

Broneerimine ja lisainfo: 

Telefonil: +372 555 85 416
Meil: sale@laskmine.ee

 

Laskmispaketi saab broneerida ajavahemikul 12.oktoober – 08.november 2020!

 

 


 

Lisaks sellele paketile on meie isadepäeva kampaanias ootamas ka “Isaga Lasketiiru” laskmispakett – lisainfo siin.

 


 

Tondi Lasketiiru Relvade- ja Taktikaõppekeskus pakub Sulle erinevaid koolitusi. Meil saad osaleda nii relvaloa kui esmaabiandja koolitusel. Samuti on olemas erinevad praktilised relvakoolitused – IPSC, relvakäsitsemine jne. Vaata koolitusi siit!