Esmaabiandja koolitus (16h)

100 
- +

This product comes with the following vouchers:

 • Kinkekaart summas 70 

Esmaabiandja koolitus (16h) kinkekaardina kehtib kasutamiseks ühe aasta!

 

Esmaabiandja koolitus (16h) Tondi Lasketiirus toimub osalisel distantsõppel. Teoorialoengud toimuvad ZOOM keskkonnas videosilla vahendusel ning e-õppe keskkonnas iseseisvalt korrates ning testi lahendades. Praktiline osa koolitusest toimub Tondi Lasketiirus. Esmaabiandja koolitus on sobilik nii ettevõtete esmaabi andjatele, juhiloa ja relvaloa taotlejale kui ka lapsehoidjatele, kasvatajatele, noorsootöötajatele, treeneritele jt elukutsetele, kus esmaabikoolitus on kohustuslik ja vajalik. Koolituse läbinud isikutele väljastatakse tõend. Tõend on kehtiv PPA’s, ARK’is, Tööinspektsioonis jt asutuses ning see saadetakse digiallkirjastatult õppuri meiliaadressile nädala jooksul peale praktika läbimist. Koolituse eesmärgiks on anda edasi põhiteadmised ja praktilised oskused õnnetusjuhtumi korral ning elupäästva esmaabi andmiseks.

 

Esmaabiandja koolitus sisaldab (Akadeemilised tunnid): 

3 õhtul teooriaõpe ZOOM keskkonnas ja e-õppe keskkonnas iseseisvat õpet ning testi lahendamist

Praktiline õpe Tondi Lasketiirus

 

Koolituse läbinud isikutele väljastatakse tõend. Tõend on kehtiv PPA’s, ARK’is, Tööinspektsioonist jt asutustes.

 

Koolitaja: Marju Peärnberg

Tervishoiutöötaja reg. nr N06341

 

Koolituse eesmärgiks on anda edasi põhiteadmised ja praktilised oskused õnnetusjuhtumi korral ning elupäästva esmaabi andmiseks.

 

Koolitusega tutvu siin!

 

 

Esmaabikoolituse teemad:

 • Õnnetusolukorra hindamine; õnnetusolukorras tegutsemine (sh toimetulek paanikaga) ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sh kannatanud asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välistes tingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine.
 • Eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sh infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral).
 • Esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine (sealhulgas elustamisaparaadi AED kasutamine).
 • Esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused, sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamine, haavade sidumise võtted ja reeglid, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sealhulgas nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised, silmakahjustused.
 • Esmaabi uppumise, mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral.
 • Meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine.
 • Esmaabi äkilise haigestumise (näiteks epilepsiahoog, diabeetiline kooma, anafülaktiline šokk, minestus, astmahoog, kõhuvalu) korral.
 • Esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal.

 

Esmaabiandja koolituse osaleja lõppväljund:

 • Oskab hinnata kannatanu seisundit ja valida esmaabi andmise taktika.
 • Oskab kasutada õigeid elustamisvõtteid.
 • Oskab peatada verejooksu ja aidata šokis kannatanut.
 • Teab luumurdudega kaasnevaid ohtusid ja oskab fikseerida kannatanud liigest.
 • Oskab anda abi mürgistuse, söövituse, põletuse ja külmakahjustuse korral.
 • Oskab arvestada esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega.

 

Esmaabiandja koolitus (16h) kinkekaardina – nagu kõik teised Tondi Lasketiiru kinkekaardid kehtib ka see 1 aasta.

Esmaabiandja koolituse kinkekaarti saad kasutada ka esmaabiandja veebikursuse läbimiseks. Veebikursuse ülevaate leiad siit