Tingimused

Tondi Lasketiiru kasutaja- ja klienditingimused

Eesmärk:
1.1. Käesoleva Kasutaja- ja klienditingimuste eesmärgiks on sätestada Lasketiiru kasutajalepingu põhimõtted Lasketiiru teenuseid kasutava Kliendi suhtes.
1.2. Kasutaja- ja klienditingimused kohalduvad Külastuskaardi ja ühekordse teenuse ostmisel sõlmitavale lepingule.

Põhimõisted:
2.1. Kasutaja- ja klienditingimustes kasutatakse alltoodud mõisteid järgnevas tähenduses:
2.1.1. „Broneerimisreeglid“ – kasutaja- ja klienditingimuste osa, mis sätestab teenuse ostmisel eelregistreerimise korra ja tingimused;
2.1.2. „Lasketiir“ – teenusepakkuja Tondi Lasketiir OÜ;
2.1.3. „Klient“ – Külastuskaardi või ühekordse teenuse ostmise alusel Lasketiiru teenuseid kasutav isik;
2.1.4. „Külastuskaart“ – Lasketiiru mitmekorra kaart püsikliendile;
2.1.5. „Laskepakett“ – Lasketiiru poolt pakutav teenus, millega seotud õigused teenuse kasutamiseks on määratletud Hinnakirjas ning toodud Lasketiiru kodulehel.
2.1.6. „Kasutaja-ja klienditingimused“ – käesolevad kasutaja- ja klienditingimused, mis kehtivad nii Külastukaardi kui ühekordse teenuse ostmise korral Lasketiiru teenuseid kasutavale Kliendile.

Lasketiiru kasutamine
3.1. Kliendil on õigus kasutada Lasketiiru ja selles pakutavaid teenuseid vastavalt oma Laskepaketile sätestatud tingimustel või vastavalt Külastuskaardile kehtivatele tingimustele. Klient järgib Lasketiiru kasutamisel Lasketiiru personali juhiseid.
3.2. Lasketiirus osutavad teenuseid ainult Lasketiiru poolt volitatud isikud. Kliendil on keelatud osutada Lasketiirus mistahes teenuseid kolmandatele isikutele ilma Lasketiiru kirjaliku nõusolekuta.
3.3. Lasketiiru võivad kasutada isikud alates 16.eluaastast. 12-15aastased (k.a.) isikud kasutavad Lasketiiru vaid koos täisealise isikuga ja/või nõusolekuga (nt Laskepaketid „Juunior ja Seenior“, „Laste Sünnipäev“ või „Noorte Sünnipäev“). Alla 12-aastastel isikutel ei ole lubatud Lasketiiru kasutada.
3.4. Klient pääseb Lasketiiru varasema broneeringu alusel. Lasketiirul on õigus nõuda isikuttõendava dokumendi ettenäitamist varasema broneeringu kinnitamiseks ja/või Kliendi vanuse kinnitamiseks.
3.5. Kui Kliendil ei ole võimalik varasemalt broneeritud ajal Lasketiiru poolt pakutavat teenust kasutada, peab ta oma broneeringu „Broneerimisreeglites“ sätestatud korras tühistama.
3.6. Broneeringut mitte omaval Kliendil on võimalik Lasketiiru poolt pakutavaid teenuseid kasutada vaid vabade aegade olemasolul.
3.7. Lasketiirul on igal ajal õigus teha Laskepakettides ja teistes pakutavates teenustes muudatusi.
3.8. Erakorralistel või Lasketiirust mitteolenevatel põhjustel (nt instruktori haigestumisel, pommiohu, tulekahju, õnnetusjuhtumi, nende ohu vms korral), on Lasketiirul õigus varasemalt teenuse kasutamiseks broneeritud ajad üles öelda või piirata teenuse kasutamisvõimalusi. Sellest teavitatakse Klienti esimesel võimalusel.
3.9. Lasketiiru personal nõustab ja juhendab Klienti pakutavate teenuste, sh seadmete kasutamisega seonduvates küsimustes ning hoiab kasutatavad seadmed töökorras. Klient kasutab seadmeid vastavalt nende kasutusotstarbele ja Lasketiiru personalilt saadud instruktsioonidele.
3.10. Klient käitub Lasketiirus headele kommetele vastavalt ning suhtub Lasketiirus asuvasse varasse heaperemehelikult. Lasketiirus ei ole lubatud suitsetamine ega alkoholi või mõnuainete tarbimine. Lasketiiru ei lubata lemmikloomi. Lasketiiru personalil on õigus mis tahes eelnevat kohustust või reeglit eirav Klient ajutiselt Lasketiirust kõrvaldada või esitada kahjunõue.

Ostu- ja müügitingimused
4.1. Lasketiiru Klient tasub Lasketiirule teenuse eest arve alusel vastavalt hinnakirjas sätestatud tasude suurusele. Lasketiirus kohapeal on teenuse eest võimalik maksta sularahas või pangakaardiga. Lasketiiru kodulehel on võimalus aja broneerimisel tasuda pangalingi kaudu.
4.2. Lepingujärgse mistahes tasu maksmisega viivitamise korral on Lasketiirul õigus nõuda viivist 0.15% tasumisele kuuluvast summast päevas iga maksega viivitatud päeva eest kuni võlgnetava summa täieliku tasumiseni.
4.3. Lasketiirul on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:
– kaup on laost otsa saanud;
– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
– kui Klient ei vasta Lasketiiru poolt kehtestatud tingimustele.
4.4. Kui Lasketiirul ei ole võimalik tellimust täita, võtab Lasketiir Kliendiga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui Klient on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.
4.5. Lasketiiru tarnepartner on Itella Estonia OÜ (Itella SmartPost). Maksimaalne tarneaeg on 8 tööpäeva. Tellitud toode edastatakse pakiautomaadi teenuse kaudu.


Maksmine
5.1. Lasketiiru veebipoes müüdavate toodete hinnad on toodud Eurodes ilma transpordikuluta. Käibemaksu ei lisandu. Hinnad veebipoes ja müügisalongis Tallinnas võivad erineda.
5.2. Maksta saab Swedbanki, SEB Panga, LHV panga, Luminor, Pocopay ja Coop Panga internetipanga kaudu. Samuti Paypal’i äpi kaudu.
5.3. Peale tellimuse esitamist klikkige soovitud panga lingile, mis suunab Teid valitud internetipanka. Sisestage oma kasutajatunnus ja paroolid ning sisenege internetipanka. Internetipangas näete juba täidetud maksekorraldust, kus on kirjas summa, mis kuulub tasumisele ostetud toodete või teenuste eest. Kinnitage või tühistage maksekorraldus.
5.4. Pärast makse sooritamist palume mitte sulgeda brauseri akent, vaid vajutada nuppu TAGASI KAUPMEHE JUURDE, mis juhatab Teid tagasi Lasketiiru e-poodi. Näete kinnitust oma makse sooritamise kohta, mis saadetakse ka Teie meiliaadressile.
5.5. Lasketiiru e-poes tellimust vormistades ning makset sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud ja nõustub Kasutaja- ja klienditingimustega.
5.6. Ostude eest on võimalik tasuda ka pangaülekandega ja võtta kauba vastu Kliendi poolt valitud aadressil. Selleks tuleb makseviisiks valida „Arvega“ ning peale ostu sooritamist, tuleb Kliendi e-posti arve. Arvel on leitav tellitud teenuste nimekiri, tellimuse number ning arve maksmiseks vajalikud rekvisiidid. Peale tellimuse eest tasumist ning ülekande laekumist Lasketiiru pangakontole, väljastatakse kaup Kliendi poolt valitud aadressile.
5.7. Kliendi nõustamiseks ja lisainfo saamiseks on avatud veebipoe klienditugi e-posti teel sale@laskmine.ee või telefonil +372 5558 5416 (E-R 12.00–20.00, L-P 12.00 – 18.00)

Privaatsuspoliitika
6.1. Lasketiir vastutab Kliendi isikuandmete eest, mis esitatakse ostude sooritamisel ning neid kasutatakse vaid tellimuse täitmisel ja kliendisuhte hoidmisel.
6.2. Lasketiir edastab maskete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja maksekeskus AS-le.
6.3. Kliendi esitatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohaletoimetamiseks Teie nime, telefoninumbrit ning kohaletoimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.
6.4. Lasketiir jätab endale õiguse saata Kliendile informatsiooni uute pakkumiste kohta.
6.6. Kliendil on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi Lasketiiru poolt saadetavaid pakkumisi ning nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist või seni kogutud andmete kustutamist Lasketiiru andmebaasist.
6.7. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest sätestatust on Lasketiirul Kliendi nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poe kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus:
– saata Kliendile e- poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on e- poe kasutajate turvalisuse huvides;
– säilitada Kliendi paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud Kliendi tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida Klient sessiooni käigus ei lõpetanud.
6.8. Kliendil on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates Lasketiirule vastavasisulise e- maili või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e- postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

Broneerimisreeglid
7.1. Broneerides teenuse aja Lasketiiru kodulehelt, tasub klient teenuse eest koheselt vastavalt hinnakirjas sätestatud tasu suurusele.
7.2. Broneeringu tühistamisel tuleb Lasketiiru teavitada 24 tundi ette. Kui klient ei teata broneeringu tühistamisest 24 tundi ette või jätab broneeritud ajaks kohale ilmumata, on Lasketiirul õigus jätta teenuse eest makstud tasu tagastamata.
7.3. Lasketiir peab tagama Kliendile broneeritud teenuse toimumise selleks kokkulepitud ajal. Vastasel juhul peab Lasketiir teavitama klienti vähemalt 24 tundi ette, leidma Kliendile järgmise sobiva aja teenuse osutamiseks või tagastama teenuse eest tasutud summa.

Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine
8.1. Kasutaja- ja klienditingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad osapooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
8.2. Kõik Kasutaja- ja klienditingimustest tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel ja kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

Konfidentsiaalsus ja isikuandmete töötlemine
9.1. Lasketiir vastutab kliendi isikuandmete eest, mis esitatakse ostude sooritamisel ning neid kasutatakse vaid tellimuse täitmisel ja kliendisuhte hoidmisel.
9.2. Kliendi esitatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
9.3. Lasketiir jätab endale õiguse saata Kliendile informatsiooni uute pakkumiste kohta.
9.4. Kliendil on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi Lasketiiru poolt saadetavaid pakkumisi ning nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist või seni kogutud andmete kustutamist Lasketiiru andmebaasist.
9.5. Lasketiir töötleb Kliendi isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruses ja muudes kohalduvatesõigusaktides sätestatud nõuete kohaselt.

Lõppsätted
10.1. Lasketiirul on õigus läbi viia kampaaniaid, mille käigus antavad soodustused kehtivad ainult kampaaniatingimustes määratud ajavahemikul ning laienevad vaid isikutele, kes vastavad kampaaniatingimustes toodud määrustele.


Sulge

Korduma Kippuvad Küsimused

Kus Relvade ja Taktikaõppekeskus asub?

Asume DONTE hoovi peal, kõrge punase maja -1 korrusel. Sissepääs on hoovi poolt

 

Milliste ühistrantsportidega on võimalus tulla  Tallinna kesklinnast Relvade ja Taktikaõppekeskusesse?

a.    Trammid nr. 3 ja 4, peatus “Tondi”
b.    Bussid nr. 5, 18, 36, peatus “Kalev”
c.    Takso

 

Mis on SLICE?

SLICE makseviis võimaldab 75-800€ ostude eest tasuda kolmes võrdses osas intressi ja teenustasude vabalt. Sa ei maksa sentigi rohkem kui on toote tegelik maksumus! SLICE makseviisi saad valida ostmise viimases etapis ehk kassa lehel ja seda juhul kui ostu summa jääb vahemikku 75-800 eurot. Esimese osamakse teed alles kuu pärast ostu sooritamist ja teise ning kolmanda makse sellele järgnevatel kuudel. SLICE makseviisiga tasumine on kiire ja mugav. Ostu kinnitamine toimub vaid mõne hetkega ja pole vaja sõlmida krediidilepingut. SLICE makseviisiga tasumise võimalus on märgitud iga toote juures SLICE’i logoga!

Teenust pakub Inbank AS

Sulge
et

Laskmispakett Eriüksuslane – taktikaline laskmine julgetele!

Laskmispakett Eriüksuslane – taktikaline laskmine julgetele!

29.09.2020

Me ei ütle, et laskmispakett Eriüksuslane on mõeldud ainult neile, kes juba mitmeid kümneid kordi lasketiirus on käinud. Kuid kui Sa oled seda teinud ja relvast on juba saanud Sinu naturaalne käepikendus, siis see pakett suudab Sind kindlasti üllatada.

 

Et saaksid tunda end kui tõeline eriüksuslane, oleme paketti toonud suure valiku relvasid, mille hulgast valides Sa endale täpselt meelepärase paketi kokku saad panna. (Valikud toodud allpool.) Vanadele tuttavatele lisaks, oleme Sinu rõõmuks valikusse lisanud äsja Tondi Lasketiiru kolinud ja end mugavalt sisse seadnud relvi. Lisaks, võimaldab laskmispakett Eriüksuslane laskmist erinevatelt distantsidelt ning laskepositsioonidelt. Lisanduvad ka varjed, märgid ja avad, mis annavad Sulle võimaluse ennast tõestada ja oma oskusi lihvida. Oleme oma raja ülesehitanud selliselt, et väljakutse oleks atraktiivne.

 

Laskmispakett Eriüksuslane – Millised relvad on valikus?

 

Kokku oleme loonud 5 kategooriat – püstolid, püstolkuulipilduja, AR-tüüpi ründerelv, sniper ja pumppüss. 9×19 püstolite valik on kõige suurem – seega anname Sulle võimaluse valida 2 relva. Ise valid, kas soovid võrrelda omavahel erinevaid Glock’i tüüpe või paned joonele Heckler&Koch vs Sig-Sauer käsirelvad. Igal juhul on Sul võimalus lasta neist erinevates suundades ning oma täpsus liikumise pealt proovile panna.

 

Laskmispakett Eriüksuslane

Sig-Sauer P226 pidi esialgu hakkama asendama USA vägedes kasutusel olnud Colt 1911 mudelit. Läbi erinevate testimiste, tunnistati, et P226 on küll väga hea, kuid pidi siiski alla vanduma Itaalia relvale Beretta M92F. Põhjus, nagu tihti peale ikka, oli raha. Küll aga leidis P266 omale koha erivägede juures ja nii on ta jätkuvalt aktiivses kasutuses nii SWAT, FBI ja Navy Seal üksustes ning brittide SAS üksuses. Just US Navy Seals oli see, kes esialgu kasutusse võetud Beretta peagi Sig-Sauer P226’e vastu välja vahetas, kuna esimese töös esines tõrkeid.

 

“Ajalooliselt puudusid Glock 1 kuni Glock 16 mudelid. Glock 17 mudelinumber tuleneb tootest, mis on ettevõtte seitsmeteistkümnes patent. See mudel on maailmas enimkasutatud korrakaitsepüstol ja seda on soosinud mõned eriüksuste üksused, sealhulgas Poola JW Grom ja Iisraeli Shayetet 13.”

 

Kasutades turureaktsiooni oma varasematele poolautomaatsetele P88 ja P99 püstolitele, kujundasid Waltheri insenerid oma praegusest vundamendist järeltulija, integreerides täiustatud päästikufunktsiooni muudetud haarde, raami ja slaidikombinatsiooniga. Tulemuseks on Waltheri “PPQ“, mis, kui see jääb teie eelarve piiridesse, moodustab kindla ja usaldusväärse Waltheri nime väärilise polümeerist käsirelva. Kasutavad: Saksamaa, Taiwan ja USA.

 

Püstolkuulipildujate valikus on 5 relva.

Püstolkuulipildujate võlu seisneb nende kompaktsuses ja täpsuses. Kuna relv on kompaktne, on sellega ringi liikumine sujuvam. Relva õlas hoides oled võimaliku ohu suhtes alati valmis ning saad mugavamalt manööverdada ruumist-ruumi liikudes. Nende samade omaduste tõttu on nii mõnigi meie valikus olevaist relvadest saanud osa erinevatest action-filmidest või seriaalidest. Beretta Cx4 Storm – Resident Evil; BT APC 9 – Kingsman: The Secret Service; CZ Scorpion EVO 3 – John Wick 3, American Assassin, The Walking Dead jne. Meie taktikalisel rajal saad järgi proovida, kuidas sedatüüpi relva käes on hoida, milline on tagasilöök ning kuidas sellega ringi liikuda.

 

Eriüksuslane

Meie paketivalikus olev Heckler & Koch 5SP on populaarse HK MP5 tsiviilkäibeks kohaldatud mudel.

“Üks populaarsemaid püstolkuulipildujaid maailmas, Heckler & Koch HK MP5 (“Maschinenpistole 5″), saavutas oma edu Külma Sõja viimasteil aastatel. Antud tüübi võtsid kasutusele mitmed erivägede rühmad. Relv tagas ülima kindluse lähitegevuses ning Saksamaa relvatootja saavutas sellega turuedu. Relv on loodud 1960.aastail ja on jätkuvalt kasutuses ka tänasel päeval. Olgugi, et Heckler & Koch on sellest ajast turule toonud kaasaegsema ja kergekaalulise HK UMP mudeli. MP5 sai enamiku Põhja-Ameerika ning Euroopa erivägede rühmade ja politsei jaoks loogiliseks relvaks. See osutus äärmiselt edukaks lähikontaktis inimese peatamiseks ja seda kasutavad US Navy SEALs, Saksamaa GSG9 ja Briti SAS’i üksused.”

 

2001. aastal tutvustas Ceska Zbrojovka seeria “Scorpion EVO3” abil modernset ja kompaktset automaati, mis oli loodud 9x19mm Parabellum püstolikasseti jaoks. Tüüp kasutab põhilist tagasilöögisüsteemi, mis võimaldab pool-, kolmevoorulist ja täisautomaatset tulerežiimi. Kui kriitilised komponendid on valmistatud vastupidavatest metallidest, siis kergema lõpptoote saamiseks on võimaluse korral kasutatud kergeid polümeere. Juhtnupud on igat tüüpi kasutajate jaoks kohaldatavad. Scorpion EVO3 A1 kasutajate hulka kuuluvad Tšehhi Vabariigi politsei ja sõjavägi ning Egiptuse politseijõud. Scorpion EVO3 S1 on mõeldud tsiviilturgudele ja sellel on poolautomaatne laskmissüsteem.

 

Beretta Cx4 Storm on Beretta Mx4 Storm põhjal tsiviilkäibele kohaldatud mudel. Beretta Mx4 Storm’i on tellinud India (piirivalve), Itaalia (merevägi), Liibüa, Portugali ja Venezuela (rahvuskaart) valitsused. Praktikas on see relv juba täpsuse, kompaktsuse ja usaldusväärsuse tõttu pälvinud erinevate valitsusvägede usalduse kogu maailmas – see on saavutus, arvestades iga kliendi käsutuses olevate automaatide võimalusi.

 

Kui eelnevad relvad juba vaatamisest Sul adrenaliini vaikselt surisema panid, siis nüüd liigume edasi suuremate ja võimsamate relvade juurde.

Sig-Sauer M400 ja Nord Arms NA 223. Sig Sauerist on saanud USA tulirelvade tööstuse juht. Ettevõte toodab ühe hiti teise järel nii äri-, korrakaitse- ja sõjatööstuses ning erand ei ole ka M400. Sig Sauer M400 on taktikaline poolautomaatne vintrelv, mis on mõeldud kasutamiseks nii õiguskaitseorganites kui ka spordivaldkonnas (IPSC). Tegemist on väga täpse relvaga, mille nitriitidega töödeldud relvaraud tagab maksimaalse vastupidavuse. Kirjutasime temast ka siin. Nord Arms NA-223 on AR15 tüüpi vintpüss, mis on mõeldud IPSC võistlustel osalemiseks, aga sobib ka täpsuslaskmiseks, jahiks jne. Relv on disainitud ja komplekteeritud Eestis vintpüssi praktikal-laskjate Euroopa meistrite poolt. Mõlemad relvad pakuvad kindlasti elamuse – on Sinu valida, kumbaga Sa end proovile paned!

 

Eriüksuslane

 

Tondi Lasketiiru täpsuspüsside hulgast saad samuti valida kahe relva vahel.

Täpsuspüss ootab sind Eriüksuslase raja alguses. Saad rahulikult sisse ja välja hingata veel enne kui ülejäänud rada Sul adrenaliini lõplikult põhja lööb. Remington on meie relvaarsenalis juba vana tegija. See konkreetne isend on erilahendusena kokku pandud relv, mille süsteem pärineb Remington 700’lt. Parim relv täpse lasu sooritamiseks. Nord Armsi NA 308 on AR15 tüüpi vintpüss, mis on mõeldud IPSC vintpüssivõistlustel osalemiseks, kuid sobib ka pikemalt distantsilt täpsuslaskmiseks, suuruluki jahiks jne. Tondi Lasketiirus ootab sind optilisesihikuga varustatud eksemplar, millega oma snaiprioskused proovile saad panna. Ka NA 308 kohta kirjutasime pikema tutvustuse ja saad seda lugeda siin.

 

Täpsuspüss.snaiper

 

 

Ja palju Sul ikka pumppüssi valikutesse lisa on vaja, kui on üks, mis korralikult kõmistab?

Laskmispakett Eriüksuslane lõpetab raja tõelise maiuspalaga – Winchesteri pumppüss! Kujuta ette, kuidas Sa oled terve raja erinevate relvadega oma adrenaliinitaset muudkui tõstnud ja tõstnud ning nüüd oleks vaja teha üks korralik finaal? Pumppüss on täpselt see õige asi, millega oma seiklusele selleks korraks punkt panna. Ei, mitte punkt… Viis hüüumärki hoopis! Kas kujutad juba ette seda häält, kui lased ja laed relva uuesti? Maagiline!

pumppüss

Selgitame välja, kas peale jääd Sina või meie rada!

Kohapeal tutvustavad relvi ja rada meie instruktorid. Nad on valmis vastama kõikidele Sinu küsimustele ja hoolitsevad selle eest, et Sinu seiklus ladusalt läheks. Seega oled Sa valmis unustamatuks kogemuseks? Meie oleme!

Tule ja pane ennast proovile!

Info ja broneerimine lasketiiru: sale@laskmine.ee või +372 555 85 416

 


 

Laskmispakett Eriüksuslane nagu ka mitmed meie teised paketid on saadaval ka kinkekaardina! Vaata neid lähemalt juba siit

Tondi Lasketiiru Relvade- ja Taktikaõppekeskus pakub Sulle erinevaid koolitusi. Meil saad osaleda nii relvaloa kui esmaabiandja koolitusel. Samuti on olemas erinevad praktilised relvakoolitused – IPSC, relvakäsitsemine jne. Vaata koolitusi siit! Ka osad meie koolitused on saadaval kinkekaartidena!