Terms and conditions

Tondi Lasketiiru kasutaja- ja klienditingimused

Eesmärk:
1.1. Käesoleva Kasutaja- ja klienditingimuste eesmärgiks on sätestada Lasketiiru kasutajalepingu põhimõtted Lasketiiru teenuseid kasutava Kliendi suhtes.
1.2. Kasutaja- ja klienditingimused kohalduvad Külastuskaardi ja ühekordse teenuse ostmisel sõlmitavale lepingule.

Põhimõisted:
2.1. Kasutaja- ja klienditingimustes kasutatakse alltoodud mõisteid järgnevas tähenduses:
2.1.1. „Broneerimisreeglid“ – kasutaja- ja klienditingimuste osa, mis sätestab teenuse ostmisel eelregistreerimise korra ja tingimused;
2.1.2. „Lasketiir“ – teenusepakkuja Tondi Lasketiir OÜ;
2.1.3. „Klient“ – Külastuskaardi või ühekordse teenuse ostmise alusel Lasketiiru teenuseid kasutav isik;
2.1.4. „Külastuskaart“ – Lasketiiru mitmekorra kaart püsikliendile;
2.1.5. „Laskepakett“ – Lasketiiru poolt pakutav teenus, millega seotud õigused teenuse kasutamiseks on määratletud Hinnakirjas ning toodud Lasketiiru kodulehel.
2.1.6. „Kasutaja-ja klienditingimused“ – käesolevad kasutaja- ja klienditingimused, mis kehtivad nii Külastukaardi kui ühekordse teenuse ostmise korral Lasketiiru teenuseid kasutavale Kliendile.

Lasketiiru kasutamine
3.1. Kliendil on õigus kasutada Lasketiiru ja selles pakutavaid teenuseid vastavalt oma Laskepaketile sätestatud tingimustel või vastavalt Külastuskaardile kehtivatele tingimustele. Klient järgib Lasketiiru kasutamisel Lasketiiru personali juhiseid.
3.2. Lasketiirus osutavad teenuseid ainult Lasketiiru poolt volitatud isikud. Kliendil on keelatud osutada Lasketiirus mistahes teenuseid kolmandatele isikutele ilma Lasketiiru kirjaliku nõusolekuta.
3.3. Lasketiiru võivad kasutada isikud alates 16.eluaastast. 12-15aastased (k.a.) isikud kasutavad Lasketiiru vaid koos täisealise isikuga ja/või nõusolekuga (nt Laskepaketid „Juunior ja Seenior“, „Laste Sünnipäev“ või „Noorte Sünnipäev“). Alla 12-aastastel isikutel ei ole lubatud Lasketiiru kasutada.
3.4. Klient pääseb Lasketiiru varasema broneeringu alusel. Lasketiirul on õigus nõuda isikuttõendava dokumendi ettenäitamist varasema broneeringu kinnitamiseks ja/või Kliendi vanuse kinnitamiseks.
3.5. Kui Kliendil ei ole võimalik varasemalt broneeritud ajal Lasketiiru poolt pakutavat teenust kasutada, peab ta oma broneeringu „Broneerimisreeglites“ sätestatud korras tühistama.
3.6. Broneeringut mitte omaval Kliendil on võimalik Lasketiiru poolt pakutavaid teenuseid kasutada vaid vabade aegade olemasolul.
3.7. Lasketiirul on igal ajal õigus teha Laskepakettides ja teistes pakutavates teenustes muudatusi.
3.8. Erakorralistel või Lasketiirust mitteolenevatel põhjustel (nt instruktori haigestumisel, pommiohu, tulekahju, õnnetusjuhtumi, nende ohu vms korral), on Lasketiirul õigus varasemalt teenuse kasutamiseks broneeritud ajad üles öelda või piirata teenuse kasutamisvõimalusi. Sellest teavitatakse Klienti esimesel võimalusel.
3.9. Lasketiiru personal nõustab ja juhendab Klienti pakutavate teenuste, sh seadmete kasutamisega seonduvates küsimustes ning hoiab kasutatavad seadmed töökorras. Klient kasutab seadmeid vastavalt nende kasutusotstarbele ja Lasketiiru personalilt saadud instruktsioonidele.
3.10. Klient käitub Lasketiirus headele kommetele vastavalt ning suhtub Lasketiirus asuvasse varasse heaperemehelikult. Lasketiirus ei ole lubatud suitsetamine ega alkoholi või mõnuainete tarbimine. Lasketiiru ei lubata lemmikloomi. Lasketiiru personalil on õigus mis tahes eelnevat kohustust või reeglit eirav Klient ajutiselt Lasketiirust kõrvaldada või esitada kahjunõue.

Ostu- ja müügitingimused
4.1. Lasketiiru Klient tasub Lasketiirule teenuse eest arve alusel vastavalt hinnakirjas sätestatud tasude suurusele. Lasketiirus kohapeal on teenuse eest võimalik maksta sularahas või pangakaardiga. Lasketiiru kodulehel on võimalus aja broneerimisel tasuda pangalingi kaudu.
4.2. Lepingujärgse mistahes tasu maksmisega viivitamise korral on Lasketiirul õigus nõuda viivist 0.15% tasumisele kuuluvast summast päevas iga maksega viivitatud päeva eest kuni võlgnetava summa täieliku tasumiseni.
4.3. Lasketiirul on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:
– kaup on laost otsa saanud;
– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
– kui Klient ei vasta Lasketiiru poolt kehtestatud tingimustele.
4.4. Kui Lasketiirul ei ole võimalik tellimust täita, võtab Lasketiir Kliendiga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui Klient on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.
4.5. Lasketiiru tarnepartner on Itella Estonia OÜ (Itella SmartPost). Maksimaalne tarneaeg on 8 tööpäeva. Tellitud toode edastatakse pakiautomaadi teenuse kaudu.


Maksmine
5.1. Lasketiiru veebipoes müüdavate toodete hinnad on toodud Eurodes ilma transpordikuluta. Käibemaksu ei lisandu. Hinnad veebipoes ja müügisalongis Tallinnas võivad erineda.
5.2. Maksta saab Swedbanki, SEB Panga, LHV panga, Luminor, Pocopay ja Coop Panga internetipanga kaudu. Samuti Paypal’i äpi kaudu.
5.3. Peale tellimuse esitamist klikkige soovitud panga lingile, mis suunab Teid valitud internetipanka. Sisestage oma kasutajatunnus ja paroolid ning sisenege internetipanka. Internetipangas näete juba täidetud maksekorraldust, kus on kirjas summa, mis kuulub tasumisele ostetud toodete või teenuste eest. Kinnitage või tühistage maksekorraldus.
5.4. Pärast makse sooritamist palume mitte sulgeda brauseri akent, vaid vajutada nuppu TAGASI KAUPMEHE JUURDE, mis juhatab Teid tagasi Lasketiiru e-poodi. Näete kinnitust oma makse sooritamise kohta, mis saadetakse ka Teie meiliaadressile.
5.5. Lasketiiru e-poes tellimust vormistades ning makset sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud ja nõustub Kasutaja- ja klienditingimustega.
5.6. Ostude eest on võimalik tasuda ka pangaülekandega ja võtta kauba vastu Kliendi poolt valitud aadressil. Selleks tuleb makseviisiks valida „Arvega“ ning peale ostu sooritamist, tuleb Kliendi e-posti arve. Arvel on leitav tellitud teenuste nimekiri, tellimuse number ning arve maksmiseks vajalikud rekvisiidid. Peale tellimuse eest tasumist ning ülekande laekumist Lasketiiru pangakontole, väljastatakse kaup Kliendi poolt valitud aadressile.
5.7. Kliendi nõustamiseks ja lisainfo saamiseks on avatud veebipoe klienditugi e-posti teel sale@laskmine.ee või telefonil +372 5558 5416 (E-R 12.00–20.00, L-P 12.00 – 18.00)

Privaatsuspoliitika
6.1. Lasketiir vastutab Kliendi isikuandmete eest, mis esitatakse ostude sooritamisel ning neid kasutatakse vaid tellimuse täitmisel ja kliendisuhte hoidmisel.
6.2. Lasketiir edastab maskete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja maksekeskus AS-le.
6.3. Kliendi esitatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohaletoimetamiseks Teie nime, telefoninumbrit ning kohaletoimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.
6.4. Lasketiir jätab endale õiguse saata Kliendile informatsiooni uute pakkumiste kohta.
6.6. Kliendil on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi Lasketiiru poolt saadetavaid pakkumisi ning nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist või seni kogutud andmete kustutamist Lasketiiru andmebaasist.
6.7. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest sätestatust on Lasketiirul Kliendi nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poe kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus:
– saata Kliendile e- poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on e- poe kasutajate turvalisuse huvides;
– säilitada Kliendi paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud Kliendi tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida Klient sessiooni käigus ei lõpetanud.
6.8. Kliendil on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates Lasketiirule vastavasisulise e- maili või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e- postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

Broneerimisreeglid
7.1. Broneerides teenuse aja Lasketiiru kodulehelt, tasub klient teenuse eest koheselt vastavalt hinnakirjas sätestatud tasu suurusele.
7.2. Broneeringu tühistamisel tuleb Lasketiiru teavitada 24 tundi ette. Kui klient ei teata broneeringu tühistamisest 24 tundi ette või jätab broneeritud ajaks kohale ilmumata, on Lasketiirul õigus jätta teenuse eest makstud tasu tagastamata.
7.3. Lasketiir peab tagama Kliendile broneeritud teenuse toimumise selleks kokkulepitud ajal. Vastasel juhul peab Lasketiir teavitama klienti vähemalt 24 tundi ette, leidma Kliendile järgmise sobiva aja teenuse osutamiseks või tagastama teenuse eest tasutud summa.

Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine
8.1. Kasutaja- ja klienditingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad osapooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
8.2. Kõik Kasutaja- ja klienditingimustest tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel ja kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

Konfidentsiaalsus ja isikuandmete töötlemine
9.1. Lasketiir vastutab kliendi isikuandmete eest, mis esitatakse ostude sooritamisel ning neid kasutatakse vaid tellimuse täitmisel ja kliendisuhte hoidmisel.
9.2. Kliendi esitatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
9.3. Lasketiir jätab endale õiguse saata Kliendile informatsiooni uute pakkumiste kohta.
9.4. Kliendil on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi Lasketiiru poolt saadetavaid pakkumisi ning nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist või seni kogutud andmete kustutamist Lasketiiru andmebaasist.
9.5. Lasketiir töötleb Kliendi isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruses ja muudes kohalduvatesõigusaktides sätestatud nõuete kohaselt.

Lõppsätted
10.1. Lasketiirul on õigus läbi viia kampaaniaid, mille käigus antavad soodustused kehtivad ainult kampaaniatingimustes määratud ajavahemikul ning laienevad vaid isikutele, kes vastavad kampaaniatingimustes toodud määrustele.


CLOSE

Frequently Asked Questions

Kus Relvade ja Taktikaõppekeskus asub?

Asume Tondi Elektroonika hoovi peal, kõrge punase maja keldris. Sissepääs on hoovi poolt

 

Milliste ühistrantsportidega on võimalus tulla  Tallinna kesklinnast Relvade ja Taktikaõppekeskusesse?

  1.   Trammid nr. 3 ja 4, peatus “Tondi”
    b.    Bussid nr. 5, 18, 36, peatus “Kalev”
    c.    Takso – Kindlasti juurde panna ka umbkaudne maksumus.

 

Mis on SLICE?

SLICE makseviis võimaldab 75-800€ ostude eest tasuda kolmes võrdses osas intressi ja teenustasude vabalt. Sa ei maksa sentigi rohkem kui on toote tegelik maksumus! SLICE makseviisi saad valida ostmise viimases etapis ehk kassa lehel ja seda juhul kui ostu summa jääb vahemikku 75-800 eurot. Esimese osamakse teed alles kuu pärast ostu sooritamist ja teise ning kolmanda makse sellele järgnevatel kuudel. SLICE makseviisiga tasumine on kiire ja mugav. Ostu kinnitamine toimub vaid mõne hetkega ja pole vaja sõlmida krediidilepingut. SLICE makseviisiga tasumise võimalus on märgitud iga toote juures SLICE’i logoga!

Teenust pakub Inbank AS

CLOSE
en

Special Forces shooting package – Tactical Shooting at its finest!

Special Forces shooting package – Tactical Shooting at its finest!

29.09.2020

We are not saying that the Special Forces shooting package is intended only for those who have already visited the shooting range several dozen times. However, if you have done it and the weapon has already become your natural extension, then this package will definitely surprise you.

 

In order for you to feel like a real special forces, we have brought a large selection of weapons to the package, from which you can choose the package you like exactly. (Options below.) In addition to old acquaintances, to your delight, we have just added new weapons to the selection. Also, the special unit shooting package allows shooting from different distances and shooting positions. The track has hideouts, boards and openings that will give you the opportunity to challenge yourself. We have built our track in such a way that the tactical shooting challenge would be attractive. After all, you did think about coming a member of the Special Forces, right? Or not? Nevertheless, we know you are going to have a great time!

 

Special Forces Shooting Package – What weapons are available?

In total, we have created 5 categories – pistols, submachine gun, AR-type assault weapon, sniper and shotgun. The choice of 9×19 pistols is the largest – so we give you the opportunity to choose 2 weapons. You choose whether you want to compare different types of Glock or put Heckler & Koch vs Sig-Sauer handguns on the line.

 

Which ones are used by special forces?

In some modification, they all are.

The Sig-Sauer P226 was originally intended to replace the Colt 1911 model used by US forces. Through various tests, it was acknowledged that the P226 is very good. But it still had to surrender to the Italian weapon Beretta M92F. The reason, as is often the case, was money. However, P266 found a place in the Special Forces and is still in active use in the SWAT, FBI and Navy Seal units. As well as in the British SAS unit. It was the US Navy Seals that soon replaced the initially used Beretta with the Sig-Sauer P226, as the former one had malfunctions.

“Historically, there were no Glock 1 to Glock 16 models. The Glock 17 model number is derived from a product that is the company’s seventeenth patent. This model is the most widely used law enforcement pistol in the world. It also has been favored by some special forces units, including JW Grom of Poland and Shayet of Israel 13.”

Using market reaction to their previous semi-automatic P88 and P99 pistols, Walther engineers shaped the successor to their current foundation. They did it by integrating an advanced trigger function with a modified grip, frame and slide combination. The result is Walther’s “PPQ”, which, when within your budget, is a solid and reliable polymer handgun worthy of Walther’s name. Used by: Germany, Taiwan and USA.

 

The range of submachine guns has 5 weapons.

The charm of submachine guns lies in their compactness and precision. Because the weapon is compact, You can move around with it more smoothly. By holding the weapon on your shoulder, you are always ready for the possible danger and you can maneuver more comfortably while moving from room to room. Because of these same characteristics, so many of the weapons in our selection have become part of various action movies or series. Beretta Cx4 Storm – Resident Evil; BT APC 9 – Kingsman: The Secret Service; CZ Scorpion EVO 3 – John Wick 3, American Assassin, The Walking Dead etc. On our tactical track, you can try out how to hold this type of weapon, how strong is the kickback is and how to move around with it.

 

Special Forces vs Civilian

The Heckler & Koch 5SP in our package selection is a model applied to the popular HK MP5 for civilian use.

“One of the most popular submachine guns in the world, the Heckler & Koch HK MP5 (“Maschinenpistol 5 ″)” achieved its success in the last years of the Cold War. This type was deployed by several special forces groups. The weapon provided the utmost security in the close contact combat. And for that, the German arms manufacturer achieved market success. The weapon was created in the 1960s and is still in use today. Although Heckler & Koch has since launched a more modern and lightweight HK UMP model. The MP5 became a logical weapon for most North American and European special forces groups and the police. It proved to be extremely successful in stopping close contact and is used by US Navy SEALs, German GSG9 and British SAS units.”

 

In 2001, Ceska Zbrojovka introduced the “Scorpion EVO3” series, a modern and compact machine gun designed for the 9x19mm Parabellum pistol cartridge. The type uses a basic recoil system that allows semi-, three-round and fully automatic fire modes. If the critical components are made of durable metals, light polymers have been used where possible to obtain a lighter end product. The controls are applicable to all types of users. Users of the Scorpion EVO3 A1 include the police and army of the Czech Republic and the Egyptian police force. The Scorpion EVO3 S1 is designed for civilian markets and has a semi-automatic firing system.

 

The Beretta Cx4 Storm is a model applied to civilian use based on the Beretta Mx4 Storm. The Beretta Mx4 Storm has been ordered by the governments of India (Border Guard), Italy (Navy), Libya, Portugal and Venezuela (National Map). In practice, this weapon has already won the trust of various government forces around the world for its accuracy, compactness and reliability.

 

If the previous weapons got You adrenaline working from just watching, embrace Yourself – we will now move on to bigger and more powerful weapons.

Sig-Sauer M400 and Nord Arms NA 223. Sig Sauer has become the leader of the US firearms industry. The company produces one hit after another in the commercial, law enforcement and military industries, and the M400 is no exception. Sig Sauer M400 is a tactical semi-automatic rifle designed for use in both law enforcement and sports (IPSC).It is a very precise weapon, the nitrite-treated weapon of which ensures maximum durability. We also wrote about it in here. Nord Arms NA-223 is an AR15 rifle, which is intended for participation in IPSC competitions, but is also suitable for precision shooting, hunting, etc. The weapon was designed and assembled in Estonia by European masters of practical shooting. Both weapons definitely offer an experience – it’s up to You to choose which one to put to the test!

 

 

You can also choose between two weapons from the precision rifles.

A precision rifle is waiting for you at the beginning of the Special Forces track. You can inhale and exhale calmly before the rest of the trail hits your adrenaline trough the roof. Remington is an old player in our arsenal. This particular specimen is a specially assembled weapon with a Remington 700 system. The best weapon for accurate shooting. Nord Armsi NA 308 is an AR15 type rifle, which is intended for participation in IPSC rifle competitions, but is also suitable for long-range precision shooting, hunting, etc. A specimen with an optical sight awaits you at the Tondi Shooting Range, with which you can test your sniper skills. We also wrote a longer introduction about NA 308 and you can read it here.

 

 

 

And how much do you still need to add to your shotgun options when there is one that sounds good?

Special Forces shooting package finishes the course with a real treat – a Winchester shotgun! Imagine how you have constantly raised and raised your adrenaline level with different weapons throughout the track, and now you need to make a decent final? The shotgun is exactly the right thing to put an end to your adventure for now. And what a bang it is! Can you already imagine the magical sound of loading and firing a shotgun?

Let’s find out who will win – You or our tactical trail?

Our instructors will introduce the weapons and the trail on site. They are ready to answer all your questions and make sure that your adventure goes smoothly. So are you ready for an unforgettable experience? We are!

Come and test yourself!

Information and booking for the shooting range: sale@laskmine.ee or +372 555 85 416

 


Special Forces shooting package is also available as a virtual gift card! Check them out over here!