Условия

ЗАКРЫТЬ

Часто задаваемые вопросы

ЗАКРЫТЬ
ru

Relvaloa taotlemine ja tingimused

Relvaloa taotlemine ja tingimused

04.09.2017

Kui relvaseadus muutub ja täieneb pidevalt, siis relvaloa taotlemine ja tingimused jäävad ajas üldiselt samaks. Relva võib soetada Eesti Vabariigi kodanik või välismaalane, kellel on kehtiv Eesti elamisluba või kes elab Eestis elamisõiguse alusel. Relva võib soetada alates 18-aasta vanuselt, osade relvaliikide puhul alates 21-aasta vanuselt.

 

Füüsilisele isikule on lubatud relva soetada, omada ja vallata jahipidamiseks, enese ja vara kaitseks, spordiga tegelemiseks, kutsealal tegutsemiseks ja kollektsioneerimiseks.

 

Enne esmase relvasoetamisloa taotlemist läbi:

  • perearsti juures tervisekontroll
  • esmaabikoolitus

 

Relvaloa taotlemine iseteeninduses

Relvaloa taotlemiseks sisene iseteenindusse aadressil relvataotlus.politsei.ee. Soovitame iseteenindust kasutada Google Chrome’i veebilehitsejaga.

Riigilõivu saad tasuda iseteeninduses pangalingi kaudu.

Laadi taotlusele üles vajalike dokumentide koopiad:

  • perearsti poolt väljastatud tervisetõend, mis ei ole vanem kui 3 kuud
  • jahitunnistus, kui vajad relva jahipidamiseks
  • spordiorganisatsiooni liikmelisust tõendav dokument, kui vajad relva spordialaga tegelemiseks
  • kollektsioneerimisluba, kui soovid relva soetada kollektsiooni tarbeks

 

Relvaloa taotlemine teeninduses

Relvaloa taotlemiseks mine sobivasse teenindusse ja võta kaasa:

  • isikut tõendav dokument
  • taotlus – võid täita teeninduses kohapeal või võtta kaasa eelnevalt täidetud taotluse
  • vajadusel perearsti poolt väljastatud tervisetõend, mis ei ole vanem kui 3 kuud

Esmasel relvaloa taotlemisel pead sooritama ka relvaeksami ja esitama esmaabikoolituse läbimist kinnitava dokumendi.

Vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse peab läbi viima tervishoiutöötaja, kes on läbinud esmaabiõpetajate koolituskursuse ja omab sellekohast tunnistust. Kontrolli, kas leitud koolitaja on tervishoiutöötajate registrist.

Politseiametnik, abipolitseinik, vanglaametnik, tegevväelane ja Kaitseliidu tegevliige ei pea esitama esmaabikoolituse läbimist kinnitava dokumenti.

Kui oled Eesti elamisloaga või Eestis elamisõiguse alusel elav välismaalane ja soovid relvaluba taotleda Eestis, pead esmasel taotlemisel lisaks esitama ka tõlgitud ja apostilliga kinnitatud (kui välisleping ei sätesta teisiti) kodakondsusriigi pädeva asutuse väljastatud õiendi karistatuse kohta.

 

Relvaloa taotlemine ja tingimused

Riigilõivu määrad:

Relvasoetamisluba 30€
Relvaluba 30€
Paralleelrelvaluba 30€
Kollektsioneerimisluba 30€
Relvakandmisluba (taotleb juriidiline isik) 30€
Relvaloa, paralleelrelvaloa ja relvakandmisloa vahetamine 15€
Relvaloa eksam 30€
Kehtiva relvaloa omaniku teist liiki tulirelva laskekatse eksam 15€
Osaline relvaeksam (RelvS 35 lg 52 tulenevalt) 15€
Euroopa tulirelvapass 15€
Eriloa, eelloa või loa muutmine või pikendamine 30€*

 

Relva ostuks vajaliku soetamisloa saamiseks peab pöörduma elukohajärgsesse prefektuuri. Prefektuuris kirjutab relvasoetamisloa taotleja avalduse, kuhu kirjutab andmed ostetava relva liigi, otstarbe ja relva hoiukoha kohta.

 

Relvaluba väljastatakse pärast soetatud relva registreerimist politseiasutuses. Selleks peab olema tasutud riigilõiv relvaloa väljastamise eest.

 

NB! Enne relva soetamiseks prefektuuri pöördumist, oleks kasulik tutvuda relvaseaduses sätestatud relvasoetamisloa ja relvaloa andmist välistavate asjaoludega.

 

Allikas: www.politsei.ee


Tondi Lasketiiru Relvade- ja Taktikaõppekeskus pakub Sulle erinevaid koolitusi. Meil saad osaleda nii relvaloa taotleja ettevalmistus kursusel kui ka esmaabiandja koolitusel. Samuti on olemas erinevad praktilised relvakoolitused – IPSC, relvakäsitsemine jne. Vaata koolitusi siit!   Tondi Lasketiiru laskmispakette saad uurida siin ning ära unusta, et meie laskmispaketid ja koolitused on saadaval ka kinkekaartidena! Leiad kinkekaardid siit!