Условия

ЗАКРЫТЬ

Часто задаваемые вопросы

ЗАКРЫТЬ
ru

Relvaloa taotlemine ja tingimused

Relvaloa taotlemine ja tingimused

04.09.2017

Relva võib soetada Eesti Vabariigi kodanik või välismaalane, kellel on kehtiv Eesti elamisluba või kes elab Eestis elamisõiguse alusel. Relva võib soetada alates 18-aasta vanuselt, osade relvaliikide puhul alates 21-aasta vanuselt.

 

Füüsilisele isikule on lubatud relva soetada, omada ja vallata jahipidamiseks, enese ja vara kaitseks, spordiga tegelemiseks, kutsealal tegutsemiseks ja kollektsioneerimiseks.

 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

pass või ID-kaart
elamisluba (välismaalane)
perearsti poolt väljastatud tervisetõendi
2 fotot mõõtmetega 30×40 mm
jahitunnistus (kui relva soovitakse osta jahipidamiseks)
spordiorganisatsiooni liikmelisust tõendav dokument (juhul kui relva soovitakse osta spordialaga tegelemiseks)

 

Riigilõivu määrad:

Relvasoetamisloa taotluse läbivaatamine – 12,78 EUR
Relvasoetamisloa pikendamine – 3,19 EUR
Relvaloa väljastamine – 12,78 EUR
Relvaloa vahetamine – 3,19 EUR
Paralleelrelvaloa väljastamine – 12,78 EUR
Relvakandmisloa väljastamine – 12, 78 EUR
Relvaeksam – 12, 78 EUR
Relva- ja padrunikollektsioneerimisloa taotlemine – 12, 78 EUR
Tegevusloa taotlemine relvade ja laskemoonaga seonduvatel tegevusaladel – 255, 64 EUR
Euroopa tulirelvapass (kehtib ainult koos relvaloaga) – 12, 78 EUR

 

Relva ostuks vajaliku soetamisloa saamiseks peab pöörduma elukohajärgsesse prefektuuri. Prefektuuris kirjutab relvasoetamisloa taotleja avalduse, kuhu kirjutab andmed ostetava relva liigi, otstarbe ja relva hoiukoha kohta.

 

Relvaluba väljastatakse pärast soetatud relva registreerimist politseiasutuses. Selleks peab olema tasutud riigilõiv relvaloa väljastamise eest.

 

NB! Enne relva soetamiseks prefektuuri pöördumist, oleks kasulik tutvuda relvaseaduses sätestatud relvasoetamisloa ja relvaloa andmist välistavate asjaoludega.

 

Allikas: www.politsei.ee